Pilíře nejspíš prodraží obchvat Častolovic, na Kostelec tak už nezbude

  9:48
Jižní obchvat Častolovic na Rychnovsku zřejmě z velké části povede po mostní estakádě poblíž Divoké Orlice. Podle odhadů to stavbu prodraží o 380 milionů korun. Dotkne se to i sousedního Kostelce nad Orlicí, protože stát počítal s budováním obou obchvatů z jednoho balíku peněz pro průmyslovou zónu.

Častolovice (6.11.2018). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přestože v původním záměru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byla jen stavba několika inundačních mostků v rozlivové ploše Divoké Orlice a přemostění železniční trati, při posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) se projekt radikálně změnil.

Úředníci z odboru životního prostředí v Kostelci nad Orlicí po silničářích požadují, aby mosty pod silnicí výrazně rozšířili. Tomu se však ŘSD brání. Každý metr mostovky navíc totiž stavbu zásadně prodraží.

„Doporučujeme přeložku silnice I/11 namísto násypových svahů umístit na pilíře, a to již od jihovýchodního nároží areálu Saint-Gobain Orsil a dále směrem severovýchodním,“ napsal kostelecký odbor životního prostředí ve svém stanovisku.

Estakáda má končit až před okružní křižovatkou na silnici I/11, která vznikne mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí. Z celkové délky 3,6 kilometru nové komunikace by tak po mostech vedl úsek 1,7 kilometru.

Fotogalerie

Pokud by se silničářům toto závazné stanovisko nepodařilo zvrátit, jednalo by se o druhou nejdelší mostní stavbu v České republice.

Prvenství patří Radotínskému mostu na Pražském okruhu, který se s délkou 2,3 kilometru klene nad Vltavou a Berounkou. Například dálniční estakáda u Opatovic nad Labem má mít po dokončení délku 1,1 kilometru.

Projektanti původně plánovali, že obchvat Častolovic umístí na násyp a doplní ho několika inundačními mosty, které zajistí zvěři možnost migrovat, a když se rozvodní nedaleká Divoká Orlice, umožní rozliv vody do krajiny.

Jenže podle úředníků jsou navržené mostky zcela nedostatečné. Přeložka má navíc vést Přírodním parkem Orlice a především evropsky chráněnou lokalitou v soustavě Natura 2000. To přihrává úředníkům do ruky silné trumfy.

Oba obchvaty měly stát přes miliardu, peníze však nestačí

„Omezení plynoucí z území Natura 2000 jsou nesmírně striktní a nesmírně závazná. Pokud by se měly dodržovat ty nejpřísnější podmínky, ke stavbě jižního obchvatu (Častolovic) by nedošlo z ekonomických důvodů,“ řekl starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský, když zástupci ŘSD přijeli v červenci jednat o změnách projektu.

Obchvat Častolovic

1,1 miliardy korun byl odhad nákladů na obchvaty Častolovic a Kostelce nad Orlicí

620 milionů korun byl původní odhad na samotný obchvat Častolovic

380 milionů korun navíc by měla stát mostní estakáda v délce 700 metrů

3,4 kilometru má měřit obchvat Častolovic vedoucí Přírodním parkem Orlice

2024 je odhadovaným rokem, kdy by stavba mohla začít

Původně totiž projektovali společně jižní obchvat Častolovic i severní obchvat Kostelce nad Orlicí. Obě stavby dohromady měly stát 1,1 miliardy korun a zaplatit je měl Státní fond dopravní infrastruktury. Jde o peníze, které slíbila na Rychnovsko poslat vláda kvůli rozvoji automobilky v Kvasinách.

Jenže nyní je jasné, že peníze stačit nebudou. A to ani v případě, když se ŘSD podaří prosadit kompromisní návrh obchvatu Častolovic. Do dalšího kola posuzování poslali silničáři variantu, která počítá s estakádou v délce 700 metrů, tedy necelou polovinou toho, co požadoval úřad.

„Překlenuli jsme po konzultaci s ekology nejcennější území Natury 2000. Zpracovali jsme studii a provedli odhad nákladů, ze kterého plyne, že tato varianta je o zhruba 380 milionů korun nákladnější než varianta původní,“ sdělila Dagmar Juříková z ŘSD.

Současně však upozornila, že pokud úředníci nesleví, cena by mohla ještě razantně stoupnout. Už současná kompromisní varianta je přitom podle studie ekonomicky nerentabilní. Původně měl samotný obchvat Častolovic přijít na 620 milionů korun.

„Výsledné navýšení stavebních nákladů ovšem primárně závisí na požadavcích dotčených orgánů v procesu EIA. S ohledem na očekávané značné navýšení stavebních nákladů se s největší pravděpodobností budou hledat úsporná opatření. O jejich podobě se bude diskutovat až na základě projednání dokumentace EIA, rozsahu vznesených požadavků dotčených orgánů a následně vydaného Stanoviska EIA,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Stanovisko EIA by mohl krajský úřad vydat začátkem příštího roku. Realizace samotné stavby se předpokládá v roce 2024.

Silničáři navrhli Kostelci úspornou variantu, město trvá na trase

Zástupci ŘSD přijeli v červenci do Kostelce nad Orlicí se špatnou zprávou: všechny peníze spolkne obchvat Častolovic a na vás nezbude. Podle současných odhadů by totiž častolovická přeložka mohla spolknout celou částku, která měla původně pokrýt i vybudování severního obchvatu Kostelce. S tím se počítalo v letech 2024 až 2025.

Silničáři chtěli, aby kostelečtí zastupitelé zvážili změnu projektu. Pokud by jejich obchvat vedl blíže k městu, ušetřili by nejméně 80 milionů a měli by naději na dřívější realizaci. Jenže to Kostelečtí nechtějí.

„Zelená trasa by nám bránila v rozvoji města v jeho severní části, proto jsme upřednostnili současnou variantu i přes riziko oddálení stavby obchvatu,“ vysvětlil místostarosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík.

Kvůli penězům už silničáři v minulosti odpískali i stavbu obchvatu v sousedních Česticích, kde se před Kvasinami sbíhají silnice první třídy od Hradce Králové a Holic.

Už nyní tam kamionová doprava vzrostla na dvojnásobek a očekává se, že po dostavbě dálnice D35 do Holic ještě poroste. A zatímco stát plánuje obchvaty Velin nebo Borohrádku, Čestice mají smůlu.

„Všichni, kteří pojedou na dálnici, pojedou na Borohrádek. Obchvat od Častolovic na Borohrádek by nesmírně pomohl, ale musel by vést po mostě. Když jsme chtěli alespoň podchod a protihlukovou stěnu, nemile se na mě usmívali,“ zlobil se starosta Čestic Petr Vondráček.

Na obchvatu Opočna z peněz pro zónu se pracuje od dubna 2019: