Architekti vpustili přírodu na sídliště v Polici, návrh garáží lidi leká

  7:42
Architekti navrhli přívětivější podobu čtyřicet let starého sídliště v Polici nad Metují na Náchodsku. Některé nápady z dokončené studie se však části obyvatel nezamlouvají. Radnice návrh blíže vysvětlí, až odezní proticovidová opatření.

Vizualizace Fučíkovy ulice | foto: vizualizace City Upgrade architekti, archiv města Police nad Metují

Rozlehlé sídliště s osmi paneláky vyrostlo v Polici nad Metují po roce 1973 ve svahu přímo nad benediktinským klášterem a hřbitovem.

Hned za kamennou zdí vládne ve všední odpoledne ruch: lidé vracejí auta do garáží či před domy, rodiny vyrážejí na procházku a několik dětí obsadí hřiště i přes varování, že by se za pandemie nemělo používat.

Domy mají různobarevné zateplené fasády, je tu vcelku čisto. Před garážemi se však rozpadají betonové dlaždice, někde rezavějí stojany na věšení prádla a mnoho parády nedělají ani různorodá zákoutí s kontejnery. Parkovací místa už dávno nestačí.

Nová studie regenerace sídliště od architektů City Upgrade navrhla změny, ale ty, které se týkají právě parkování a možných dvouúrovňových garáží, působí na některé místní jako rozbuška.

„Vyplňoval jsem dotazník a dával i připomínky ke studii, ale nelíbí se mi, že se nekonalo žádné veřejné setkání, a studie už je hotová. Hlavní problém je v komunikaci města. Například já vlastním garáž a za nemálo peněz jsem ji opravil, aby k něčemu vypadala. Ale teď město vyzývá majitele garáží, že se mají projevit solidárně a pomoci s celkovým řešením parkování na sídlišti. Ať s vlastníky napřed jednají a navrhnou kompenzace,“ zlobí se osmatřicetiletý majitel bytu v Gagarinově ulici, který však odmítá zveřejnit jméno.

Neuklidňuje ho ani to, že studie je zatím jen vizí pro budoucnost. Nelíbí se mu, že by pod okny mohla vzniknout grilovací místa, ale o ostatních návrzích architektů je ochoten debatovat.

Studie je vizí, uklidňuje radnice

Dosud je na sídlišti 125 garáží. Slouží i těm, již tam už nežijí, a zabírají značnou plochu. Architekti by úplně zrušili ty, které nepietně sousedí se hřbitovem, a nahradili by je sadem. U kotelny a u hřiště naopak navrhli vzhledem ke svažitému terénu úrovňové garáže sestavené z modulů i zcela novou budovu. Tím by se zvýšil počet garáží až na 151. Také počet parkovacích míst je možné zvýšit ze současných 139 až na 224.

Radnice ubezpečuje, že studie regenerace je výhledem na deset či dvacet let. Její vedení doufá, že kritiku obrousí chystané setkání s občany, které se dosud nemohlo konat.

„Chceme se soustředit právě na veřejné plochy, uspořádání dopravy v pohybu i v klidu a zvýšení kvality bydlení tím, že zlepšíme kvalitu veřejných prostranství. Studie ukazuje možnosti řešení. Nejedná se o dokument exekutivního charakteru, kterým bychom komukoliv proti jeho vůli něco nutili. Pokud například domovní samospráva bude mít zájem o řešení předzahrádky, město v budoucnu bude připraveno pomoci s jejím založením. Když bude proti, prosazovat to nebudeme,“ vysvětluje místostarosta Jiří Škop (ODS).

Kousek na náměstí i do polí a skal

Sídliště navazuje na původní střed města, ze tří stran ho obklopují rodinné domky. Nahoře stojí plynová kotelna s komínem, která paneláky vytápí. Pěšky na náměstí je to jen kousek, stejně tak se dá rychle dojít do polí, do lesa na Klůček a do Broumovských stěn.

Architekti ze společnosti City Upgrade vsadili na motto „mezi městem a krajinou“, chtějí zachovat tuto dostupnost a navíc otisknout do zelených ploch mezi domy trochu víc krajiny. Pod mateřskou školkou nakreslili lesní hřiště, navrhli k domům komunitní zahrádky či zelené střechy se suchomilnými rostlinami, uvažují o mělkých nádržích pro lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo s odtrubněním potůčku. Výhodou je, že většinu ploch a cest na sídlišti vlastní město.

Studie, která sleduje sídliště v celkovém pohledu, poslouží městu jako vodítko pro úpravy jednotlivých částí. Opravy chodníků, parkovišť, odvodnění zpevněných ploch a mobiliáře mohou stát podle odhadu radnice 20 až 30 milionů korun. Výměna garáží, kde by však byla nutná dohoda s vlastníky, by obnášela řádově desítky milionů.

Samospráva bude shánět dotace. Stát je však omezuje částkou 6 milionů, k tomu by město mohlo získat až stejně vysokou výhodně úročenou půjčku, takže se nevyhne nemalé investici z vlastního rozpočtu.

Začnou úpravami kontejnerových míst

První změny na sídlišti se rýsují už v příštím roce. „Naším záměrem je začít uspořádáním dopravy, rozdělením kontejnerových stanovišť na malá hnízda pro každý z bytových domů a doplněním či úpravou parkovacích stání. Uspořádání dopravy je krok, který je finančně nejméně náročný, neboť vyžaduje pouze osazení nového dopravního značení. Rozdělení kontejnerových stanovišť je dalším krokem, který bude logicky navazovat na postupné zavedení takzvaného adresného svozu odpadů,“ plánuje místostarosta.

Pokud město sežene dotace na parkovací stání, příští rok zadá projekční práce.

Zda se sídliště obývané početnou skupinou seniorů povede proměnit, bude záležet hodně na místních. Místostarosta si všímá, že část lidí, s nimiž dosud jednal, byla skeptická a zdrženlivá, některé domy už však daly najevo chuť pomoci. Doufá proto, že změnám napomůže veřejná debata a pak i první uskutečněné opravy.

O hezčí prostředí by sami lidé museli stát. „Zahrádky s kytičkami mezi domy? Na obrázcích to může vypadat hezky, ale kdo se o to bude starat? U nás v domě zametají chodník jen ti staří, mladí nemají čas a nezajímá je to,“ glosuje seniorka z družstevního domu. Na sídlišti je však zcela spokojena, má totiž dobré sousedy.