Náchod chce vystrnadit muzeum ze své budovy, aby měl místo pro úředníky

  11:16
Vedení Náchoda se snaží dostat Muzeum Náchodska z pronajaté budovy na náměstí. Ve staré radnici čp. 1 jsou kanceláře, depozitáře se sbírkami, konají se tam i přednášky a workshopy. Radnice však nemá dostatek prostor pro úředníky a chce je nastěhovat právě do objektu muzea.

Dům čp.1 a ředitel Muzea Náchodska Sixtus Bolom-Kotari. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Město budovu muzeu dlouhodobě pronajalo před 14 lety. Královéhradecký kraj tehdy zaplatil téměř pět milionů korun za jeho přestavbu, výtah i vhodné prostory pro sbírku obrazů. Muzeum tak po letech přesídlilo ze zámku a konečně zakotvilo na náměstí na dosah Broučkova domu čp. 18, kde má stálou expozici.

Teď se však může stát, že se asi dvacítka muzejníků i s kancelářemi, dílnami i sbírkami zase postěhuje. Možná dokonce skončí mimo Náchod. Město jim napřed dalo termín ke konci letošního roku, ale postupně slevuje.

„Smlouva o pronájmu budovy pro nás platí ještě víc než deset let. Kromě toho kraj investoval do domu čp. 1 peníze, které se odepisují z nájmu. Konzultoval jsem nynější návrh města s právníkem a k ukončení této smlouvy je potřeba dvou stran, tedy dohody. Ale za situace, kdy pro nás není žádná alternativa a kdy jsme ani od města ani od zřizovatele nedostali žádný plán B, nemůžeme už z pudu sebezáchovy přistoupit na ukončení smlouvy takovou dohodou,“ ohradil se proti kvapnému stěhování k poslednímu prosinci ředitel muzea Sixtus Bolom-Kotari. 

Jen za jeho působení od jara loňského roku muzeum investovalo v domě čp. 1 nad rámec odbydlování nájemného kolem 300 tisíc korun do vybavení depozitářů, badatelny a knihovny i obnovy telefonní ústředny.

Ředitel říká, že nárok na dům chápe, ale pokud město nechce počkat na vypršení smlouvy, mělo by nabídnout jiné vhodné prostory. Navíc se město bude muset vypořádat i s krajem, který platil stavební obnovu.

Dále také bude muzeum potřebovat peníze na odstěhování a uskladnění sbírek. Jsou i úvahy, že by se mohl strhnout starý dům v Kladské ulici, kde by vzniklo nové zázemí.

Fotogalerie

Celou akci vyprovokovalo, že městu znovu schází prostory pro úředníky, ač koupilo dům v Zámecké ulici, loni ho opravilo za 27 milionů korun s dotací a od přelomu roku tam otevřelo své odbory. Úřad opustil mnohem větší budovu soudu a vrátil ji státu. Úředníci tak působí celkem na třech adresách, jenže novorenesanční radnice na náměstí jich mnoho nepojme.

„Máme tam investiční techniky společně s lázeňským odborem, lidi z odboru kultury smíchané s cestovním ruchem. Je to komplikované, v kanceláři sedí pohromadě víc lidí, a když přijde návštěva, nemají klid na jednání. Zhodnotili jsme si tento stav, ale o nákupu dalšího domu nebo pronájmu neuvažujeme,“ vysvětluje starosta Jan Birke (ČSSD).

Rád by tak viděl nový úřad přímo na náměstí místo muzejních kanceláří. „Když máme v majetku dům čp. 1 na náměstí, nepokládám právě za vhodné, jestliže muzeum tyto pronajaté prostory na tak lukrativním místě využívá pro ředitelství a depozitáře. Podle nás by bylo ideální, kdybychom mohli ve staré radnici sloučit na jednom místě úředníky zabývající se kulturou, cestovním ruchem, lázeňstvím a festivalem Náchodská Prima sezona. Nechceme být v roli zlobivého dítěte vůči kraji, takže jsem vypravil dopisy hejtmanovi, náměstkyni i řediteli muzea. Budeme akceptovat finanční podíl za výdaje kraje na stavbě výtahu. Na druhou stranu nás tam čekají i některé opravy,“ popisuje starosta.

Podle něj není jiná možnost, jak by si město vyřešilo nedostatek prostor pro úřad. A pokud by ředitelství muzea sídlilo mimo Náchod, žádný problém v tom nevidí.

Smlouva o pronájmu domu vystavěného v 17. století platí mezi městem a muzeem až do roku 2035. Radní se ji nedávno pokoušeli vypovědět tím, že napadli muzeum, že načerno nainstalovalo klimatizaci. Když se ukázalo, že tehdejší i současná místostarostka Pavla Maršíková (KDU-ČSL) posvětila stavební úpravy svým podpisem, město obrátilo a pokouší se ukončit smlouvu s muzeem dohodou.

„Nejde o výpověď“

Postup Náchoda poněkud zaskočil i vedení kraje, jak připustil v deníku Právo hejtman Jiří Štěpán, Birkeho stranický kolega. Hejtmanově náměstkyni pro kulturu tak nezbývá než dál jednat především s Náchodem. 

„Pokud se nedomluvíme na setrvání muzea ve stávající budově, přichází v úvahu několik variant přesunu jako užití jiného krajského majetku, komerční pronájem nebo řešení ve spolupráci s některým z měst, kde již sídlí pobočky Muzea Náchodska,“ poznamenává krajská radní pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši).

Muzeum Náchodska

  • Původní městské muzeum založilo náchodské zastupitelstvo 18. srpna 1879, muzeum se však už od svých počátků různě stěhovalo. 
  • Od roku 2003 spadá pod Královéhradecký kraj.
  • Spravuje stálou expozici v Broučkově domě a výstavní síň v Náchodě, pevnost Dobrošov, Jiráskův rodný domek a Muzeum Aloise Jiráska v Hronově, Muzeum města Police nad Metují v benediktinském klášteře v Polici nad Metují a tamní barokní roubenou školu.
  • Kraj vlastní Broučkův dům se stálou expozicí v Náchodě a nerekonstruovanou budovu s depozitáři v Kladské ulici. 
  • Muzeum loni čerpalo od kraje provozní dotaci 10 milionů korun, 471 tisíc dostalo na projektovou dokumentaci pro Broučkův dům. 
  • Další peníze v dlouhodobě shodné výši poskytují města, kde muzeum spravuje pobočky. 
  • Náchod přispívá ročně 280 tisíc korun, z toho však loni 237 tisíc činilo odbydlování nájmu v čp. 1 a také nájem za výstavní síň, čistý příspěvek na provoz muzeu tak loni byl 43 tisíc (od letoška však Náchod odpouští muzeu padesátitisícové nájemné za výstavní síň). 
  • Hronov přispívá 230 tisíc korun, aniž by chtěl nájemné za prostory, z příspěvku se mimo jiné udržuje Jiráskův domek. 
  • Police nad Metují přispívá pobočce muzea 180 tisíci ročně, aniž by chtěla nájem za prostory staré školy (v Polici muzeum platí benediktinům za prostory v klášteře 65 tisíc ročně).

Ani termín vystěhování k letošnímu 31. prosinci nebude nejspíš tak striktní. Starosta Birke se koncem července potkal přímo v Náchodě s krajskou radní. 

„Vyjasňovali jsme si, že nejde o výpověď. Paní náměstkyni jsem ubezpečil, že dokud nebude adekvátní místo pro depozitáře, nebudeme požadovat přesun muzea. V září se znovu sejdeme, zástupci muzea a kraje už budou znát některé varianty a přesun se bude připravovat koordinovaně,“ říká starosta.

Pracovníci muzea pociťují, že menší města jsou k nim vstřícnější víc než Náchod, kde je instituce jen jednou z mnoha.

„Nebylo by vhodné opustit Náchod, ale je to také věcí postupu samosprávy. Starosta to vidí tak, že ředitelství může sídlit kdekoli jinde a podstatné je, aby ve městě zůstala expozice, kam chodí lidé. Samozřejmě tento druhý dům na náměstí čp. 18, který je ve vlastnictví kraje, opouštět nebudeme. Ale vzhledem k souběhu prací na chystané renovaci Broučkova domu s expozicemi se může stát, že v jednu chvíli budou všechny části muzea zavřené. Dům s expozicí se bude rekonstruovat, zázemí muzea se možná bude někam přesouvat a my možná ani kvůli vytížení jinými věcmi nebudeme schopni dostát požadavkům, takže po dobu dvou let třeba muzeum v Náchodě přestane zcela fungovat,“ podotýká ředitel. 

V tom případě by muzeum pořádalo jen příležitostné akce. Podle něj se nyní ukáže, zdali vůbec je setrvání muzea v Náchodě důležité pro zdejší kulturní veřejnost.