Školy vystoupily z církve, od ledna jsou kvůli tomu bez peněz od státu

  17:08
Ve velkých potížích jsou soukromé školy, které prostřednictvím zapsaného spolku Sion zřizuje hradecký pastor a učitel Denis Doksanský. Od ledna nedostávají pravidelné státní příspěvky na provoz. Důvodem je přechod z režimu církevních škol na školy soukromé od Nového roku.

Denis Doksanský v roce 2015 bojoval s krajem kvůli zvýšení kapacity své střední školy. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Podle předsedy spolku Sion a duchovního stejnojmenné náboženské skupiny Denise Doksanského se Mateřská škola, základní škola J. A Komenského a střední škola Sion High School staly obětí chyby v zákonech. Státní příspěvky znovu dostanou až za září.

„Ukázalo se, že legislativa se změnou z církevní školy na školu soukromou nepočítá. Zřejmě jsme první škola za 30 let. Zákon zná jen vznik nové soukromé školy. Když stát školu v lednu zaregistruje, peníze jí přidělí až od září. To je pro nás problém, protože my jsme museli fungovat a počítali jsme s tím, že v rozpočtu ministerstva školství je s námi počítáno,“ vysvětluje ředitel centra Sion, který o financování škol na jaře hovořil i s ministrem Robertem Plagou (ANO).

Odchod z režimu církevní školy je důsledkem rozkolu mezi hradeckou náboženskou skupinou Sion a Jednotou bratrskou, k němuž došlo v roce 2014. Sion byl do té doby jedním ze sborů této protestantské církve, jenže její vedení nesouhlasilo s kroky hradeckého kazatele Doksanského. Potíže byly i uvnitř hradeckého sboru, z něhož kvůli ráznému jednání duchovního odešla část věřících.

„Rozcházeli jsme se ve vizi. Pan Doksanský měl svoji představu jak věci dělat, ale Jednota bratrská funguje trochu jiným způsobem. On je sólo hráč a chtěl jít vlastní cestou. Rozhodli se proto, že z Jednoty bratrské vystoupí,“ vzpomíná na odchod Sionu tajemník církve Jan Morávek. 

Fotogalerie

Přestože hradecký sbor už nebyl součástí Jednoty bratrské, církev dál zůstávala formálním zřizovatelem škol. Chtěla jim tak pomoci překlenout období, než si najdou nového zřizovatele. Ke změně mělo dojít už v minulých letech, ale termín se několikrát odsouval.

„Dlouho se komunikovalo s ministerstvem školství. Přišli s tím, že ministerstvo by jim neproplatilo nějaké období, takže jsme termín posunuli. Nemůžeme být zřizovatelem, protože nejsme v kontaktu a nefungujeme společně,“ vysvětluje Morávek.

Kraj ještě nesmí, ministerstvo už nemůže

Problém s financováním podle Doksanského se zdál být vyřešený, ale znovu se objevil, když úředníci odmítli školám peníze poslat, protože podle předpisů na ně má nová soukromá škola nárok až od nového školního roku. Potíž je v tom, že církevním školám posílá peníze přímo ministerstvo, k soukromým putují přes kraje. Kraj však finance na Sion získá až od září.

„Ani ministerstvo o chybě nevědělo. Ještě v dubnu si mysleli, že se jedná o formalitu, kterou za pár dnů vyřeší. Pak se ukázalo, že je to věc zákona, který ministerstvo překročit nemůže,“ říká Doksanský a dodává, že školy mají na peníze právo podle jiné části zákona. Ten říká, že škola zapsaná v rejstříku má nárok na financování ze státního rozpočtu. 

Jenže kvůli rozporu dvou norem ministerstvo peníze odmítlo poslat a doporučilo Sionu, aby se obrátil na soud. Ten by mohl o nároku rozhodnout. Podle Doksanského školám Sionu více než 25 milionů korun od státu v rozpočtech chybí.

Žili z úspor na stavbu

Školy však na výsledek soudního řízení čekat nemohou. Peníze potřebují hned – na platy učitelů, provoz budov a další výdaje. Od ledna fungují v provizoriu. Musely propustit některé zaměstnance, výdaje stlačily na nezbytné minimum a žily z úspor, které vytvořily v minulých letech a za které měla vyrůst nástavba třetího patra budovy základní školy v ulici Kleinerových.

„Samozřejmě to činnost školy ohrožovalo. Museli jsme utlumit úplně všechno. Asi bychom to nepřežili, kdybychom nebyli skromní a celé roky nežili střídmě. Snažili jsme se, aby to žáci ani učitelé nepocítili. Nemůžeme ty školy omezit, máme zodpovědnost vůči rodičům a dětem,“ zdůrazňuje Denis Doksanský.

Co je Sion

  • Křesťanská komunita Sion byla původně sborem Jednoty bratrské. V roce 2014 se však oddělila, dál se hlásí ke křesťanským hodnotám.
  • Sion zřizuje několik organizací: mateřskou školu, základní školu, střední školu a dům dětí a mládeže.
  • Pastorem komunity, předsedou spolku a ředitelem Centra Sion je od počátku Denis Doksanský, který v Hradci Králové pořádá také Dny pro Izrael.

O prázdninách však Sionu došly i úspory a na další provoz si musel půjčit. Obrátil se na Královéhradecký kraj a na město Hradec Králové, ale také na banku. Než samosprávy či banka o případném úvěru rozhodnou, půjčil si Sion od soukromého věřitele.

Peníze mu chybí na mzdy za srpen, září a říjen, kdy by měly dorazit peníze od státu. Od města Sion žádá půjčku tři miliony korun, od kraje 5,6 milionu. Rychlé reakce však nepřijdou. Kraj i město s pomocí zatím váhají.

„Rada města se žádostí zabývala, ale usnesení, aby se to předložilo zastupitelstvu, jsme zrušili, protože tam chyběla řada informací, aby mohla být žádost řádně posouzena. Vyzveme pana Doksanského, aby si podal oficiální žádost a aby byla řádně odůvodněna. Nebylo zcela jasné, čím by za půjčku městu ručil. Třeba nemovitosti, které získal od města, mají právo zpětného daru, pokud by tam nebyla provozována škola. Je tedy nelogické, aby ručil nemovitostmi, které by stejně propadly městu,“ upozorňuje náměstek primátora Hradce Králové pro školství Martin Hanousek (Změna).

Novou žádost bude na magistrátu projednávat nejprve komise pro výchovu a vzdělávání, poté rada a nakonec zastupitelstvo. Na jeho zasedání by se mohla dostat nejdříve na konci října. Podobné je to i na kraji. V pondělí vzali zastupitelé na vědomí pouze dopis s žádostí o půjčku. Schvalovat by ji mohli nejdříve 14. října, možná až v prosinci. Doksanský přitom doufal, že se jí budou zabývat už nyní.

Pomoc naráží na letité spory

„Má se tím nyní zabývat radní pro finance, poté půjde materiál do rady a následně do zastupitelstva. Příliš mnoho informací však zatím nemáme,“ popisuje cestu žádosti hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). 

Tomu kvůli Sionu už v červenci volal hradecký poslanec Zdeněk Podal (SPD), který se školám snaží pomoci. Problematiku představil i na jednání školského výboru Poslanecké sněmovny.

„V první řadě se pokusíme změnit zákon. Ale to je věc dlouhodobá. Proto jsem zavolal panu hejtmanovi a vysvětlil mu situaci. Nejde o církev, o politikaření, ale o učitele a děti. Podle mě jde o úspěšnou školu, které bychom měli pomoci,“ apeluje Podal.

Zda budou mít na kraji či na městě pro žádost Sionu pochopení, však není jisté. S oběma úřady se Sion v minulosti dostal do křížku. Úředníci na radnici i představitelé města postupy základní školy Sion dlouhodobě kritizují. Jde o rozpor tradiční školy a reformních přístupů ke vzdělávání. 

Averzi města vůči soukromé škole ilustrují několik let stará slova někdejší vedoucí odboru školství Aleny Synkové: „Oni si tam jen hrají na námořníky.“

V podobném duchu letos v dubnu zazněl i výrok primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka (nestr. Za ODS): „Je zapotřebí v našem školství alternativy? Já osobně bych svoje dítě do školy, kde se řediteli tyká a říká křestním jménem, nedal. V alternativním základním ani středním školství nevidím žádný přínos.“

Do sporu s krajem se Sion dostal v letech 2015 a 2016. Jeho střední škola Sion High School tehdy žádala kraj o souhlas s navýšením počtu žáků. Když byli zastupitelé proti, studenti na další zasedání dorazili s pískotem, dupáním, skandováním a s transparenty. Kraj nakonec navýšení povolil, i když o menší počet míst, než škola žádala.