Liberečtí družstevníci mají naději, že za své byty nebudou doplácet

  9:58
Když to vyjde, nebudou družstevníci nic platit. Tak shrnuje novou variantu převodu vlastnického podílu Liberce v deseti bytových družstvech vedení města. Družstva se už rok nemohou s Libercem dohodnout na dodržení původních smluv.

Kvůli převodu bytů v libereckém Zeleném Údolí se pře magistrát a společnost Interma BYTY. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Podle nich má spoluvlastnický podíl města, který se pohybuje v jednotlivých družstvech od 30 do 51 procent, přejít po dvaceti letech od výstavby domů bezúplatně na družstva. To teď ale vedení města odmítá s tím, že smlouvy jsou neplatné. Na věc jsou ale různé právní výklady a družstevníci na dodržení smluv trvají. Odkoupit si podíly města za tržní cenu odmítají.

Nyní radnice přišla s dalším, už čtvrtým návrhem. „Liberec na výstavbu těchto družstevních bytů dostal od státu dotaci. Takže my bychom teď takovou dotaci poskytli družstevníkům. Podíl města bychom na družstva převedli za cenu obvyklou, tím bychom se zbavili nařčení, že prodáváme pod cenou. Současně ale vyhlásíme dotační program, kdy každý družstevník obdrží dotaci na odkoupení tohoto podílu v plné výši. V průměru to vychází osm set tisíc korun na jeden byt,“ řekl autor nápadu, radní Michal Hron (SLK).

Po sepsání kupní smlouvy by pak družstvo poskytnutou dotaci vrátilo zpátky městu. „Prostě by to byla nula od nuly, družstevníci by za převod neplatili nic. A také by se měli vyhnout zaplacení daně z příjmu, která nyní vychází na 200 tisíc korun,“ doplnil ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Na to, aby město mohlo takovou dotaci poskytnout, muselo by si založit kontokorentní účet, ze kterého by se dotace ve výši téměř jedné miliardy čerpalo a také pořídit znalecké odhady na jednotlivé byty, kterých je celkem 1150.

Na dotaci by neměl nárok každý. Jen družstevníci, kteří v bytech skutečně bydlí a budou tam bydlet i dalších pět let po obdržení dotace, k čemuž by se měli zavázat podpisem. Kdo byty pronajímá, tomu se dotace zkrátí.

„Budeme to počítat s přesností na dny. Například když tam někdo bydlel čtyři roky, ale pátý už ne, zkrátí se mu dotace o pětinu,“ zmínil Hron.

Podmínky se mohou ještě znovu změnit

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (SLK) ale není vyloučeno, že podmínky se ještě změní. Zatím totiž dotační varianta nebyla s nikým projednaná. Ani s bytovými družstvy, ani s pracovní skupinou, kterou město za tím účelem zřídilo. 

„O tom, že se má prezentovat nějaká další varianta, nic nevím. Od začátku tvrdím, že se mají dodržet původní smlouvy,“ řekl předseda komise a radní ODS Petr Židek. 

S návrhem nesouhlasí ani opozice. Pokládá ji za administrativně složitou, nákladnou a pro družstevníky rizikovou. Není prý nijak ošetřeno, že město svůj závazek opravdu splní. „Nejjednodušší je započítat vzájemné pohledávky mezi městem a družstevníky jako se to rozhodli udělat v Kralupech nad Vltavou. Lidé by nic neplatili a vyšlo by to mnohem levněji,“ okomentoval zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Dotační variantu už přesto město poslalo k posouzení na ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstva financí a vnitra. Pokud u nich projde, měl by se podle Zámečníka uskutečnit převod podílů podle tohoto modelu ještě letos u bytových družstev Alfa, Beta a Gama.