Stát počítá s dvoukolejkou z Hradce do Opatovic, ale nejasností neubývá

  10:12
Zamýšlená stavba dvoukolejky z Hradce Králové do Opatovic dospěla k posouzení dopadů na životní prostředí EIA, jenže ji provází stále víc otazníků. Hradec se tak obává, že stát může ztratit zájem na druhé železniční koleji. Zdaleka už nejde jen o nejasnosti kolem zachování kaštanové aleje.

Alej Kaštanka na předměstí Hradce Králové (11. 9. 2019) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přesně před třemi lety tehdejší generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Surý prohlásil, že v roce 2019 se začne stavět poslední úsek druhé koleje mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a v roce 2021 bude hotových celých 22 kilometrů.

Skutečností je, že v nedohlednu je i druhá etapa mezi Hradcem Králové a Opatovicemi a vedení Hradce má obavy, aby SŽDC od projektu neustoupila.

„Obava je samozřejmě zcela legitimní a na místě, protože SŽDC se stará o celou Českou republiku a hrozí, že podle svých aktuálních zájmů své prostředky přesune. Sice pouze spekuluji, ale nevím, jak se bude SŽDC chovat, pokud bude trvat současný stav neprojednatelnosti. A to se zatím nacházíme pouze v řízení EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí, pozn. red.) a nikoli už v územním rozhodnutí, natož ve stavebním řízení,“ říká náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

SŽDC prozatím operuje s dokončením v roce 2025. Možná i to je však spíš optimistický termín. Stavba z Hradce do Opatovic je totiž spojená s příliš mnoha otazníky, ale hlavně připomínkami i hrozbou rozkladu, pakliže by námitky nebyly vyslyšeny. Alespoň prozatím však stát nepočítá s tím, že by finance na hradeckou dvoukolejku použil jinde.

„Rozhodnutí o přesunu plánovaných finančních prostředků na jiné stavby je v kompetenci ministerstva dopravy a vedení SŽDC. Nicméně předpokládáme, že se sporné body v dohledné době vyřeší a tato opatření nebudou nutná,“ konstatuje mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Podle ní zájem o stavbu dokládá i podpis smlouvy na zhotovení dokumentace pro záměr projektu, ke kterému mezi objednatelem (SŽDC) a zhotovitelem (Sudop Praha) došlo 6. září.

Kvůli dvoukolejce se do koalice strefují opoziční Piráti

Klíčový úsek je spojován rovněž s ostrou roztržkou mezi vládnoucí koalicí a opozičními Piráty, při níž padají slova jako neschopnost, lež nebo populismus.

Piráti upozorňují, že město údajně na nedávné veřejné projednání dvoukolejky své zástupce nevyslali. Podle nich to jen dokládá nezájem vedení pohnout s problémy, na které dlouhodobě upozorňuje především spolek Kaštanka.

Fotogalerie

„Je smutné, že jsem na jednání neviděl pana primátora, náměstky, a dokonce ani nikoho z úředníků magistrátu. Jsem si jistý, že se dá vyjít spolku Kaštanka vstříc. Aspoň v některých z jejich požadavků. Bojím se, že vedení města stále neumí se svými občany komunikovat. V tom se, zdá se, nic nezměnilo,“ poznamenává pirátský zastupitel Pavel Vrbický.

Náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení) však argumentuje, že město mělo na projednání hned čtyři zástupce a strategii Pirátů, kteří mimochodem politiku Změny před několika lety podporovali, označil za čistý populismus.

„Nemají dostatek relevantních informací, fabulují a účelově využívají situace, do které se město v minulosti možná částečně i vlastní vinou dostalo,“ přidává se Bláha.

Zklamání z postupu města však neskrývá ani spolek Kaštanka. „Na projednání EIA mohlo být leccos dovysvětleno, ale nikdo z města nevystoupil. Je pravda, že s městem jsme již vyvolali několik schůzek, ale vedení města na naše připomínky moc nereflektuje, takže jsme opravdu zklamaní,“ konstatuje člen spolku Bohdan Samek. Podle něj boj Kaštanky nejen za zachování aleje rozhodně pokračuje.

Kaštanka se bude odvolávat

Kaštanku mohlo povzbudit opakované posouzení EIA, které zpět do Hradce k doplnění vrátilo ministerstvo životního prostředí.

„Ministerstvo při projednávání EIA udělalo chybu. Podle novely zákona, která určuje průběh řízení, musí následovat veřejné projednání, jestliže je napadeno původní rozhodnutí. Přesně to se stalo, a tak musí následovat nová EIA. A já jsem již dostal avízo, že spolek Kaštanka se opět odvolá,“ říká Bláha.

Dvoukolejka z Hradce do Pardubic

Dvoukolejka má být dlouhá celkem 22 kilometrů.

Kritický úsek mezi Hradcem Králové a Opatovicemi měří 7 kilometrů.

Jistotu dalšího odvolání Kaštanky potvrzuje rovněž Samek a vypočítává seznam problémů, které se nabalily na původní snahu spolku, tedy záchranu aleje: „Nebylo zpracované jakékoli variantní řešení, které by vedlo k zachování aleje. Jsou tam také závažné problémy s hlukovou studií a naším požadavkem na adekvátní odhlučnění, připomínky občanů, kteří chtějí průchod přes trať mezi ulicemi Družstevní a Janáčkova.“

„Problém máme i s podjezdem v Kuklenské ulici, protože se domníváme, že strhne spodní vodu, která poté zmizí ve studnách a podjezd navíc do klidné části města přivede rozsáhlou dopravu. Zkrátka naše připomínky nejsou reflektované a jsme na bodě nula. My budeme dál pokračovat, budeme dál podávat připomínky a námitky, a pokud to možné nebude, podáme rozklad,“ namítá Samek.

Je otázka, zda bude možné posunutí koleje kvůli aleji

Podle Hanouska je však komunikace se spolkem v pohybu a v zájmu města je vytvoření společného memoranda.

„Jsme otevření jednat o případném přesunutí koleje. Memorandum by mohlo znít v tom smyslu, že my bychom podporovali posunutí koleje, což by si vyžádalo větší zábory pozemků a na oplátku bychom chtěli dohodu s Kaštankou, že oni vypomůžou v jednání se zasaženými vlastníky,“ upozorňuje náměstek primátora.

Prosbou o byť jen kosmetickou změnu trasy se zabývá i SŽDC. Zatím však bez výsledku. „Požadavek spolku Kaštanka na zachování celistvosti aleje v ulici Opatovická a alternativní vedení dvoukolejné trati je sporným bodem,“ uvádí mluvčí Friebová.

Kolem podjezdu panují zmatky. Přou se, kdo ho vyřeší a zaplatí

Guláš kolem dvoukolejky ilustruje podjezd v Kuklenské ulici, o kterém se Bláha domnívá, že není v plánu.

„Pravda však je, že jde o velice nepřehlednou situaci. Minulý primátor deklaroval, že SŽDC přislíbila stavbu podjezdu na své náklady. Když jsem však po SŽDC žádal závazné vyjádření, nebylo mi poskytnuto, k nalezení není ani ústní ani písemný slib. Spolek Kaštanka tedy podle mě v tuto chvíli bojuje proti něčemu, o čemž se ani neuvažuje,“ uvádí náměstek.

Spor se vede o podobu přejezdu v Kuklenské ulici na okraji Hradce Králové.

Spor se vede o podobu přejezdu v Kuklenské ulici na okraji Hradce Králové.

Podle vyjádření státní organizace je však v otázce podjezdu nepochybně řada na Hradci.

„Vypsání veřejné zakázky na zhotovení dokumentace pro 2. etapu (dvoukolejka v úseku Hradec - Opatovice, pozn. red.) je závislé na rozhodnutí města Hradec Králové, které určí konečné technické řešení mimoúrovňového křížení,“ dodává mluvčí SŽDC.

A právě takové zmatky dopalují Piráty. „Dopravní komise už před několika měsíci vyzvala vedení města, aby některé požadavky spolku odborně prověřilo a případně uvedlo v život. Bohužel jsme se od SŽDC dozvěděli, že jednání mezi radnicí a SŽDC jsou takřka na bodu mrazu,” upozorňuje zastupitel Aleš Dohnal.