Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie

  11:04
Hloubková kontrola v Domově sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku, kterému dříve šéfoval exnáměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav, odhalila celou řadu pochybení. Kraj kvůli tomu podá podnět na policii k šetření na bývalé vedení i podnět k inspekcím práce a životního prostředí. Dělení veřejných zakázek už šetří i antimonopolní úřad.

Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Informace o nestandardních postupech v domově přinesly v závěru minulého roku Seznam Zprávy. Upozornily třeba na to, že dřívější ředitel Antonín Stanislav (ODS) zaměstnával svého otce nebo zadával některé zakázky svému zástupci jako živnostníkovi. Další nákupy měl domov dělit tak, aby nevyžadovaly výběrové řízení a zadávat je sponzorům ODS.

Domov zřizuje Královéhradecký kraj, který tam po obviněních poslal hloubkovou kontrolu. Zatímco předchozích 6 auditů v letech 2017 až 2023 nenašlo zásadní pochybení, aktuální zjištění kontrolorů jsou velmi závažná. Vedení domova nedoložilo celou řadu dokladů, například objednávky k nákupu kávovarů či mobilních telefonů. Chyběla také fyzická kontrola dodávaného zboží a služeb.

„V roce 2022 vzrostl nákup telefonů na dvojnásobek oproti předchozímu roku, cena stoupla trojnásobně na 808 tisíc. Některé telefony byly vyřazeny už po roce užívání. Proplaceny byly ale také neexistující dřevěné konstrukce,“ popsal závěry ředitel Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Miroslav Vrba.

„Nebyly nám předložené doklady na nákup věcí a služeb za zhruba dva miliony korun. Nejsme oprávnění konstatovat, jestli tam došlo k trestnímu jednání, proto podáváme podnět, aby to příslušné orgány prověřily,“ řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

ÚOHS už domov vyšetřuje

Kontroloři upozornili také na porušení základních zásad při zadávání veřejných zakázek. Organizace systematicky nestanovovala jejich předpokládanou hodnotu, zakázky na IT techniku měla dělit, aby je mohla soutěžit v mírnějším režimu. Zákon měla porušit i v případě nákupu lehkého topného oleje. Auditoři našli faktury za jeho nákup v celkové výši přes čtyři miliony korun. Domov je však nakupoval v jednotlivých zakázkách v ceně do 200 tisíc korun.

„Zakázky v domově už jsou předmětem šetření antimonopolního úřadu, kterému podala podnět nezisková organizace,“ uvedl hejtman.

Audit také ukázal na používání služebních automobilů i pro soukromé účely. Domov údajně nedoložil cestovní příkazy k jízdám. Ztráta na palivu byla vyčíslená na 168 tisíc korun. Chyby našli úředníci také v účetnictví a především ve zveřejňování smluv. Některé nebyly odeslány do registru ve správném formátu, další smlouvy organizace neuveřejňovala ve stanovené lhůtě. Smlouvy se proto staly neplatnými a organizace je musela sjednávat znovu.

„Nový pan ředitel dostal pokyn, aby nesrovnalosti uvedl do souladu se zákonem a také, aby organizace vymáhala případnou školu,“ sdělil hejtman. Tu by měl domov vymáhat po bývalém řediteli i dalších odpovědných pracovnících. Tři lidé z vedení skončili na vlastní žádost už v lednu, kdy rezignoval ředitel Stanislav. Domov už za ně našel náhradu.

Ředitel domova v Tmavém Dole a náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS) vysvětluje novinářům kauzy kolem zakázek v domově.

„Odešla ekonomka, vedoucí provozního úseku a zástupkyně ředitele. Zůstala vedoucí přímé péče. Ta byla zachována a klientů se výměna nijak nedotkla,“ ujistil nový ředitel Martin Kryštof Kubák.

Kraj se obrátí na inspekci životního prostředí kvůli nakládání s odpadními vodami a také na inspektorát práce. Kontrola odhalila chyby v docházkovém systému, které mají vliv na výpočty platů. Vedoucí měli pobírat neoprávněné příplatky v součtu za desítky tisíc korun. Dalších asi 400 tisíc domov vyplatil třem bývalým členům vedení jako náhradu za nevyčerpanou dovolenou z minulých let. Postup byl zřejmě porušením zákoníku práce, protože zaměstnavatel jim čerpání dovolené nenařídil a oni nepožádali o převedení nevyčerpaných dnů do dalšího roku.

Pochybení ředitel odmítal

Antonín Stanislav obvinění z dělení zakázek opakovaně odmítl. MF DNES se s ním pokoušela spojit, ale telefon nezvedá. V lednu uspořádal tiskovou konferenci, kde se snažil obvinění kolem nákupů IT techniky nebo topného oleje vyvrátit.

„My jsme tu zakázku (na IT techniku) soutěžili jako celek podle krajské směrnice. Plnění bylo rozdělené do deseti smluv podle toho, jak budeme mít kryté financování, ale vysoutěženo to bylo,“ odmítl bývalý ředitel nákupy bez tendru. U topného oleje argumentoval tím, že nakupoval vždy jen takové množství, které bylo možné v domově skladovat. To však auditoři nepotvrdili. Doklady k údajnému výběrovému řízení domov nepředložil.

Stanislav byl současně ředitelem domova i politickým náměstkem ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). V domově měl oficiálně neplacené volno a jezdil ho řídit o víkendech. To označil za problematické i hejtman Martin Červíček (ODS), který v závěru loňského roku prohlásil, že by si Antonín Stanislav měl vybrat jen jednu pozici. Stanislav poté na funkci ředitele rezignoval a kraj ve výběrovém řízení vybral do čela domova Martina Kryštofa Kubáka.

Místo dolů žádaný dům pro seniory. Rozšiřování kapacity má hranice, říká ředitel

Měsíc poté, co politik ODS opustil křeslo ředitele domova, skončil i na ministerstvu. Nejprve si na začátku února vzal několikaměsíční neplacené volno, což zdůvodňoval snahou ochránit svou rodinu před mediálním tlakem. Na konci měsíce pak oznámil, že k 1. březnu na post náměstka ministra spravedlnosti rezignuje.

„I přes zodpovědnost vůči rozpracované práci a agendě ministerstva spravedlnosti, nemohu funkci vykonávat, aniž by cílenými útoky a tlaky redaktorů netrpěla má rodina a dobré jméno ministerstva,“ uvedl tehdy v prohlášení Stanislav.

Na základě výsledků auditu nyní kraj zcela přepracuje kontroly svých 113 příspěvkových organizací. Nově je budou provádět týmy složené z úředníků různých odborů. Ti budou v týmech rotovat.

„Dojde ke zpřísnění zřizovacích listin, sjednocujeme finanční analytiku, budeme více pracovat s daty a analýzou rizik. Kontroly budou komplexnější,“ nastínil úpravy Miroslav Vrba.