Neuhnu, jen vytuhnu. Silně ohrožené mloky v Jizerských horách chrání cedule

  10:48
Cedule s nápisy „V nebezpečí neuhnu, bohužel jen vytuhnu“ nebo „Kdo zachrání mloka, zaslouží si loka“ opět lemují Viničnou cestu na severních svazích Jizerských hor. Důvodem je výskyt silně ohroženého druhu mloka skvrnitého.

Cedule upozorňují na silně ohrožené mloky skvrnité. | foto: CHKO Jizerské hory

„Většinu roku tráví mloci poměrně usedle v lesním prostředí a v širším okolí potoků. Pouze na jaře a na podzim je jejich pohybová aktivita výraznější, v pozdních letních a časných podzimních měsících totiž dochází k jejich páření. Koncem října a v listopadu se pak přesouvají do 'podzemních' úkrytů,“ popisuje aktivitu černo-žlutých živočichů Jitka Feřtová, zooložka z Oddělení Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory.

Na Viničné cestě ovšem zpáteční putování mloků často končí pod koly aut a cyklistů. Jejich pomalý pohyb je totiž rozložený v čase i v prostoru, a ochrana při migraci je proto složitá.

Pomoci mají zmíněné cedule, které vznikají ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Lesů ČR a střediska STŘEVLIK, jehož lektoři spolu s dětmi vytvářejí grafickou podobu i humorné slogany výstražných pomůcek.

„Oblast zároveň pravidelně sledujeme a kontrolujeme i za spoluúčasti dobrovolných strážců přírody, cenná jsou pro nás i pozorování a informace od veřejnosti. Z kontrol území lze říci, že tento přístup k cyklistům i autům je minimálně částečně úspěšný,“ říká vedoucí Oddělení Správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář a dodává, že k usmrcení mloků v určité míře bohužel stále dochází a stoprocentně tomu kvůli vytíženosti Viničné cesty zabránit nelze.

Úplná uzavírka pro auta a kola?

Pod příspěvkem na facebookové stránce CHKO Jizerské hory se objevily názory, které by dočasně uvítaly dokonce úplný zákaz vjezdu pro motorová vozidla a kola. „Obávám se, že na řadu lenochů a hltačů kilometrů cedulky neplatí,“ píše Martin Veselka.

„Současná legislativa nám sice umožňuje v krajním případě stanovit omezení provozu na cestě, je ale poměrně složité určit podmínky, které by neomezily hospodáře nad únosnou míru. Jdeme raději cestou osvěty a dohody,“ reaguje Korytář.

Dalším kritickým místem je pro pohyb mloků v Jizerských horách Smuteční cesta nad chatou Hubertka. Již několik let se zde proto instalují zábrany, které navedou migrující živočichy pod mostek u potoka Velká rybí voda či do propustků. Na Viničné cestě tato opatření bohužel nelze využít z důvodu většího prostorového rozložení mloků, absence mostků a vhodných propustků.

S neobvyklými cedulemi mají zkušenosti i cyklisté z Prahy. V létě je na cyklostezce u Vltavy nabádaly k sesednutí z kola a k chůzi ve výkopu. Na rozdíl od instrukcí v Jizerských horách byly natolik matoucí, že je cyklisté zpravidla ignorovali.

Cyklisty v Praze vyzývají cedule, aby sesedli z kola a šli výkopem