Jičín chce revitalizovat zpustlý lesopark, podle odpůrců ho tím poškodí

  10:56
Diskuse kolem oblíbeného lesoparku Čeřovka v Jičíně se vyostřuje. Radnice před dvěma měsíci oznámila, že chce zarostlý kopec nedaleko centra města revitalizovat. Proti tomu však vystoupil Spolek ochránců lesoparku Čeřovka. Podle něj může jakýkoliv zásah vyhnat chráněné živočichy či zahubit vzácné rostliny.

Lesopark Čeřovka v Jičíně. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čeřovka, spíš zarostlý les než park, se rozkládá na 5,4 hektarech. Místní už před rokem přišli s peticí, v níž žádali, aby se z místa stala přírodní památka. Přestože arch podepsalo 1 100 lidí, radnice i krajský úřad návrh shodily ze stolu, protože by přišly o možnost s lesoparkem nakládat podle svého.

„Je to největší petice na ochranu životního prostředí v Jičíně. Občané se jasně vyjádřili, že si přejí vznik přírodní památky, na tom politici nic nezmění,“ říká předseda Spolku ochránců lesoparku Čeřovka biolog Jan Šorf. 

Lesoparku podle Šorfa může uškodit i jednorázový zásah. „Když tam najede těžká technika, řadu zvířat to vyruší a vyžene. Taky by mohlo dojít k vykácení pařezovitých stromů nebo k poničení unikátní horniny,“ podotýká Šorf.

Jde o pozůstatek kulturněhistorického způsobu hospodaření se vzácnou dřevinou a horninou porcelanit, jedinečnou zbarvením i strukturou. I díky tomu je u odborné veřejnosti Čeřovka známá i v zahraničí.

Fotogalerie

V polovině června bylo první kolo veřejné diskuse. Na ní však místo veřejnosti promluvili jen politici a Jan Šorf. Ten sám ji označil za debakl. „Nikoliv proto, že představitelé města Jičína nepodpořili přírodní památku, ale protože byly vyřčeny polopravdy a mýty, nikoliv fakta. To jsem od vysokoškolsky vzdělaných lidí nečekal. Osobně doufám, že se v září situace posune k lepšímu,“ přemítá Šorf.

Právě 25. září zřejmě padne konečný verdikt nad další budoucností lesoparku. Šorf doufá, že se tentokrát vyjádří i lidé z řad nezaujaté veřejnosti.

MF DNES žádala o odpovědi ohledně budoucnosti lesoparku místostarostu Jiřího Jiřičku (Volba pro město), jenž má v gesci životní prostředí. Ten však odpověděl prostřednictvím tiskového mluvčího Jana Jireše. Podle něj se radnice stejně jako Šorf snažila, aby se na první diskusi vyjádřilo co nejvíce lidí. 

„Na diskusi byla veřejnost zvána prostřednictvím sociálních sítí, webu města, Jičínského zpravodaje a termín byl sdělen i novinářům, kteří ve svých médiích pozvánce rovněž věnovali prostor. To vše se stalo v dostatečném předstihu a pár dní před akcí byla ještě rozesílána e-mailová korespondence. Zda se občan do diskuse zapojí, je jeho rozhodnutí a tlačit ho nelze,“ podotýká mluvčí radnice Jan Jireš.

Biolog lesoparku vystavil parte

Šorf minulý týden na sociální síti zveřejnil parte, kde oznamuje, že Čeřovka zemřela po nezájmu veřejnosti. Avšak zdůrazňuje, že je ještě čas to změnit.

„Zemřel po krátkém boji a nezájmu veřejnosti, udolán hloupými lidmi ve věku 559 let. Lesopark Čeřovka bude změněn na obyčejný park pro snoby s cihlovými zídkami a odvodňovacími kanálky. S drahým zesnulým se rozloučím ve středu 25. září v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku v Jičíně. Za zarmoucenou rodinu: čmelák luční, datel černý a krkavec velký,“ stojí na smutečním oznámení.

Biolog míní, že některé názory, jež politici o lesoparku ventilují, jsou poněkud z cesty a neopírají se o fakta. „Třeba, že se po dešti z lesoparku valí bahno ulicemi, čemuž zabrání jen nové odvodňovací kanálky, není žádný fakt, ale pouze subjektivní názor, který nemohou ničím podložit,“ přibližuje.

Lesopark je různověký, složený z více dřevin, díky tomu podle biologa poskytuje potravu semenožravým druhům ptactva a veverkám. V dutinových stromech mohou přebývat brouci nebo netopýři. Mrtvé dřevo, které je pro tento les typické, hostí vzácné brouky, kterými se živí datel.

„Prostor, ve kterém žijeme, nekončí na hranici pozemku, nebo prahem bytu, ale navazuje plynule na veřejný prostor. Čeřovka právě takovým místem je, chodí tam rádi sportovci nebo maminky s dětmi. Myslím, že by právě oni měli dorazit na 2. kolo veřejné diskuse a vyjádřit se,“ říká Šorf.

Starosta Šorfa podporuje

Zároveň poukazuje na opěrné zídky, které se snaží někteří politici v projektu revitalizace Čeřovka protlačit. „Patrně se někteří zástupci města inspirovali cihlovými zídkami u krajského úřadu v Hradci Králové, tam to plní účel. Buď svah drží kořeny stromů, nebo zídky, oboje jsem nikde neviděl a doufám, že to ani neexistuje, protože je to nesmysl. To, že na Čeřovce historicky zídky a odvodňovací kanálky byly, souviselo s nízkým křovinatým lesem, jenž tam byl před sto lety. Obnovit zídky ve stávajícím lesoparku a narušit kořenový systém stromů mi přijde barbarské,“ míní ochránce.

Šorf se po první diskusi sešel se starostou Janem Malým (ANO), který mu v mnoha bodech vyjádřil podporu. Starosta prý s výraznými zásahy do lesoparku také nesouhlasí. 

Lesopark Čeřovka v Jičíně

  • první písemná zmínka je z roku 1393
  • od 15. století je majetkem Jičína
  • v roce 1843 byla vystavěna rozhledna Milohlídka, nejstarší v Českém ráji
  • v 50. letech 19. století byl na jihozápadním svahu čedičový lom
  • v letech 1887 - 1889 okrašlovací spolek, jehož členkou byla i Božena Němcová, změnil Čeřovku na městský přírodní park
  • od začátku 20. století stojí pod Milohlídkou vodojem

„Svým názorem mě potěšil. Nesouhlasí s tím, aby se z lesoparku stal upravený parčík. Také řekl, že nechá vypracovat posudek, který naznačí zda zídky ano, nebo ne. Shodli jsme se i na tom, aby byl v parku správce. Ten by mohl dohlížet i na vandaly, kteří na kole sjíždí kopce. Pan starosta navrhl, že by to mohl být nějaký důchodce. Na závěr řekl, že neplánuje obnovit výhledy, vykácet stromy či zahájit revitalizaci. Snad se věci začaly hýbat správným směrem,“ pochvaluje ochránce.

Názory biologa Šorfa jsou podle mluvčího města vykonstruované. „Žádná revitalizace není připravena ani plánována. Jde o umělý myšlenkový konstrukt. Město hodlá pokračovat ve stávající činnosti, což je udržování dřevin v bezpečném stavu pro kolemjdoucí. Je nutné také přijmout protierozní opatření, aby nedošlo k poškození dřevin a lesoparku,“ míní Jireš.

Podle něj chce město zachovat stávající tvář parku a pouze ho trochu upravit. „Na jižním svahu dochází k počínající půdní erozi, a tím i postupnému obnažování kořenového systému. Město dosud nerozhodlo o protierozním opatření, pravděpodobně půjde o zídky,“ dodává. 

Spolek ochránců lesoparku Čeřovka je přesvědčen, že před konečným verdiktem je nutné zadat odborný přírodovědecký posudek, který by případnou úpravu parku zastavil či zmírnil.