Hradec chce hlídat inzerci městských firem, opět platily kampaň Finkovi

  10:40
Nové vedení Hradce Králové i opoziční Piráti chtějí mít pod větším dohledem městské firmy. Jde jim o peníze, které utrácejí za reklamu. Radnice chce jasná pravidla, která dosud chybí.

Novoroční speciál týdeníku Hradečák obsahoval vedle kritického textu exprimátora Zdeňka Finka i inzerci dvou městských firem. | foto: Garamon

Diskuzi o regulaci reklamy městských společností rozpoutal novoroční speciál soukromých novin Hradečák, který dostali na přelomu roku zdarma do schránek snad všichni obyvatelé Hradce Králové. 

Obsahoval pouze novoroční přání bývalého primátora Zdeňka Finka, kritizujícího první kroky nového zastupitelstva, zbytek tvořila inzerce. 

Mezi inzerujícími firmami byly i dvě městské společnosti – knihovna a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (HKVS), která provozuje například informační centra, Adal nebo Bílou věž.

Knihovna přála lidem štěstí do nového roku, Adal inzeroval kulturní akce. Jenže kvůli kritice exprimátora se na radnici začali ptát: Proč firmy inzerovaly zde a ne třeba v městském periodiku Radnice, které taktéž dostávají lidé do schránek zdarma? A kdo vlastně kontroluje inzerci firem?

„Nevím, jestli zrovna knihovna by si měla zadávat reklamu, protože ta se sama neuživí. Druhá věc je, že by ty společnosti měly uvažovat, kam si reklamu zadávají,“ míní náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO), která má pod sebou většinu městských organizací.

Na vedení města se dopisem obrátili i opoziční Piráti, kteří zveřejňování smluv městských společností před jejich podpisem měli už ve volebním programu. Požadují informace o tom, jak městské firmy inzerují, zda město jejich inzerci kontroluje a zda mají společnosti reklamní strategie.

Fotogalerie

„Chtěli jsme to téma otevřít i bez toho plátku, ale když přišel všem Hradečákům do schránek, otevíráme ho dřív, než jsme původně předpokládali,“ říká zastupitel Pirátů Aleš Dohnal.

„S panem Dohnalem jsem hovořila o své představě práce se společnostmi s majetkovou účastí města. Sama jsem ze své praxe zvyklá, že chci vědět, co mé společnosti dělají, jak peníze utrácejí,“ připomíná Pourová.

Po větší kontrole městských firem dlouhodobě volá i další strana, která po dlouhých letech v opozici má nyní ve vedení města svého zástupce, Změna pro Hradec.

Její náměstek primátora Martin Hanousek již dříve několikrát upozornil na to, že peníze městských firem slouží k financování soukromých projektů i politických kampaní.

Předloni ve stejném novoročním listu inzerovalo dokonce deset městských firem a obsahem i tehdy bylo Finkovo „účtování“ s politickými oponenty (více v článku Hradecký primátor vydal politický leták za peníze městských firem).

„Tenkrát jsem upozorňoval i na to, že město nechávalo platit reklamu na cyklodům u Futura. Pan Fink obešel usnesení zastupitelstva, které neschválilo dotaci pro cyklověž, a tak městské firmy dostaly za úkol zaplatit to formou reklamy. Možná že některé společnosti nezaznamenaly, že už by se takových nechutných věcí neměly zúčastňovat. Je to absolutně nepřijatelné,“ tvrdí Martin Hanousek.

Úplný zákaz inzerce?

Nové vedení Hradce Králové chce proto do stanov a zřizovacích listin městských společností zakotvit požadavek, aby náklady na inzerci vydávaly pouze se souhlasem města. Diskuse k opatření se nyní teprve rozbíhá. Režim by neměl být stejný pro všechny, nicméně jak Pourová nevylučuje, některé firmy dostanou úplný zákaz inzerce.

„Reklama by měla přinášet nové obchody, nové zisky. Pokud je nepřináší, není k tomu zdůvodnění. Mám pocit, že minulé vedení se ekonomickou stránkou věci příliš nezabývalo. Doposud tu nebyly žádné specifické požadavky, které by vedly ke kontrole těch společností,“ upozorňuje Pourová.

Diskuse zastupitelů by měla ukázat, zda budou firmy muset předkládat veškerou inzerci, nebo jen tu nad stanovený limit. Některé firmy by podle Pourové mohly mít režim volnější:

„Jsem si vědoma, že by to mohlo v některých případech zdržovat. Některé společnosti by měly mít možnost průběžně oslovit klienty nebo v aktuální situaci rychle vyrazit s reklamou ven. Detaily jsou ještě k úvaze.“

„Byl bych jednoznačně pro to, aby se nastavila pravidla pro reklamu městských společností. Abychom měli větší přehled, kam vlastně ty peníze tečou, protože rozhodně netečou efektivně,“ domnívá se Hanousek.

Podle Pirátů je důležité zaměřit se i na to, kde mají firmy inzerci umisťovat. Mohly by podle nich více využívat jiných kanálů města, třeba reklamy ve vozech městské hromadné dopravy. 

„Je jasné, že řada městských firem inzerovat musí. Když máme Radnici, není nutné, aby to bylo v Hradečáku. Pokud je to sdílené v rámci města, je to něco jiného,“ soudí Aleš Dohnal.

Omezovat pravomoci je na pováženou

Šéfové městských firem se k zamýšlenému utažení opratí staví různě. Knihovna už nyní inzeruje zcela minimálně a omezuje se jen na programy pořádaných akcí.

Dopravní podnik inzerci většinou vyměňuje za reklamu médií na svých vozech. Minimální sumu na propagaci vynakládá i Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK).

„Propagujeme hlavně městské lázně a koupaliště, a to především vydáváním tiskových zpráv nebo inzercí v našich areálech. Správu domů inzerujeme možná za dvacet tisíc korun ročně,“ uvádí ředitelka SNHK Jaroslava Bernhardová.

V Městských lesích si dokonce už nyní nechávají inzerci schvalovat představenstvem. „Já jsem takový škudlivý a nerad platím za inzerci. Ať si to rozhodnou oni jako zástupci majitele,“ říká jejich ředitel Milan Zerzán.

Nápad kontrolovat inzerci městských firem se naopak nelíbí šéfovi HKVS Miroslavu Francovi. I jeho firma často využívá propagace formou mediálního partnerství a za reklamu nabízí médiím vstupenky do soutěží, byla to právě HKVS, která v novoročním speciálu Hradečáka inzerovala. 

„Omezovat pravomoci manažerů městských zařízení je docela na pováženou. My neseme plnou zodpovědnost za hospodaření našich organizací, tak bychom o těchto věcech měli rozhodovat. Mohu samozřejmě zvážit připomínky politiků a třeba to rozhodnutí příští rok změnit, ale aby nám někdo nařizoval, co smíme, to úplně správné není,“ neskrývá svůj názor Franc.