Hradec chce novou silnici kolem chráněné Plachty, ekologové jsou proti

  10:36
Okrajem přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové by mohla vést silnice. Počítá s tím územní plán města. Záměr však vzbuzuje zcela protichůdné reakce, neshodne se na něm ani hradecká trojkoalice. Plánovaná vozovka naráží u ekologů. Navíc by se kvůli ní musel přeložit horkovod.

Nová silnice by měla vést od Lidlu na Moravském Předměstí kolem přírodně cenné Plachty. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nová silnice by měla vést od Lidlu na Moravském Předměstí, kolem Petrofu a za areálem logistických firem ústit na kruhové křižovatce v ulici Na Brně.

Pro někoho je to šílený nápad hraničící s řízenou likvidací přírodní památky, pro druhého upřednostňování obojživelníků před lidmi, pro třetího skvělý nápad, jak si zkrátit cestu a zároveň ulevit přetížené ulici.

Silnice dokonce způsobila pnutí uvnitř hradecké trojkoalice. Zatímco Změna a Zelení jsou zásadně proti, zástupci hnutí ANO a ODS na výboru pro územní plánování zvedli ruku pro. Problémem však bylo už jen to, že se tento bod na výboru vůbec objevil bez předchozího upozornění.

„Pan Vlasák (předseda výboru pro územní plánování - pozn. red.) to bez projednání nadhodil jako návrh na usnesení. Na radě jsem řekl, že se mi to nelíbí, protože nejdříve jsme měli projednat, jestli něco podobného vůbec nadhodit,“ řekl radní Adam Záruba (Změna a Zelení).

V úvahu by údajně přicházely tři varianty úplně nové a kontroverzní stavby. Kromě napojení na již existující sídlištní kruhovou křižovatku by komunikace mohla ústit pouze u firmy Toptrans, poslední možností prý je vést silnici přes areál Petrofu.

Téma se nedostalo na stůl jen výboru pro územní plánování. Začal se o to zajímat rovněž krajský úřad, dokonce exkurzi pro členy pořádala hradecká komise pro životní prostředí a závěry jsou poměrně jednoznačné: kraj s umístěním silnice v přírodní památce nesouhlasí.

„Komise pro životní prostředí na svém posledním zasedání bohužel nebyla usnášeníschopná, přesto si dovolím tvrdit, že z hlediska ochrany přírody problémovou komunikaci nedoporučí,“ nechal se slyšet člen komise pro životní prostředí Dušan Plch (Piráti).

Co ale udělat s horkovodem, který by prodražil stavbu

Silnice přes Plachtu mezitím narazila na novou překážku: na horkovod. Jeho přeložka by podstatným způsobem zvýšila finanční náročnost, pás potřebný pro komunikaci by kvůli potrubí mohl být široký až 20 metrů.

Fotogalerie

Na výboru pro územní plánování byl pro silnici i Jiří Langer (ANO), který je rovněž členem komise pro životní prostředí, a po prohlídce dotčeného území přiznává určitou rozpolcenost:

„Byl jsem přesvědčen, že ta komunikace je nutná, nicméně po prohlídce terénu a horkovodu však už o tom přesvědčen nejsem. Je jasné, že ulici Na Brně by se významně ulehčilo, avšak význam nové silnice se musí posoudit a přezkoumat, zda je vůbec možná.“

Podle něj by nejmenší smysl měla komunikace vedoucí pouze do areálu logistických firem.

Varianta přes Petrof je zase nejméně přijatelná pro společnost se 150letou historií.

„Silnici přes náš pozemek jsme zamítli, protože jednak potřebujeme budovat firmu a jednak to není možné z bezpečnostního hlediska,“ zdůraznila majitelka firmy Zuzana Ceralová Petrofová.

Přiznává však, že nová silnice na okraji Plachty dává smysl: „Stávající ulice Na Brně se má rozšiřovat a já si upřímně nedovedu představit, jak tady ten provoz zvládneme. Nově sem začal zajíždět i trolejbus, byly tu i dva smrtelné úrazy. Není vhodné, když se před bezpečností obyvatel upřednostňují motýli a žáby. Zamítavému stanovisku krajského úřadu nerozumím, podle mě je nezodpovědné.“

Silnice se plánuje od Lidlu na Moravském Předměstí (červená značka). Vedla by kolem Petrofu a za areálem logistických firem by ústila na kruhové křižovatce v ulici Na Brně (modrá značka).

Silnice se plánuje od Lidlu na Moravském Předměstí (červená značka). Vedla by kolem Petrofu a za areálem logistických firem by ústila na kruhové křižovatce v ulici Na Brně (modrá značka).

Jiný názor však má Plch: „Přírodní památka Plachta a její ochrana má větší prioritu než stavba komunikace. Tato nevhodná investice by znehodnotila ekologicky významnou lokalitu, a to nenávratným zmenšením chráněného území.“

Ulice sloužila dříve jen firmě, pak kolem vyrostlo sídliště

Ulice Na Brně před lety sloužila jen Petrofu, technickým službám a hrstce obyvatel několika rodinných domů. Ty už však dávno obklíčilo stále rostoucí sídliště a z tiché ulice se stala frekventovaná silnice se všemi nevýhodami včetně kamionů.

„Domnívám se, že první, co musíme udělat, je zrekonstruovat křižovatku a ulici Na Brně. Navíc jsou tu mnohem zatíženější komunikace vedoucí obytnými zónami, například Pouchovská nebo Kladská, které nikdo neřeší. Opravdu nevím, proč bychom měli upřednostňovat tuto část, která víceméně vede průmyslovým areálem,“ řekl Záruba.

„Mohl by to být první krok vedoucí ke zpochybňování a dalšímu osekávání přírodní památky. Prokázalo se, že velmi hodnotný je přechod mezi průmyslovým areálem a nejcennější částí Plachty. Komunikace by tuto přechodovou zónu zase posunula o kus dál,“ zdůraznil Záruba s tím, že by silnice mohla pro Plachtu být jen prvním zlem.