Veterináři potvrdili ptačí chřipku v dalších chovech v Kosičkách a Záhornici

  10:44
Veterináři zaznamenali další dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Jedním jsou Kosičky na Královéhradecku, kde chovají 175 tisíc nosnic. V téže obci se nákaza objevila už koncem týdne v chovu kachen jiného chovatele. Druhým ohniskem je chov 7,5 tisíc kachen v Záhornici na Nymbursku.

Likvidace ptačí chřipkou zasaženého chovu v Dobřenicích na Hradecku (22.3.2021). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Za letošek je to již celkem 25 ohnisek.

V Kosičkách veterinární inspektoři prověřují, zda nedošlo k zavlečení nákazy z chovu kachen firmy Perena do chovu slepic jiného majitele. Podniky jsou od sebe vzdálené přes půl kilometru.

V Záhornici se nákaza objevila v chovu kachen Perena. U stejné firmy již veterináři evidují osm dříve zasažených chovů kachen.

„Na obou farmách byla přijata předběžná opatření proti šíření nákazy. Všechny kusy drůbeže v nakažených halách budou utraceny a neškodně zlikvidovány,“ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Stejně jako v předchozích případech bude okolo obou nových ohnisek vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

„Vzhledem k tomu že se aviární influenza objevila již v devíti provozech jednoho chovatele, je zřejmé, že pravidla biologické bezpečnosti na těchto farmách nebyla nastavena správně, nebo se nedodržovala. I to bude předmětem došetřování celé této kauzy ze strany SVS,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Třetinu kachen k rozmnožování již vybili

Za poslední dny hasiči utratili tisíce kusů zvířat ze zasažených farem. Podle veterinářů je to již víc než třetina z téměř 150 tisíc kachen určených na rozmnožování. K tomu přibyde i 175 tisíc nosnic. Podle ministerstva zemědělství to má vliv i na zemědělce zasažené nákazou nepřímo, protože ti nemají nárok na finanční náhradu.

V tuzemských chovech byla v posledních dnech v souvislosti s výskytem ptačí chřipky utracena více než třetina z téměř 150 tisíc kachen určených na rozmnožování. V dalších dnech bude utraceno 175 tisíc nosnic. To má dopad i na další zemědělce, kteří v oboru podnikají. Na rozdíl od přímo zasažených chovů ale tito zemědělci nemají nárok na kompenzaci.

„Dnes se proto dopisem obrátíme na Evropskou komisi s žádostí o náhrady za výpadky na trhu. Stejný postup jsme využili v roce 2006 při prvním výskytu ptačí chřipky, Komise tehdy finanční prostředky vyplácela. Chtěl bych také opětovně velmi apelovat na chovatele komerčních chovů drůbeže, že striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Královéhradecký kraj se nyní snaží varovat malé chovatele.

„Situace je v kompetenci Krajské veterinární správy a integrovaného záchranného systému. Kraj je připravený nabídnout pomoc, ale zatím vše zvládají. Obeslali jsme starosty okolních obcí s informacemi pro malochovatele. Důležité je, aby dodržovali přísná opatření hlavně co se týče krmiva a vody. Nejrizikovější je to u vodních ptáků, třeba kachen, které jsou na nějakém rybníčku, kam může i divoké ptactvo. Tam se šíření prakticky nedá zabránit,“ řekl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Autoři: ,