Kaštanka dál válčí s Hradcem kvůli dvoukolejce a doufá v záchranu aleje

  16:18
Když se před pěti lety dal spolek Kaštanka dohromady, zakladatelé doufali, že společně s Hradcem Králové budou usilovat o záchranu aleje při stavbě železniční dvoukolejky do Opatovic. Stačilo pár let a ze spolupráce s městem je válka.

Alej Kaštanka v Hradci Králové (14. 5. 2021) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Záchrana celé jedné řady kaštanové aleje v hradecké Opatovické ulici, která vyhrála anketu o nejkrásnější alej roku, se zdá skoro nemožná. Podle spolku Kaštanka přibývají jen další minusy, kterým prý město jde naproti, než by se jim snažilo zabránit. 

Vadí podjezdy pod tratí, které údajně mohou vzít vodu ze studní, a naopak dodat množství aut. Místní se hrozí také vysoké betonové protihlukové zdi a zániku přechodů přes železnici mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Celé to ve své emotivní řeči na říjnovém zastupitelstvu shrnul Bohdan Samek.

„Až bude vše rozhodnuté, už nebude o čem jednat. Pro nás, kteří tam žijeme, je všechno špatně. Nic není v náš prospěch, žádný náš požadavek nebyl splněn. Zamyslete se nad sebou, jestli tu fungujete pro Správu železnic (SŽ). A navíc se Správou železnic jsme schopni se dohodnout, nikoli však s magistrátem,“ míní v reakci na obhajobu náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS).

SŽ konstatuje, že v rámci dokumentací pro územní řízení nejsou žádné nedořešené otázky. 

„V okamžiku, kdy Správa železnic bude avizovat, že je něco potřeba projednat, kdykoli se vám ozvu, ale Správa železnic je investorem a město je subjektem, který se snaží hájit zájmy občanů, a já za sebe chci říct, že to dělám,“ reagoval náměstek na kritiku spolku, že město nekomunikuje, protože k poslednímu setkání došlo v únoru 2020 ještě před začátkem epidemie.

I tady žijí voliči

„Naposledy jsme měli možnost hovořit s vedením města téměř před dvěma lety. Od té doby částečně vinou pandemie, částečně neochotou města jste se s námi již nesetkali,“ konstatovala další představitelka spolku Pavla Laštůvková.

Ta zastupitelům připomněla, že voliči žijí také na Pražském Předměstí: „Místní z obou stran kolejí jsou vašimi voliči. Cítíme potřebu vám připomenout, že zastupitelský mandát jste získali prostřednictvím veřejnosti, která očekává, že budete hájit zájmy obyvatel a pravidelně se s nimi setkávat.“ 

Spolek se na jednání zastupitelů připomněl poprvé od května. Tehdy prosil, aby obnovila činnost komise pro modernizaci železniční trati mezi Hradcem a Opatovicemi. Jenže jediným skutečným posunem je zpracovávání dokumentace pro stavební povolení první etapy a výběrové řízení na dokumentaci pro územní řízení etapy druhé. 

Úvodní část se bude týkat rekonstrukce hradeckého nádraží a druhá – pro Kaštanku zásadní – stavby dvoukolejky do Opatovic nad Labem. Obě dohromady mají stát 4,4 miliardy korun a SŽ předběžně počítá s tím, že práce na druhé koleji začnou ve druhé polovině roku 2025.

„Připravované zdvoukolejnění trati v úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové bylo z důvodu opakovaného projednávání a nových požadavků města Hradec Králové a Spolku Kaštanka rozděleno na dvě samostatné části. U druhé etapy běží výběrové řízení na aktualizaci dokumentace pro územní řízení, která zohlední nové požadavky města Hradec Králové. Při aktualizaci projektu bude z naší strany snaha minimalizovat zásah do jírovcové aleje. Součástí dokumentace bude i návrh ochrany druhé řady aleje a náhradní výsadba za dotčenou první řadu,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Spolek se nevzdává naděje

Ačkoli i podle těchto slov vše vypadá na kácení, spolek se nevzdává naděje na záchranu stromořadí i na dalších ústupcích. Po svém vystoupení před zastupiteli se nespokojení obyvatelé předměstí setkali s náměstkem ředitele SŽ Mojmírem Nejezchlebem a domnívají se, že šance na úspěch velmi výrazně stouply.

„S městem se nám jedná velmi špatně, protože pokaždé zaznívají jiné informace. Nedávno jsme proto jednali s panem Nejezchlebem a on nám sdělil, že všechny naše požadavky jsou realizovatelné. Jen je problém, že my pro ně na rozdíl od města nejsme partnerem, se kterým by se SŽ měla dohodnout,“ upozornil Bohdan Samek.

Náměstek primátora Jiří Bláha o výsledcích nejnovější schůzky spolku se SŽ neví. „Možná by bylo dobré od spolku Kaštanka říct, že jedou za SŽ a jestli bych nechtěl jet s nimi. Opravdu bych jel, ale já osloven nebyl. Mohli jsme se kdykoli bavit, mohl jsem je kdykoli přijmout, ale ty věci jsou stále stejné,“ upozornil Bláha.

Komise jako mediátor

Další naděje Kaštanka vkládá do městské Komise pro dopravu a podporu cyklistiky. Program aktuální schůze údajně nebyl schválen vedením města, avšak bod Kaštanka bude opětovně zařazen za měsíc. Za další měsíc na jednání komise by mohl dorazit náměstek SŽ Nejezchleb, aby se trojčlenka SŽ – město – Kaštanka konečně pohnula z místa. Dopravní komise bude vystupovat v roli mediátora, tedy řešitele konfliktů. 

„Nechci, aby vznikaly zbytečné šumy v komunikaci. Cílem je, aby si to nejprve vyjasnilo město s Kaštankou a potom i se zástupci SŽ. Ten problém evidentně není dořešen. Jasnou prioritou přitom je, aby zdvoukolejnění nebylo jakkoli zdržované,“ zdůraznil předseda komise Roman Plát.

Kaštanová alej by mohla být zachráněna více způsoby. Nejelegantnějším by bylo posunutí kolejí. Jednání s několika majiteli půdy o prodeji začala, avšak vzápětí ztroskotala. A obě strany sporu se obviňují navzájem. 

„Nemyslím, že město se o vás Kaštankáře nestará. V minulosti nebyla hranice první a druhé etapy dohodnuta, byla dohodnuta až když jsem k jednání přistoupil já. Navíc bylo provedeno prověření souhlasu vlastníků pozemků s jejich odkupem pro navržený posun koleje severním směrem. Prověřeno bylo 19 pozemků, které patřily 11 fyzickým osobám. Výsledkem byl třikrát souhlas, šestkrát nesouhlas a dvakrát bez odpovědi,“ konstatoval Jiří Bláha.

„Jenže město vlastníkům ani nesdělilo, kolik půdy by zabralo a kolik by za ni majitelé dostali. Proto byly jejich odpovědi vyhýbavé. Navíc jde jen o pět vlastníků. Mluvil jsem s majitelkou, která sice nechtěla prodat, ale byla ochotna jednat o směně pozemků. Chtěli jsme to předjednat, ale město nám neposkytlo materiály pod záminkou ochrany osobních údajů občanů. Cítíme se podvedeni. Veškeré naše požadavky nebyly vyslyšeny, vše se naopak spíš jen zhoršilo,“ upozornil Samek. 

Poukázal například na předražené a prý i zbytečné podjezdy či podchody v ulicích Kuklenská a Honkova i další mimoúrovňové křížení s chystanou výstavbou jižní spojky. Dalším minusem jsou podle něj takzvané obslužné komunikace a v neposlední řadě i vysoké betonové protihlukové bariéry, které vytvoří neprostupnou hradbu pro pěší i cyklisty.