Proměna křižovatky Mileta chvátá, zato severní obchvat Hradce se oddaluje

  7:30
Rekonstrukce křižovatky Mileta v Hradci Králové dosud nabírala jen skluz, ale teď nadchází administrativní finále. Ředitelství silnic a dálnic, kraj a město doufají, že nejdéle zkraje roku 2024 se začne budovat. Severní tangenta, tedy třetí hradecký okruh, se však dál odsouvá, začne se stavět nejdřív roku 2029.

Křižovatka Mileta v centru Hradce Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Podle deset měsíců staré dokumentace EIA (posudek vlivu na životní prostředí) se severní tangenta měla začít budovat v závěru roku 2028. Ve stejném roce se měla stavět i jižní spojka od křižovatky Bláhovka v Kuklenách až po silnici I/37 – Hradubická. Teď je tu další nepříjemné zdržení.

„Předpoklad zahájení stavby je rok 2029,“ řekla Petra Drkulová z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Město i Královéhradecký kraj však počítá s ještě větším skluzem.

„Realizace severní tangenty vypadá nejspíš až po roce 2030, určitě ne dříve. Stále se to jen odsouvá. V současné době je údajně největší problém s penězi, celostátně je situace napjatá a není jisté, zda nedojde k nějakému dalšímu oddálení začátku. Není to dobrá zpráva a budeme rádi, aspoň pokud se podaří udržet a zahájit rekonstrukci křižovatky Mileta,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast územního plánování Adam Záruba (Změna a Zelení).

„Jižní spojku i tangentu samozřejmě chceme vyřešit co nejdříve, protože od těchto dvou stavebních akcí se bude odvíjet celý rozvoj Hradce Králové. Termín mě nepřekvapuje, ale naším úkolem je dosáhnout dohody co nejdříve,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Přednost dostaly jiné stavby

Ještě není jisté, zda se změní i termíny zprovoznění obou staveb. Spojka se měla otevřít v roce 2030, severní obchvat měl rezervu do roku 2031. Dosud posledním úspěchem tangenty je souhlasné stanovisko EIA v procesu posouzení jejího vlivu na okolí.

Podle nejnovějších dokumentů se v některých úsecích trasa bude muset posunout o několik desítek metrů, všechny křižovatky budou muset být mimoúrovňové a pod letištěm vznikne více než půl kilometru dlouhý tunel s čerpadly vody kvůli střetům s ochrannými pásmy.

Za letištěm bude severní tangenta pokračovat mezi průmyslovou oblastí na Slezském Předměstí a Pileticemi a Slatinou. Poté se přimkne k železniční trati na Choceň a u Třebechovic se napojí na stávající silnici I/11.

Silniční zátěž je opravdu značná a my věříme, že jižní spojka, ale zvlášť severní tangenta by městu velmi pomohly.

náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS)

Zdržení výstavby sleduje i kraj. „U severní tangenty se bohužel postupně prodlužují termíny realizace. Avšak ŘSD investuje obrovské peníze nejen do dálnice D11 a dalších úseků D35, které se velmi blíží, také se dokončuje například obchvat Doudleb, brzy před spuštěním je Nová Paka a další stamiliony dá do oprav silnic první třídy. Musíme si nalít čistého vína, na řadě jsou jiné úseky než tangenta,“ přiznal krajský radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

„Každé prodloužení termínu Hradci nesmírně škodí. Silniční zátěž je opravdu značná a my věříme, že jižní spojka, ale zvlášť severní tangenta by městu velmi pomohly,“ navázal náměstek hradecké primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

Mileta naopak pospíchá

Zatímco tangenta si dává na čas, chvátá proměna nejfrekventovanější krajské křižovatky. Také Mileta byla několikrát odložena i přepracována, ale teď už by se na její nové podobě nic měnit nemělo. Toto tvrzení podporuje získání stavebního povolení. Nyní následuje další napínavá papírová bitva s nejistým výsledkem: výběrové řízení na stavitele.

19. ledna 2021

Do uzavření tendru tak lze hovořit pouze v odhadech. Předpokládané náklady mají být přibližně 400 milionů korun. Pokud výběr zhotovitele nezdrží okolnosti, ještě v závěru letošního roku by mohly začít terénní úpravy a stavba by měla být dokončena v roce 2025.

„Tento harmonogram stále platí, zahájení realizace stavby je závislé na délce výběrového řízení na zhotovitele,“ potvrdila Petra Drkulová z ŘSD.

Křižovatka jde k papírovému závěru, říká radní

Už před deseti lety skončil v koši projekt třípatrové okružní Milety. Podle nynějších plánů křižovatka tak zásadní proměnou neprojde, nejvýraznější a nejdražší změnou budou nové podchody pro chodce a cyklisty. Ke zvýšení kapacity pomohou nové odbočovací pruhy.

Směrem k Vysoké nad Labem vznikne takzvaná malá Mileta coby propojka fakultní nemocnice se Zborovskou ulicí. Řízená bude semafory, přibudou tu i nové chodníky i zastávky MHD.

„Mileta skutečně spěje k papírovému závěru. Nyní už se zabýváme otázkami veřejné soutěže a nejdéle v příští sezoně by se mělo kopnout. Kraj má připravenou rekonstrukci Zborovské ulice a objednáváme dopravní model na připojení potenciálních dvou parkovacích domů u nemocnice, protože nesmíme dopustit, aby tu vznikla úzká hrdla,“ řekl radní Řehoř.