Nová expozice v hradeckém muzeu Cesty města vede přes pevnost do kina

  9:10
Hradecké Muzeum východních Čech na Eliščině nábřeží otevřelo novou stálou expozici Cesty města. Po čtyřech letech vznikly ve čtyřech sálech tři okruhy, které přibližují historii Hradce Králové od pravěku až do dnešní doby.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové otevřelo novou stálou expozici Cesty města. (1. 12. 2021) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Příznačný je už název – Cesty města. Tři tematické okruhy jdou obdobím od paleolitu a osídlování hradeckého návrší přes baroko, prusko-rakouskou válku roku 1866 či bourání vojenského opevnění až po téměř současnou podobu města. S expozicí je spojen multimediální doprovod včetně audio průvodce. Původní stálá výstava byla odinstalována v roce 2017.

1K městu českých královen

Úvodní část má název K městu českých královen. Jako první v druhém podlaží zaujme hlavní exponát – středověký model města. Lidé si ho mohou prohlédnout i přes multimediální informační panely. K vidění je dílčí modelace dávných staveb i Hradec před husitskými válkami, kdy na pahorku dnešního historického centra stál hrad a klášter. Vedle je replika zvonu zavěšeného na Bílé věži, lze vstoupit do katedrály svatého Ducha a číst příběhy významných měšťanů.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové otevřelo novou stálou expozici Cesty města. (1. 12. 2021)

„Návštěvníci si mohou udělat představu, jak město vypadalo, a porovnat historický stav s dnešním. Zjistí, že nám zůstala řada památek na gotické a renesanční období a že některé stavby naopak dávno zanikly. Představujeme také každodennost středověkého a raně novověkého člověka, jeho starosti, obživu, řemesla, obchod, ale také duchovní život, který hrál velkou úlohu,“ říká kurátor první části expozice archeolog muzea Radek Bláha. 

Podle něj srovnávání současnosti s minulostí výstavou teprve začíná: „Další bádání a výzkum může současný stav poznání změnit. Expozice je otevřená, není to tak, že by naše bádání uzavírala, naopak je otevírá. Dosáhli jsme určitého stupně poznání, ale ten se mění. I při tvorbě expozice jsme si sami uvědomili spoustu věcí, kterým jsme dříve nevěnovali pozornost nebo které nám nedošly. Je to cesta k poznání nejen pro veřejnost, ale i pro nás.“

2K pevnosti

Další okruh jde od baroka po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části je imitace švédského opevnění připomínající třicetiletou válku, odkud se prochází replikou pevnostní brány.

„Jde o období, kdy byl v Hradci dvojí život: civilní a vojenský. Hlavní sál to má vykreslit. Pravá část představuje civilní život, levá vojenský. Obyvatelé se museli vypořádat s přítomností posádky, vojáci zase s tím, že jim překážejí civilisté. Fungovat musely obě strany, jinak bychom tu dnes nestáli,“ řekl ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

Soužití civilů s vojskem dokumentují například originální prostřílená vrata venkovského stavení z prusko-rakouské války. Hlavním exponátem je model města od Františka Žaloudka z počátku minulého století představující Hradec Králové v roce 1865. Nově získal interaktivní podobu.

3K Salonu republiky

Zatímco první dva okruhy expozice jsou vždy v jednom sále, třetí K Salonu republiky zabral místnosti dvě.

„Vítejte ve městě, které se právě osvobozuje od pevnostních hradeb a které začínají formovat dva významní architekti Jan Kotěra a Josef Gočár,“ představil expozici K Salonu republiky ředitel muzea.

Vstupné

S otevřením výstavy muzeum změnilo ceny vstupného. Expozici a výstavy si lze jednotlivě prohlédnout vždy za 90 korun, děti, studenti a senioři zaplatí 50 korun, rodinné vstupné činí 220 korun

Návštěva expozice i výstav dohromady stojí dospělého 150 korun, děti, studenty a seniory 80 a rodiny 400 korun. Komentované prohlídky přijdou na 120, zlevněné na 80 korun.

Při vstupu do sálu ve třetím podlaží se prochází po replice Kotěrova Pražského mostu se zábradlím a charakteristickými stožáry osvětlení lemovaného panely představujícími hladinu Labe i související vodní stavby.

Expozice pokračuje imitací jednoho ze secesních kiosků stojících na obou koncích mostu a replikou Gočárova schodiště. Vše provázejí historické fotografie.

Součástí expozice jsou 3D projekce sledující vývoj města. 

„V osmi minutách provedeme od vzniku pevnosti do současné podoby, tedy do roku 1942. Tam expozice končí. Někomu to může připadat nelogické, ale má to jasný smysl. Jde o zachycení rozvoje města a to v roce 1942 už vypadalo tak, jak ho známe dnes. Projekt však vede až k panelákům. Mohli bychom pokračovat i dále, ale do budovy se nevejde vše,“ konstatoval Grulich.

Také druhý sál zaujme interiérem s dobovými obchody, koloniálem se zbožím, výlohami obchodů s galanterním zbožím, se sportovními potřebami, knihami či hračkami. Každý vystavuje desítky výrobků, které dávno vzal čas. Nechybí ani představení průmyslového rozmachu Hradce s nábytkářstvím či sklářstvím, ale také se sochařstvím nebo užitým uměním. V závěru lze usednout v replice kina Central a zhlédnout úryvky dobových filmů o Hradci Králové.

Důležitý je zážitek

„Věřím, že pro návštěvníka, který sem vstoupí, bude návštěva celé expozice zážitkem, který si bude dlouho pamatovat. Soudobé muzejnictví totiž není jen vystavování sbírkových předmětů, nejenže ukazujeme nepoznané, ale i vzděláváme a poskytujeme zážitek. A právě to je pro nás muzejníky v digitalizované a informacemi přehlcené společnosti velkým úkolem,“ podotkl Grulich. 

Muzeum má s expozicí ještě další plány. „Není mrtvá, je projektována na pět let a za tuto dobu přijdou dílčí změny, na kterých pracujeme. S krajem připravujeme a za rok představíme digitální nadstavbu pro školy. Třídy k nám budou přicházet s tablety a aplikacemi, což umožní strávit tady se svými učiteli před exponáty několik vyučovacích hodin.“

Investorem zřízení expozice za více než 24 milionů korun je město, které na ni získalo dotaci necelých 14 milionů korun. Zhotovitelem je společnost Chládek a Tintěra, která v letech 2018 a 2019 také provedla celkovou opravu budovy muzea. 

„Projekt expozice nás oslovil především scénografickým pojetím s ukázkou vybraných prvků vývoje architektury, přičemž jsme mohli zužitkovat své odborné znalosti z památkové péče,“ uvedla vedoucí střediska památek divize pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra Petra Fučíková.