Firma plánuje na Frýdlantsku další lom, místní se bojí o vodu

  8:26
Až dvacet pět tisíc tun štěrkopísku by se mohlo ročně vytěžit z lomu, který plánuje otevřít na Frýdlantsku společnost ZAPA. Velké nadšení to ale mezi místními nevzbuzuje.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dobývací prostor je hned u silnice z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem, jen 580 metrů od zastavěného území obce Krásný Les. Dnes se tam rozkládají louky, pastviny a les.

„Samozřejmě, že z toho nejsme nadšení. Už jsme na krajský úřad odeslali připomínky, které schválilo naše zastupitelstvo. Pro nás je stěžejní ochránit naše lidi. Lom znamená zvýšený hluk, prašnost, nákladní auta, zábor zemědělské půdy. To nejdůležitější je ale spodní voda. Bojíme se, abychom o ni kvůli lomu nepřišli,“ uvedla starostka Krásného Lesa Stanislava Piněvská.

Jeden lom už přitom v obci je. Od roku 1952 se pod Mokrým vrchem těží čedič, dnes ho provozuje společnost Dobet.

„Takže bychom tu měli další lom z druhé strany obce a za hranicemi Turów. Máme strach o vodu. Všude se mluví o tom, jak ji Frýdlantsku vezme polský důl Turów a teď si tu ještě máme nechat líbit další lom přímo za barákem. Vodu bereme ze studní, už teď je tu s ní problém,“ řekla jedna z obyvatelek Krásného Lesa, která ale nechtěla zveřejnit jméno.

Lom vodu neohrozí, stojí v posudku

Na studny je odkázáno 44 procent obyvatel obce, zbytek je napojený na vodovod. Plánovaný dobývací prostor na štěrkopísek má zasáhnout do ochranného pásma vodního zdroje Řasnice. 

„Ta voda nás opravdu trápí. Bojíme se, že těžbou se zasáhnou podzemní zdroje. Navíc oni potřebují vodu pro úpravu vytěženého materiálu, takže máme strach, aby voda odsud vůbec stačila pro lidi,“ zdůvodňuje starostka. 

V posudku, který společnost ZAPA nechala zpracovat, stojí, že pro úpravnu je nezbytné zajistit zdroj vody o vydatnosti pěti litrů za sekundu. Pokud by byl vody nedostatek, musel by se vytěžený štěrkopísek upravovat pouze suchou cestou. Co se týká hladiny podzemní vody v povodí Řasnice, ta se podle průzkumných vrtů pohybuje v úrovni 366–370 metrů nad mořem. Nejnižší bod lomu je tak navržen na 372 metrů.

Hladina spodní vody by tak neměla být dotčena, stojí v posudku. Stejně tak by neměli lidé v obci pocítit zvýšený hluk.

Těžební technika by se stěhovala z Grabštejna

Jako dobývací prostor jsou louky nad Krásným Lesem určeny báňským úřadem už od roku 1998. Dosud se tam ale netěžilo. Společnost ZAPA zatím provozuje pískovny Grabštejn a Václavice, které by se ale měly uzavřít.

Do Krásného Lesa by se tak měla přestěhovat těžební technika právě z Grabštejna. Lom v Krásném Lese chce ZAPA otevřít v roce 2023 až 2025. Štěrkopísek by se v něm měl těžit asi dvacet let.

Záměr se ale nelíbí ani ve Frýdlantě. „Frýdlantsku to nic nepřinese, jen další zátěž. Mělo by nám tady projíždět městem sto nákladních aut se štěrkopískem denně, už teď je tady dopravní zátěž šílená. O možných dopadech na spodní vodu ani nemluvím, “ zmínil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Obce tak požadují, aby se celý záměr zpracoval podle procesu EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí. Slibují si od toho, že přísným procesem záměr na lom neprojde.