Vlci se usídlili i v Orlických horách, potvrdily záběry z fotopastí

  16:00
Noční záběry z fotopastí definitivně potvrdily výskyt vlka v Orlických horách a jejich okolí. Místním Vlčím hlídkám se v posledních několika měsících dařilo získávat zvýšený počet nálezů svědčících o přítomnosti těchto šelem. Jejich pravidelnost i četnost napovídá tomu, že se zde nejméně jeden vlk usadil.

Fotopast zachytila vlka v Orlických horách (konec září 2020). | foto: Hnutí DUHA Olomouc

První fotografie této šelmy zachytily fotopasti na konci srpna a září.

„V letošním roce se nám podařilo objevit lokality, kde se vlčí aktivitu zaznamenáváme již několik měsíců v kuse. Nepřetržitý pohyb vlků v oblasti Orlických hor dokazovaly i stále nové přibývající nálezy. To, že se nám vlk objeví na fotopastech a definitivně tak potvrdí jeho výskyt v regionu, byla jen otázka času,“ řekl Jan Drapák, koordinátor Vlčích hlídek v Orlických horách.

Největší aktivitu vlků v Orlických horách dobrovolníci zaznamenali v roce 2018, kdy se zároveň očekávalo potvrzení vlčího výskytu na fotopastech. Ovšem nálezy různých pobytových znaků byly od té doby spíše ojedinělé a odborníci proto předpokládají, že v oblasti se pohybovali převážně rozptylující se jedinci nebo sem zasahovalo teritorium Broumovské smečky.

Letošní rok je ale zlomový. Podařilo se totiž získat mnoho záznamů o trvalém výskytu minimálně jednoho vlka, zejména pak na polské straně pod Orlickými horami. Zvýšený počet nálezů místní koordinátor Jan Drapák zaznamenal i na české straně přímo v Orlických horách:

„Pobytové znaky vlka nacházíme v různých částech Orlických hor již několik let. Jednalo se převážně o starší trus, ze kterého již nebylo možné provést genetickou analýzu, která by nám mohla prozradit, ze které oblasti sem vlci migrují. Také značná nepravidelnost nálezů naznačovala, že pohyb vlků je zde spíše sporadický a nejedná se zatím o nové vlčí teritorium.“

Farmáři už zabezpečují svá stáda

„Pro místní přírodu je návrat vlka výborná zpráva, chovatelům však přibudou starosti. Proto jim nabízíme pomoc a podporu při přípravě projektů na lepší zabezpečení stád,“ uvedl Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Vlk obecný

Vlci žijí a loví ve smečce. Potravou jim jsou především jeleni a divoká prasata, v menší míře také srnci a další drobnější živočichové. Příležitostně loví i ovce, pokud nejsou dostatečně zabezpečeny.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je vlk chráněným druhem a je klasifikován jako kriticky ohrožený.

Oblasti výskytu vlka

Oblasti výskytu vlka

Původně žil vlk v téměř celé Eurasii a Severní Americe od pásma severských tunder až po jižní polokouli. Nyní je však jeho areál v důsledku pronásledování podstatně zmenšen. V České republice trvale zatím obývají vlčí smečky CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Severní Čechy, Broumovsko,  Krušné hory a Šumavu. Jedinci se objevují v Beskydech, Bílých Karpatech, na Jesenicku nebo na Vysočině. Jeho většímu rozšíření do dalších částí republiky brání zejména ilegální lov.

Jeden takový útok už se poblíž Deštného odehrál. Na ekologické farmě v Šedivinách na Rychnovsku zabili v ohradě dvě ovce. Šelmy se dostaly do ohrady obehnané elektrickým ohradníkem letos v březnu.

„Vlk dostane ránu, ale ohradu podleze. Věděli jsme, že už se tady vlci objevují, nedávno myslivci viděli zřejmě jejich stopy. Je jasné, že smečky vytlačují mladé vlky, aby šli dál, ale netušili jsme, že se to stane hned za domem. Odhadoval jsem, že se dříve objeví na hřebenu hor, na odlehlých místech,“ podivuje se chovatel.

Dobrovolníci Vlčích hlídek monitorují v Orlických horách výskyt vlků od sezony 2017/2018. Smečku vlků na Broumovsku a v oblasti Stolových hor jsou blízko a vzhledem k tendenci mladých vlků hledat si v dospělosti nová teritoria byly Orlické hory považovány za další pravděpodobnou oblast jejich rekolonizace.

Chráněných vlků v česko-polském příhraničí postupně přibývá. Od podzimu 2015, kdy se na Broumovsku objevil první pár, se v regionu zabydlelo podle odhadů Správy CHKO Broumovsko odhadem 15 až 20 vlků ve třech smečkách. Jedna se objevuje ve Vraních horách, druhá od města Walbrzych po hranici, třetí v polském národním parku Stolové hory.

V České republice se vlci rozmnožují od roku 2014 a loni podle terénního monitoringu šelem zasahovali už do osmnácti teritorií. Nejcitelněji v celé republice však dopadají útoky vlků na chovatele hospodářských zvířat z Broumovska. Královéhradecký kraj za ně vyplatil loni zemědělcům už 2,2 milionu korun.

Někteří krajští politici se přiklánějí k názoru farmářů, kteří od státu žádají, ať dovolí regulaci rozrůstající se populace chráněných vlků. Proti jsou ochránci přírody, argumentují třeba tím, že vlk reguluje přemnoženou spárkatou zvěř, která ničí lesní porosty.