Hráz rybníku Broumar poničila těžká doprava, opravy odříznou kus Opočna

  10:34
Největší vodní plocha pod Orlickými horami je bez vody. Na rybníku Broumar v Opočně na Rychnovsku začne za dva týdny rozsáhlá rekonstrukce hlavní hráze z 19. století, která trpí těžkou dopravou. Opravy odříznou od zbytku města opočenskou čtvrť Švamberk a vynutí si dlouhou objízdnou trasu do sousedních Semechnic.

Důvodem je především špatný stav propustků, jimiž se rybník vypouští a které mají odvádět přebytečnou vodu při povodních. Hráz rybníka je z roku 1870 a ohrožuje ji hlavně nákladní doprava, na kterou staré propustky nebyly stavěny.

„Když tady projede těžké auto, není to nic, co by hrázi přidalo,“ říká vedoucí Správy Kolowratského rybářství Václav Kalenda, když tudy projíždí velký kamion s plně naloženou korbou. Stojíme na panelovém chodníku hned vedle kolowratského rybářství a pod nohama cítíme otřesy.

Přecházíme silnici a sestupujeme z hráze do vypuštěného rybníka. Za zády máme náhon se spuštěným stavidlem, který jindy napájí rybník a skrz menší propustek i sousední sádky. Pokračujeme po kamenitém okraji dna k prvnímu ze dvou hlavních výpustí.

„Dojde ke zrušení třech stávajících bezpečnostních propustků a v místě, kde vidíme požerák, vznikne sdružený bezpečnostní přeliv, který tyto propustky nahradí. Bude odpovídat aktuálním technickým normám,“ vysvětluje Kalenda, když přes kameny prolézáme do velké vypouštěcí šachty.

Začne se v březnu

První etapa rekonstrukce začne 13. března pracemi na mostě přes Zlatý potok a odtěžením stávajících propustků. Do 11. června bude ještě přístupná lokalita Na Hliníku. Pak se spustí druhá část rekonstrukce, při níž se bude opravovat i vozovka a chodník. Uzavřená tak bude silnice od odbočky u hřbitova až k autobusové zastávce u Broumaru.

„V jednom místě dojde ke kompletnímu odtěžení stávající hráze, takže není možné udělat jen částečnou uzavírku. Celá investice přijde na 55 milionů korun, z toho přes 20 milionů je samotná oprava hráze. Opočno na ni získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 11 milionů korun,“ říká tajemnice Městského úřadu v Opočně Renáta Černá.

Práce by měly skončit 8. října, kdy by se doprava na hráz měla vrátit. Rybáři předpokládají, že hned v říjnu začnou s opětovným napouštěním Broumaru.

„Propustek má dno z opracovaných pískovcových kvádrů a nahoře je nasucho skládaná opuková klenba, která je hlavním zdrojem problémů. Po 150 letech dožívá a dochází k vymílání materiálu. Z vnější strany hráze je vidět, že klesá povrch komunikace,“ popisuje.

Rybník Broumar, který podle kronik vznikl v 15. století, patří městu Opočno a hospodaří na něm majitel rychnovského zámku Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský. Na špatný stav propustků upozornil radnici právě šéf rybníkářů Kalenda. Potíže odhalil už před deseti lety, od té doby radnice rekonstrukci připravovala. Nový bezpečnostní přeliv bude mocnější a bezpečněji převede přes rybník povodňovou vlnu.

Milion kubíků vody

„Rybník má 66 hektarů, z toho vodní plocha je 57 hektarů, a při normálním stavu pojme 700 tisíc kubíků vody. Když tu byla povodeň, měli jsme přes milion kubíků. Stávající propustky dělníci rozeberou a utěsní jílem, aby voda neprosakovala skrz hráz,“ dodává Václav Kalenda.

Kameny končí a na boty se lepí bláto z rybničního dna. V místech, kde stojíme, by jindy byly tři metry vody. Rybáři Broumar vylovili na podzim a nechali rybník vypuštěný. Práce měly původně začít už loni, ale protože se nepodařilo včas vybrat zhotovitele, radnice je přesunula na jaro, aby se uzavírka silnice zbytečně neprodlužovala. V zimě by totiž dělníci nejspíš stejně pracovat nemohli.

„Výlovy jsme tady dělali jednou za dva roky, ale v posledních letech je děláme každý rok, protože rekonstrukce už čekala jen na vhodnou dotaci a my chtěli být připraveni,“ vysvětluje Kalenda.

Uprostřed rybníka se klikatí jen malý potůček od prosakujících stavidel. Až práce začnou, uzavřou rybáři i náhon, který napájí sádky. Zbylé ryby musejí převézt na sádky na Rozkoši.

Město kromě opravy hráze vybuduje také nové veřejné osvětlení, chodník, nový nátokový kanál pro sádky a odběrné místo požární vody. Opravu mostu a silnice, která po hrázi vede, zaplatí Královéhradecký kraj. Jde o úsek dlouhý 531 metrů, který bude spolu s mostem stát necelých 30 milionů korun bez započtení daně.

Kvůli stavbě se zcela uzavře příjezd do lokality Švamberk. Ten bude možný jen objížďkou přes Přepychy a Semechnice se zajížďkou přes 11 kilometrů. Pěší se na Švamberk dostanou historickou částí města přes Podkostelí. Tudy se lidé dostanou také k městskému koupališti u Broumaru, které by mělo v sezoně i přes sousední stavbu fungovat.

„Byla by velká škoda, kdyby koupaliště bylo kvůli této akci mimo provoz. Jednáme s Povodím Labe o vybudování provizorní lávky přes Zlatý potok, která by pěším umožnila pohodlnější přístup na koupaliště, protože Podkostelí je sice malebné místo, ale historická štětová cesta je pro kočárky a starší lidi špatně schůdná,“ doplňuje Černá.