Hradec zápolí s investicemi, zvažoval komisi. Koalice se obejde bez ní

  9:02
Hradec Králové neobnoví komisi, která by dohlížela na problémové investiční projekty. Zdál se to být dobrý nápad. Když se loni začaly hroutit zásadní projekty, výjimečně se na něm shodly koalice i opozice. Nic z toho ale nebude. Koalice se domnívá, že potíže dovede ukočírovat výbor pro územní plánování.

Opravy Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové (27.4.2017). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Město nejenže zrušenou komisi neobnovilo, ale i navzdory evidentním investičním potížím se domnívá, že ji vlastně ani nepotřebuje.

Naposledy se nad tím pozastavil zastupitel Jan Čáp, který užitečnost neexistující skupiny zmínil v souvislosti s až osmimilionovou rekonstrukcí toalet v Klicperově divadle.

Fotogalerie

„Investiční komise by přitom přesně takové věci měla posoudit, a ne jen nějaké stadiony,“ zmínil Jan Čáp (KDU-ČSL) činnost poněkud úzkoprofilové pracovní skupiny zaměřené na stavbu fotbalové arény.

„V minulém volebním období byly komise jak investiční, tak i pro majetek města, ze kterých zbyl jen výbor pro územní plánování, rozvoj a investice. Ale ten by měl řešit tak širokou problematiku, že mně to připadá jako nezvládnutelné,“ podotkl Jan Čáp.

„Podle usnesení zastupitelstva měla rada zvážit, jestli by ta komise nebyla účelná. Mělo se tak stát do léta loňského roku. Koalice tedy nejspíš dospěla k názoru, že komise pro investice není potřeba a že by byly jen komise pro nějaké mimořádné investice, například na stadion,“ řekl Čáp.

Velmi podobný názor má i předsedkyně Hradeckého demokratického klubu (HDK) Pavlína Springerová.

„Investiční komise má smysl, což ostatně dokázalo i předchozí volební období. Je totiž spousta agendy kolem a právě investiční komise má prostor pro to, aby sledovala průběh studií, územního a stavebního řízení u konkrétních staveb, případně i výběrová řízení u staveb, která již měla stavební povolení,“ řekla Springerová.

„Výbor pro územní plánování by měl mít spíš obecný pohled na strategické záležitosti, zatímco komise by řešila konkrétní stavební aktivity a to, na co výbor logicky nemá čas,“ upozornila Springerová.

Je přesvědčená, že kdyby investiční komise fungovala, mohlo se předejít dlouhé diskusi zastupitelů kolem divadelních toalet, natož pak problémům daleko důležitějších a složitějších projektů.

„Opozice rozhodně nic nemá proti záchodkům. Jde o to, že materiály, které jsme dostali, byly odfláknuté a zfušované. Kdyby ta komise fungovala, právě takové nedostatky by mohla odchytit,“ řekla Pavlína Springerová.

Investiční komise se jeví jako neefektivní, namítá náměstek

Otázka znovuvytvoření investiční komise se dvakrát otevřela na radě města i výboru pro územní plánování, rozvoj a investice, diskutovalo se o ní také při jednání koalice, a ačkoli město plán oficiálně nepohřbilo, je zřejmé, že od něj couvá.

„Svůj názor jsem vyslovil před výborem pro investice a rozvoj města a mám pocit, že mi můj pohled na věc schválil. Myslím, že je na zvážení příslušného náměstka ad hoc utvořit pracovní skupinu k věci dané důležitosti. Utvářet investiční komisi jako orgán rady se jevilo jako neekonomické a neefektivní,“ konstatoval náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

„Vycházím i z toho, že taková komise v minulosti existovala a byla bez náhrady zrušena, což znamená, že zúčastněné to zatěžuje. Myslím si, že například v pracovní skupině u fotbalového stadionu to funguje výborně,“ řekl náměstek  Bláha.

„Usnesení zastupitelstva bylo takové, že se má vyhodnotit, jestli by se neměla zřídit zvláštní investiční komise. Přiznejme si, že to vyhodnocení uděláno nebylo, já však nejsem zastáncem tvorby další komise,“ řekl náměstek primátora pro školství a životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Podle něj si koalice sama vyhodnotila projekty, vybrala jasné priority, pracuje i na investičním plánu, narazila však na neobvyklou kvantitu. Vedení města podle některých názorů zjistilo, že zatímco s projekty za desítky a stovky milionů korun pohnout nedokáže, ty menší a méně viditelné jako například rekonstrukce škol se daří podstatně lépe.

Potřebujeme nové referenty pro investice, ne komisi

„Zjistili jsme, že udělat investiční plán není jednoduché, protože těch projektů je strašně moc. Navíc je to obtížné vzhledem k tomu, jak se daří či spíš nedaří projekty připravovat v reálném čase. Například v mojí gesci cítím, že chybí projektová příprava a rozjet ji je velmi obtížné,“ zdůrazňuje Hanousek.

Investice podle Hanouska narážejí spíš na personální problém než na komisi: „Zkrátka potřebujeme posílit investiční oddělení. Nedaří se sehnat referenty, což je ten největší problém.“

Ani Oldřich Vlasák (ODS), předseda výboru pro územní plánování rozvoj a investice, si na rozdíl od opozice nemyslí, že zřízení speciální komise je řešením.

„Argumenty se spíš kloní k tomu, že je investice lepší mít pod komplexním dohledem výboru, jako je tomu i nyní. V případě důležitých akcí se kloníme, aby byly ustaveny pracovní komise, které si ustaví sám náměstek. Ještě jsme s tím ale nešli ven, taková je zatím debata,“ uvedl šéf výboru Vlasák, jenž by stejně jako Hanousek rád viděl personálně doplněné odbory magistrátu.

„Pro urychlení všech agend by bylo dobré posílit nejen investiční odbor, ale například i útvar hlavního architekta. V našem zájmu by mělo být co nejvíce zkrátit vyřizovací lhůty, což asi jinak nepůjde. Samozřejmě je to i věc managementu a organizace práce, ale být na mně, některé útvary bych opravdu personálně posílil,“ dodal Vlasák.

Ať investiční komise řeší přízemní záležitosti

Jan Čáp je však přesvědčen, že obnovení investiční komise by znamenalo i úlevu pro Vlasákův výbor.

„Představuji si, že výbor pro rozvoj by měl řešit koncepční věci, například přizvat nejlepší architekty, aby udělali Hradec lepším. Zato investiční komise by se zabývala přízemnějšími věcmi, tedy aby výběrová řízení začínala správně nebo aby se do nich někdo přihlásil,“ řekl Čáp.

A právě na výběrovém řízení prozatím ztroskotaly naděje na lávku přes Labe i fotbalový stadion, neboť jediní zájemci velmi výrazně překročili hradecký strop. Čtvrtmiliardovou proměnu škol v Lipkách na přírodovědné centrum raději zastavilo zastupitelstvo kvůli ztrátě šance na dotace.

A pak jsou tu i další stamilionové projekty typu modernizace ZUŠ Střezina, rekonstrukce Velkého náměstí, Benešovy třídy nebo severních teras. A pak se snad ani nelze divit, jak velký rozruch vyvolá pouhá oprava divadelních záchodků. Aspoň že ta se letos v létě uskuteční.

Chátrající severní terasy v centru Hradce v dubnu 2019