Obyvatelé sídliště v Rychnově bojují o park, o obchodní centra nestojí

  10:06
Veřejné projednání změny územního plánu vzbudilo v Rychnově nad Kněžnou velké emoce. Přes tři hodiny se hovořilo o jediné ploše. Plán počítá u sídliště Mírová s plochou pro obchodní centra, jenže těch je ve městě podle místních už dost. Radnice navrhla omezit plochu pro markety. Lidé chtějí park.

Vizualizace developerského projektu u sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou. | foto: Město Rychnov nad Kněžnou

Jedno emotivní vystoupení za druhým, potlesk po projevech občanů a naopak mlčení ve chvíli, kdy odpovídali úředníci či starosta.

Zatímco na jednání zastupitelstva v Rychnově nad Kněžnou bývá velký sál Pelclova divadla téměř prázdný, při veřejném projednání druhé změny územního plánu byla většina křesel obsazena, pozdě příchozí stáli podél stěn a na úředníky se snášely desítky dotazů a připomínek.

Radnice v Rychnově připravuje v pořadí druhou změnu územního plánu od roku 2017. Kromě několika drobných úprav na jednotlivých pozemcích v různých částech se dotýká především dvou ploch na západním a východním okraji města.

V západní části jde o změnu na pozemcích, kde má vzniknout železniční stanice v Lipovce, která bude překladištěm pro firmy v rozrůstající se průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, a nová příjezdová komunikace do zóny. Ta má ústit na kruhový objezd, z něhož bude v budoucnu vést obchvat Rychnova nad Kněžnou.

„Již v minulosti jsme tuto lokalitu zapracovali do územního plánu, avšak v další fázi je třeba reagovat na nové podněty, které přišly jak z projekce Správy železniční dopravní cesty, tak z projekce dopravy (dopravní napojení průmyslové zóny, pozn. red.), abychom zapracovali mírné úpravy té železniční plochy i nového dopravního koridoru,“ představil změny architekt Ivan Kaplan ze společnosti Agora Studio, která pro město změnu územního plánu zpracovává.

„V dopravním koridoru bude místní komunikace, ale také cyklostezka. Tyto věci jsme převzali, nejsou naším návrhem, ale myslím, že jednoznačně pomohou přetížené silnici I/14,“ řekl architekt Kaplan.

Lidi zajímalo jen, jak se změní užití ploch u sídliště nad Billou

Napojení průmyslové zóny ani drobné změny na jednotlivých pozemcích v Rychnově diskusi veřejnosti nerozproudily. Desítky přítomných zajímala jediná věc: změna užití ploch u sídliště Mírová nad supermarketem Billa.

Fotogalerie

Územní plán tam původně počítal s plochou pro velká obchodní centra. Jenže těch je ve městě už dost a lidé i město proto chtějí změnu. Zatímco obyvatelé lokality chtějí obchody úplně škrtnout, radnice navrhla pouze jejich redukci, zhruba na čtvrtinu původní plochy.

„Musíme respektovat také přání majitelů pozemků. Doba, kdy město mohlo diktovat, kde bude co stát, skončila před třiceti lety. Radnice nemůže jít bez pádných důvodů zcela proti přání majitele,“ argumentoval starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov), který je určeným zastupitelem pro změnu územního plánu.

Ptají se, zda bere město ohled na vlastníky, nebo i obyvatele

„Berete ohledy na veškeré obyvatelstvo Rychnova, nebo jen na majitele pozemků? Majitel si přeje, aby tam vyrostl supermarket, ale je to pouze jeho přání, ne přání obyvatel Rychnova. Když pozemek prodá jako komerční, dostane vyšší cenu, než kdyby to byla zeleň. Kam si mají chodit hrát děti, do marketu?“ ptala se učitelka mateřské školy Daniela Vejvodová.

Faktem je, že majitelé pozemků mají ze zákona nárok na odškodnění, když jejich nemovitosti kvůli změně územního plánu ztratí na hodnotě.

Proti záměru ponechat v lokalitě obchodní plochy vloni vznikla petice, kterou podepsalo 411 obyvatel. Avšak podle radnice ne všichni mají právo do řízení mluvit a uznat lze údajně jen asi polovinu podpisů.

Lidé požadují, aby místo komerční plochy vznikl prostor pro park, který největšímu rychnovskému sídlišti chybí. Prostor pro něj nebude ani po úpravě územního plánu. V lokalitě mají kromě obchodů a parkoviště vzniknout plochy pro bytové domy, smíšená plocha využitelná například pro parkovací dům, plocha občanské vybavenosti a veřejný prostor.

„Veřejný prostor není přesně daný, může mít převahu zeleně nad dlážděnými plochami,“ upozornil architekt, který už dříve na základě připomínek občanů upravil požadavky na zeleň v plochách pro bydlení. Podle návrhu musí být prostor pro bytové domy osázen zelení nejméně z 45 procent a smíšený prostor z 35 procent.

„Nelze se na to dívat jen tak, že je tam nakreslena červená. Musíte se podívat i do textové části,“ nabádal architekt nepřátelsky vyhlížející veřejnost.

Chybí zeleň. Obyvatelé se bojí, že zhoustne doprava k marketům

„Nám jednoznačně zeleň v té výstavbě nad Billou chybí. Právě tu plochu, kde je teď plánován market, by bylo ideální změnit na zeleň a rozpustit mezi domy,“ navrhl Otto Šlemín.

Ten vystupuje jako mluvčí obyvatel sídliště, sepsal připomínky a vytvořil i webové stránky, kde na budoucí problémy návrhu upozorňuje. Kromě nedostatku zeleně mu vadí i dopravní zátěž.

„Hlavní přístupovou komunikací bude silnice II/319, která začíná kruhovým objezdem Pod Budínem, kam bude vyveden obchvat města. Silnice je navíc výpadovkou na Orlické hory a bude jedinou cestou i na sídliště nad teplárnou a do lokality Nová Sibiř. Kvůli výstavbě tam může přibýt tisíc automobilů. Pokud se křižovatka dole ucpe, auta budou jezdit městem,“ řekl Otto Šlemín.

Kromě nových obyvatel podle Šlemína komunikaci zatíží i doprava do nových obchodů, i proto je chce zrušit. Náporu zákazníků i nových obyvatel podle něj stávající komunikace nebudou stačit.

Žádají zrušit plochu pro markety. Detaily ale územní plán neřeší

Požadavek na zrušení plochy pro markety vzneslo několik dalších účastníků. Připomínky mluvčích však často mířily zcela mimo. Ptali se například na parametry křižovatek, na přechody či chodníky, které územní plán vůbec neřeší.

„Územní plán do takových podrobností nejde. To jsou dotazy spíše na zastupitelstvo. Plán ani neříká, jaký druh prodeje v lokalitě bude. S tím nemůžeme pracovat,“ upozornila Pavlína Ciranová, která má na rychnovském úřadu na starosti územní plánování.

Lidé mohou námitky a připomínky ke změně územního plánu podávat do 9. září. Rychnovský úřad pak navrhne jejich zpracování, postoupí je dalším orgánům a nakonec předloží ke schválení zastupitelům. K tomu dojde nejdříve v prosinci.