Soud potrestal děti z jabloneckých gangů, musejí hrabat listí a mýt nádobí

  12:02
Okresní soud v Jablonci nad Nisou od začátku roku potrestal devatenáct dětí a mladistvých, z nichž někteří v ulicích města napadali své vrstevníky a videozáznamy bitek pak pro pobavení zveřejňovali na sociálních sítích. Protože jde většinou o nezletilé, kteří nejsou trestně odpovědní, uložil jim soud takzvané výchovné povinnosti. Budou muset hrabat listí, umývat nádobí nebo pomáhat v jízdárně.

Dětské gangy tyranizují jiné děti v Jablonci. | foto: screenshot videa J. Pešata

Okresní soud od začátku roku projednal 19 návrhů na potrestání kriminálních deliktů spáchaných nezletilými v Jablonci.

Podle zjištění iDNES.cz jde přesně o 18 nezletilých a jednoho mladistvého. A jsou mezi nimi i členové takzvaných dětských gangů. U soudu je doprovázeli rodiče.

Okresní státní zástupce Radim Kadlček potvrdil, že o všech devatenácti návrzích již soudy rozhodly. „Typicky jsou nezletilým ukládány výchovné povinnosti vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu, případně podrobit se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku,“ sdělil Kadlček.

Podle mluvčího Okresního soudu v Jablonci Jaroslava Kneře šlo v průměru o 10 až 20 hodin, které musejí nezletilí „odpracovat“. Budou vypomáhat například na základních školách, v domech dětí a mládeže nebo v jízdárně.

„Jedná se o úklid, hrabání listí či umývání nádobí. Vykonávání prací kontroluje probační a mediační služba. V praxi se nestává, že by někdo na tyto činnosti nenastoupil,“ okomentoval Kneř. Další variantou trestu je účast na výchovném programu, který slouží jako prevence před podobnými delikty.

Podle zákona může být mladistvý, tedy člověk ve věku od patnácti do osmnácti let, potrestán soudem stejně jako dospělý, ale pro mladistvé platí snížená trestní sazba. Nezletilé děti do patnácti let trestně odpovědné nejsou, ale mohou jim být uloženy povinnosti, jež zmínil státní zástupce.

Agresivní party se zklidnily

Ten ještě dodal, že osm rozhodnutí soudu již nabylo právní moci a také podotkl, že letos je případů kriminality mezi nezletilými na Jablonecku více než loni. „Již nyní lze konstatovat, že návrhová činnost státního zastupitelství ve srovnání s loňským rokem narostla. Loni bylo podáno za celý rok patnáct návrhů,“ doplnil státní zástupce.

18. května 2023

Ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc řekl, že se situace kolem agresivních partiček ve městě v poslední době zklidnila. „Hodně tomu napomohla rychlost, s jakou se ty věci dostaly k soudu. Bavíme se opravdu o řádu týdnů. Trest, který přijde hned, má větší efekt,“ sdělil Švarc a upozornil, že problém s podobně znuděnými a bezprizorními skupinami dětí a mladistvých má každé větší město v republice.

„Před časem jsem se vrátil z kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy a tam jsem si ověřil, že gró problémů, které řeší strážníci ve větších městech po celé zemi, je stejné: statická doprava v centru měst, bezdomovectví a skupinky mládeže. Takže nikterak v tomto nevybočujeme. Jen ten problém byl více medializován,“ vysvětlil šéf strážníků.

Pomohla linka Bezpečí Jablonec i peeři

Jablonecká radnice jako reakci na útoky zmíněných gangů před časem spustila kampaň „Nemlčíš - zachráníš!“ a městská policie zavedla telefonní linku zvanou Bezpečí Jablonec, kam mohou zavolat například děti, které byly svědkem nebo obětí fyzického útoku.

Do ulic ale vyslala také dvojici takzvaných peerů ze zdejší pobočky Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta oslovovala problémové skupiny mladých lidí a nabízela jim smysluplnější trávení volného času.

Peer je původně člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a předává ji dál třeba prostřednictvím nějaké sociální služby. V přeneseném významu jde obecně o sociálního pracovníka, jenž nějaký problém, situaci, s níž nyní pomáhá, sám na vlastní kůži zažil a svoji praxi využívá ve prospěch druhých.

Vedení města tvrdí, že se tato terénní služba osvědčila. „Za dobu jejího trvání pracovníci diakonie uskutečnili 1 513 kontaktů s dětmi z cílové skupiny a poskytli 139 služeb. Program zcela naplnil očekávání a nestačí naplňovat poptávku,“ řekla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Nízkoprahová budoucnost

Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality místní městské policie, podotkl, že program oceňují i ti, na které je zaměřen. „Uznávají, že se konečně o ně někdo začal zajímat a ne je jen dokola odněkud vyháněl,“ doplnil manažer.

Město nyní podle vyjádření primátora Miloše Veleho chce na peery najít další finance v rozpočtu a v projektu nadále pokračovat.

Jeho náměstkyně Jana Hamplová uvedla, že by na území Jablonce mělo v budoucnu vzniknout místo, kde by problémoví nezletilí mohli lépe naplňovat svůj volný čas. „Rádi bychom zřídili nízkoprahový prostor, kam by mohli docházet a netrávit čas venku. Zatím jsme ale na úplném začátku,“ informovala náměstkyně.

Nejen kvůli kauze dětského gangu městská policie začala více hlídkovat ve vytipovaných problémových lokalitách. Podle Tomáše Svačiny jde například o místa jako Tyršův park, hřiště v ulici Nová Pasířská, park u muzea, autobusové nádraží, obchodní dům Central, schodiště v ulici Budovatelů, vnitroblok v ulici Liberecká, o ulici Na Vršku nebo o okolí Kauflandu ve Mšeně.

Autor: