Více stromů, méně bariér. Hradec Králové ukázal novou studii Velkého náměstí

  14:36
Nový návrh podoby historického Velkého náměstí představila radnice v Hradci Králové. Architekti přepracovali studii z roku 2009, navýšili počty stromů a navrhli obousměrný provoz po obou stranách náměstí. Kritizovaná parkovací místa však přibyla jen nepatrně.

Náměstí má být podle architektů takzvanou smíšenou zónou, kde se budou moci se stejnou prioritou pohybovat chodci, auta i cyklisté. Počítá se s omezenou rychlostí na 20 kilometrů za hodinu i se zavedením zelené linky, která by měla nahradit část aut, jež dosud na náměstí zajíždí.

„Hlavní zásadní změnou je, že používáme obě části náměstí - severní i jižní. Budeme tam mít daleko více zeleně. Prostor pro pěší v okolí zóny restaurací a obchodů bude širší, větší a bude tam připravený samostatný pobytový prostor,“ vysvětluje architekt Jaromír Chmelík.

Dvě řady stromů u podloubí

Původní návrh počítal s dopravou a parkováním jen při severní straně náměstí, která přechází v podloubí s obchody. Jižní linka a střed měly sloužit pouze chodcům s tím, že podél jižních fasád mělo být stromořadí.

Nově se naopak významná část života přesouvá k podloubí, u něhož vzniknou dvě řady stromů. Vedle nich má být i prostor pro zahrádky restaurací. Ty by už neměly být na předsádkách, které dnes vyrovnávají podlahu předzahrádek s podloubím.

Kdy se začne?

V roce 2026 chce Hradec získat územní a stavební povolení a se stavbou počítá v roce 2027.

„Vše budeme dělat na ploše, protože je to daleko přirozenější. Dnes bychom stolky na (dlažební) kostky dávali složitě, ale my zvažujeme řezanou dlažbu, která bude komfortní pro pohyb pěších, cyklistů, ale i pro umístění mobiliáře,“ pokračuje architekt.

Střed náměstí má i nadále zůstat volný. Parkovat se má po obou stranách náměstí v liniích pod stromy, kde mají vzniknout i travnaté plochy nebo průchody od domů. Architekti kombinaci stromů, parkovacích stání, trávníků a chodníků označují jako „čárový kód“.

„V návrhu je kladen důraz na bezbariérovost celé plochy náměstí. Vše se odehrává tak, jak to bylo historicky, kdy celé náměstí bylo jednotnou vydlážděnou plochou,“ doplňuje spoluautor konceptu architekt Jiří Krejčík.

Parkovat se bude jinde

Přestože se má nově parkovat po obou stranách náměstí, počet stání pro auta stoupne jen minimálně. Původní návrh počítal s 60 místy, nový nabídne jen o pět více. Přitom právě nedostatečné parkování bylo hlavním argumentem odpůrců přestavby náměstí, kvůli nimž se projekt z roku 2009 dosud nepodařilo realizovat.

Architekti oponují, že mezitím vznikly nové možnosti odstavení vozidel v parkovacích domech Regiocentrum a Jana Gayera vzdálených do 500 metrů od náměstí. Přesto navrhují úpravy ulic Komenského a Víta Nejedlého, kde by změnou parkování na kolmé stání mohlo vzniknout 90, respektive 120 nových míst.

„Hledali jsme jednodušší a strategičtější řešení alespoň částečné náhrady ubíraných parkovacích míst na Velkém náměstí. Ulice Komenského se nabízí a vytváří lineární možnost kontaktu s Velkým náměstím přes Bono Publico, Gočárovo schodiště a Mýtskou ulici,“ vysvětluje Chmelík.

„Dochází k přeskupení, nikoliv k úbytku parkovacích míst v centru města, abychom si náměstí uvolnili tak, jak chceme,“ doplňuje Krejčík.

Veřejné projednání

Vedení města koncept příští týden prodiskutuje se zastupiteli a na 12. února chystá veřejné projednání v hradeckém kině Centrál. Hotovou studii chce mít radnice v květnu.

„Na základě toho budeme připravovat zadávací podmínky pro společnou dokumentaci pro územní a stavební řízení. Zhotovitele projektu bychom chtěli vybírat na přelomu léta a podzimu letošního roku. Pokud se to podaří, na podzim bychom mohli mít vybraného zhotovitele projektové dokumentace a mohl by ještě v letošním roce začít s projektováním. To by mohlo být hotové v příštím roce,“ plánuje investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

V roce 2026 chce Hradec získat územní a stavební povolení a se stavbou počítá v roce 2027. Původní rozpočet 200 milionů korun však zcela jistě stačit nebude. Nový odhad zatím známý není.