Hradec chce další miniterminály pro přestupy mezi MHD a meziměstskými linkami

  12:26
Hradec Králové by rád měl ve městě víc přestupních uzlů, a to nejen MHD. Nová křižovatka Fortna je miniterminálem, dopravním uzlem spojujícím městskou a meziměstskou dopravu. Podobné úpravy chce místní radnice realizovat i jinde.

Po rekonstrukci křižovatky Fortna u zimního stadionu v Hradci Králové vznikly nové společné zastávky pro MHD a meziměstskou autobusovou dopravu. (5. ledna 2023) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Když se těsně před Vánoci po osmi měsících stavby otevřela přebudovaná křižovatka Fortna, čekal na obyvatele Hradce kruhový objezd i nové autobusové zastávky.

Radnice úpravu pojala velkoryse. Místo původních zálivů, do nichž se v každém směru vešly dva vozy, jsou nyní po obou stranách silnice zastávkové pásy dlouhé desítky metrů. Zimní stadion, jak se v systému MHD stanice jmenuje, není jen zastávkou pro městské linky, ale také jednou ze zastávek veřejné linkové dopravy v kraji.

Nezřídka se stává, že u Fortny stojí dva městské autobusy současně s vozem mířícím na Holice či Vysokou nad Labem. Spojené zastávky pro modré a červené autobusy, jak se oběma typům v žargonu dopraváků říká, jsou také třeba v Lipkách, Kuklenách nebo na Brněnské.

Jenže jejich úpravy nejsou zdaleka tak palčivým problémem jako dvojice zastávek na linkách od Nového Města nad Metují nebo Třebechovic pod Orebem.

Ty staví na Pospíšilově třídě a v Šimkově ulici. Ani v jedné z nich však cestující nemohou pohodlně přesednout do městských spojů. Od autobusu musejí jít pěšky na nejbližší zastávku MHD stovky metrů.

Plány existují roky

Jako problém to vidí experti města i kraje, kteří už před lety navrhli sloučení zastávek. Hradec Králové měl sjednocení stanovišť na Pospíšilově třídě i v Šimkově ulici již v roce 2017 ve Strategickém rámci pro rozvoj veřejné dopravy.

„Dvě velmi významné zastávky na území města nemají přímý přestup na MHD. Doporučujeme tak přemístění těchto zastávek a jejich sloučení s některou z nejbližších zastávek MHD,“ psali odborníci v dokumentu schváleném zastupitelstvem v roce 2018, z něhož vznikl akční plán do roku 2020.

Hradec otevřel důležitý dopravní uzel, z křižovatky Fortna je kruhový objezd

Přestože náklady se odhadovaly na půl milionu korun za jednu zastávku, návrh se realizace nedočkal. Později se přitom objevil také v Zásadách dopravní politiky města Hradec Králové 2019+.

„Jde o strategické dokumenty, které určují, jak by město mělo postupovat. Bohužel předchozí vedení radnice je zpracovávalo jen proto, aby je mělo zpracované a mohlo na základě toho čerpat dotace,“ uvádí nový hradecký radní Aleš Dohnal (Piráti), který se dopravě dlouhodobě věnuje.

Podle něj však uvažovaná cena rozhodně neodpovídá realitě. Počítal by ji dokonce v desítkách milionů korun.

„Není to zas tak levné, jak to vypadá, protože nejde jen upravit zálivy. Bývají to zásahy do celé skladby vozovky. Třeba u Fortny se instalovala řada moderních technologií. Když už se kope, mění se také chodníky, požadavky jsou na bezbariérová nástupiště. Cena se nabaluje, ale není sporu, že by se to udělat mělo,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít.

Souhlasí i kraj

Sloučení zastávek se nejnověji objevilo i v Plánu udržitelné mobility Hradce Králové, který zastupitelé schvalovali v prosinci. Počítá s ním rovněž kraj ve svém plánu dopravní obslužnosti. Ten přímo navrhuje, aby se zastávka Pospíšilova třída přesunula na stanici Průmyslová škola a Šimkova na Muzeum.

„Pro cestující by to samozřejmě bylo výhodné, protože by se zrychlil přestup a veřejná doprava by lépe konkurovala dopravě individuální. Investičně je to však infrastruktura městská. Diskuse o tom běží. V nejbližší době budeme mít schůzku s novým vedením Hradce, kde o tom budeme mluvit také,“ říká krajský radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Hradecká křižovatka Fortna se v dubnu zavře, přestavba potrvá do konce roku

Sloučení zastávek by uvítal i dopravní podnik. Upozorňuje však na to, že stejně jako u Fortny by bylo potřeba přestupní uzly „přifouknout“.

„My bychom jistě dávali doporučení, aby zálivy byly dostatečně dlouhé, protože jezdíme více s kloubovými vozy a také ostatní dopravci častěji nasazují autobusy dlouhé patnáct metrů. Navíc je třeba, aby zastávky byly vhodné pro nízkopodlažní busy,“ upozorňuje ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Kdy se nové dopravní uzly stanou skutečností, není zatím jasné, podle Dohnala to nemusí být ani v aktuálním funkčním období: „Teprve vyhodnocujeme, co vše bude v našich silách posunout do realizace a co alespoň připravíme pro další garnituru. Z mého pohledu jsou kritičtější věci v dopravě, které by se měly řešit, jako je propojení tarifů a vůbec fungování MHD.“