Hradec opravil i čtvrtý kiosek podle Kotěry, z fontány tryskají zlacené kapky

  10:28
Všechny čtyři historické kiosky na Pražském mostě v Hradci Králové již září novotou. Radnice je šest let postupně opravovala a tento týden dokončila i poslední na Tylově nábřeží. Více než sto let starý secesní kiosek zdobí měděná fontána s pozlacenou tryskající vodou podle původního návrhu architekta Jana Kotěry. Rychlé občerstvení už tam být nemůže.

Kiosek na Tylově nábřeží prošel celkovou obnovou za více než pět milionů korun. Vyměnila se okna i elektroinstalace, nová je podlaha i omítky. Některá okna byla repasována, jiná vyrobena nově, stejně jako dveře. Tento týden kiosek dostal zpět měděnou ozdobu s pozlacenými prvky.

Opravu většího kiosku na Tylově nábřeží zahájila dodavatelsky Správa nemovitostí Hradec Králové začátkem roku 2022.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bylo třeba veškeré prováděné práce koordinovat nejen s odborem památkové péče, ale i s Národním památkovým ústavem. Současná podoba kiosku tak co nejvíce odpovídá období, ve kterém byly kiosky postaveny, tedy letům 1911 až 1912,“ uvedl náměstek primátorky Adam Záruba zodpovídající za architekturu a památkovou péči.

Ne kytice, ale fontána

Charakteristický měděný prvek nechala správa nemovitostí vyrobit na zakázku od společnosti Houska & Douda. „Připravili nám návrh technologického a materiálového řešení, které odpovídalo původní verzi ozdoby podle návrhu Jana Kotěry. Její výroba byla zahájena v listopadu loňského roku a dokončila se prakticky nyní, začátkem května,“ doplnil Záruba.

Kotěrovy kiosky

Autorem historických secesních kiosků je Jan Kotěra, který v roce 1910 připravil projekt, podle něhož byly v letech 1911–1912 postaveny.

Jejich výstavba byla hojně diskutována s tehdejším starostou Františkem Ulrichem v době, kdy se stavěl Pražský most.

Kiosky na Eliščině nábřeží, na břehu historické části města, získaly podoby válcových středověkých věží s cimbuřím.

Protější dva kiosky na Tylově nábřeží naopak odkazovaly na klasicistní architekturu, dostaly oválný vzhled a zvonovou střechu.

Celkové náklady na výrobu a instalaci ozdoby jsou 352 tisíc korun bez daně. Ačkoliv v dobových nabídkách z roku 1910 město poptávalo ozdobu nazývanou kytice, tak podle Ivana Housky se zcela jistě jedná o fontánu. Z mísy vyzdvižené nad vrchol střechy stříkají jednotlivé proudy se zlacenými kapkami vody. Stejný prvek bude v příštím roce doplněn také na protější kiosek na Tylově nábřeží.

V souladu s památkovou péčí musí být také další využití kiosku.

„Při pronájmu, ať už se jedná o jakýkoliv Kotěrův kiosek, je třeba brát ohled na to, že se jedná o kulturní památku. Z toho samozřejmě plyne několik podmínek, které musí budoucí provozovatel dodržovat. Dříve se zde nacházela provozovna rychlého občerstvení, ale to už nyní nebude možné. V polovině června bychom měli v radě projednávat vypsání výběrového řízení na nového nájemce. Osobně by se mi zde líbila například prodejna květin nebo suvenýrů,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast správy majetku města Pavel Vrbický.

Během posledních šesti let prošly renovací i ostatní tři Kotěrovy kiosky. Jako první byla v roce 2016 zahájena rekonstrukce kiosku na Tylově nábřeží ve směru k historickému centru, kde se dříve nacházela prodejna punčochového zboží. V rotundě již nový nájemce nabízí hotové jídlo a pití.

O dva roky později prošel opravou kiosek na pravé straně Eliščina nábřeží směrem k centru. Město v případě pronájmu tohoto kiosku jedná s Potravinovou bankou, která by zde na podzim mohla zřídit jednu ze svých poboček.

Poslední kiosek umístěný na levé straně Eliščina nábřeží byl opraven v roce 2020, v současné době je zde umístěna prodejna zmrzliny. Právě na tento kiosek byla navrácena v minulosti zaniklá markýza.

Secesní rotundu na Pražském mostě opustila firma těsně před dokončením oprav (4. 1. 2021).

Jedná se o přístřešek s ocelovou konstrukcí a skleněným zastřešením, zdobený je tepanými reliéfy z mědi. Tento zaniklý prvek byl vyroben na zakázku podle dochované dokumentace.

Autor: