Nahoře lékaři, v podzemí bagr. V nemocnici v Rychnově roste nový pavilon

  9:10
Ani mrazivé teploty nepřerušily práce na stavbě nového multioborového pavilonu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Finišují tu s betonovým skeletem a začnou osazovat okna. Staví se i v suterénu hlavní budovy DIGP, kde přitom lékaři dál působí.

Když v druhé půli ledna se šéfem stavebního dozoru Radkem Myšákem nasazujeme na hlavy přilby a vcházíme na staveniště, nad hlavami nám přejíždí rameno věžového jeřábu a pod nohama praská zmrzlá zem.

Naše první kroky však nezačínají v nově rostoucí budově nemocnice, ale procházíme staveništěm až do podzemí hlavního nemocničního pavilonu DIGP, kde sídlí dětské oddělení, interna, gynekologie a porodnice. Stavbaři totiž současně s přístavbou pracují také v suterénu budovy, v níž i nadále pokračuje plný nemocniční provoz.

Zatímco v patře nad námi právě lékaři vyšetřují pacienty, tady pracuje malý bagr a několik vyvážeček. Jejich spalovací motory se hlukem ani zápachem nezapřou. Stavbaři proto museli důkladně zabednit výtah i schodiště a utěsnit všechny otvory, kudy by mohly zplodiny unikat do interiéru nemocnice.

„Přesto si někteří stěžují, že to v budově smrdí. To se nedá nic dělat, musíme to chvíli vydržet,“ přizná mi později ředitel nemocnice Luboš Mottl.

Kanalizaci našli popraskanou

Práce v suterénu pavilonu DIGP mají hned několik důvodů. Jednak se právě tudy bude napojovat většina inženýrských sítí mezi oběma budovami a navíc v rámci přestavby dojde k rekonstrukci hned tří zdejších poschodí, aby se obě budovy zcela propojily. Začalo se právě v suterénu, a hned co stavbaři kopli do země, narazili na problémy.

„Přišlo se bohužel na to, že kanalizace, o které se uvažovalo, že by měla být v pořádku, tak v pořádku nebyla. Došlo tu zřejmě k poklesu podloží, trubky popraskaly a museli jsme je vyměnit. Kvůli tomu se tady vybouraly i podlahy,“ popisuje Radek Myšák, když spolu stojíme za světel reflektorů v podzemí.

Protože se pracovalo u základů sedmipatrové budovy, museli odborníci do objektu instalovat sádrové terče, na nichž by odhalili případné pnutí v konstrukci. Aby mohl provoz v objektu dál pokračovat, nainstalovali pod stropem provizorně náhradní potrubí a zavedli do objektu i dočasný náhradní přívod elektrické energie.

„V zadní části už jsou podlahy hotové, teď pracujeme tady u napojení na novou budovu,“ říká Myšák, zatímco kolem nás prochází jeden z dělníků s naloženým motorovým kolečkem plným zeminy.

Na řadě už budou okna a dveře

Vracíme se zpět do nové budovy, která odsud vypadá, jako by jí někdo odlomil prostřední část. Kvůli nečekanému nálezu hlavního vodovodního řadu přímo v místě základů budovy a nutnosti jeho přemístění začali stavbaři budovat konstrukce z monolitického betonu nejprve v jižní části od města a teprve nyní pracují na pokračování směrem k budově DIGP.

Zatímco na jižní straně už rostou stěny šestého podlaží, v části přiléhající k DIGP se teprve montují konstrukce pro vylití stropu nad přízemím.

Ocelové tyče trčící z podlah vyšších pater dávají tušit, že budova se ještě bude rozšiřovat. Přesto práce na již hotových částech nepolevují. Při stoupání po schodišti do nejvyššího patra potkáváme montéry, kteří nahoru vynášejí objemné potrubí vzduchotechniky.

„Sice se ještě stále budují monolity, ale postupně už nabíhají některé instalace. Vzduchotechnika jde první, protože je nejobjemnější. Jak se začnou tvořit příčky, bude i instalací přibývat,“ pokračuje stavební dozor.

Práce na betonových monolitech jsou v plánu do dubna, už na konci ledna se však má začít budova uzavírat stavebními otvory. Montážníci postupně osadí okna a dveře v těch částech, kde to zrání konstrukcí dovolí. Laika na stavbě zaujme, že betonové sloupy jsou obalené strečovou fólií.

„Ta je ještě z léta, kdy bylo potřeba, aby čerstvý beton tak rychle nevysychal. Pak v něm totiž mohou vznikat poruchy. Paradoxně nám víc vadí teplo než zima. Proto ani současné mrazy práce příliš neomezují,“ ukazuje Myšák na jeden ze sloupů v místě, kde v budoucnu vznikne urgentní příjem.

Úplně nová nemocnice

Vybudováním nového multioborového pavilonu vznikne v Rychnově prakticky zcela nová nemocnice, a to i díky tomu, že stávající pavilon DIGP prošel v minulých letech celkovou rekonstrukcí.

Nová budova nabídne kromě urgentního příjmu především sdružené operační sály a jednotky intenzivní péče a také lůžková oddělení pro chirurgii a ortopedii.

„Celá akutní část péče se bude odehrávat v tomto novém pavilonu. Na urgentním příjmu budou ambulance všech našich odborností, radiodiagnostika, odběrová místnost či akceptační lůžka. Jednotky JIP máme v současné době na třech místech a k tomu ještě ARO, nově bude veškerá tato péče v jednom patře. Nad tím budou čtyři nové operační sály. V současné době máme sály na třech místech. Nad nimi budou dvě patra akutních lůžek,“ popisuje budoucí srdce nemocnice Luboš Mottl.

V uvolněných budovách chirurgie a ortopedie chce nemocnice zřídit lůžka následné péče, která dosud v regionu chybí.

Hrubá stavba už na jaře

Kvůli napojování budov je uzavřen až do 30. dubna hlavní vstup do pavilonu DIGP. Pacienti se do něj dostanou zadním technickým vstupem, a budou tak muset procházet přímo podél stavby. Dobrou zprávou je, že nemocnice se dohodla se stavbaři na uspíšení terénních úprav v areálu. Jakmile skončí hrubá stavba, pustí se dělníci do stavby nového parkoviště a výsadby náhradní zeleně místo rozježděné zeminy.

„Pak už budou na řadě interiéry, a tudíž firma bude mít kapacitu, takže nebudeme čekat, až se dodělá stavba, ale úpravy půjdou vedle sebe tak, aby se dokončení potkalo s dostavbou budovy,“ přibližuje Mottl.

Hrubá stavba má být hotová na jaře, pak začnou práce na příčkách a vnitřních rozvodech. Zkušební provoz by měl v pavilonu začít příští rok v létě a první pacienty by tam lékaři podle plánů měli ošetřovat příští rok na podzim.

Královéhradecký kraj, který nemocnici zřizuje, dosud za stavbu zaplatil 114 z celkových 756 milionů korun bez daně. Dalších zhruba 130 milionů bude stát vybavení nemocnice. Kraj získal na stavbu 300 milionů korun od státu z balíku peněz na rozvoj okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

V areálu nemocnice se připravují také přeložky zemního a medicínských plynů, vody či elektřiny. Finišují i práce na výstavbě nového energocentra, které má novou nemocnici zásobovat elektřinou.