Hradecký kraj narazil s přístavbou domova seniorů, projekt překreslí

  10:22
Královéhradecký kraj neuspěl u hradeckých úředníků ani u samosprávy s projektem na rozšíření Domova U Biřičky. Přístavba největšího domova seniorů se jim zdála příliš mohutná. Kraj se sice pokoušel najít kompromis, nakonec však práce na projektu zastavil. Nechá ho zpracovat znovu.

Vizualizace modernizovaného Domova U Biřičky v Hradci Králové | foto: archiv Královéhradeckého kraje

Už letos se měl v areálu domova pro seniory poblíž hradeckého rybníku Biřička budovat nový pavilon pro 188 klientů. Počet lůžek sice při dalším projektování klesl na 120, i tak by však jen v samotné přístavbě šlo o kapacitu, která převyšuje možnosti téměř všech ostatních domovů v regionu.

Fotogalerie

Královéhradecký kraj, který Domov U Biřičky zřizuje a který tedy má být investorem stavby, však bojuje už rok a půl s úředníky hradeckého magistrátu i s místní samosprávou.

Těm vadí, že navržený objekt bude příliš velký a nesourodý se současnou zástavbou. Výtky mají i k dopravě či odvodnění. Kraj neuspěl s kompromisem a chce vypsat tendr na nový projekt.

„Jak samospráva, tak státní správa k tomu měla poměrně zásadní připomínky. Snaha najít nějaký kompromis se ukázala neschůdná, proto bylo nutné přistoupit k přeprojektování,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

„K určité dohodě by zřejmě bylo možné dojít, ale úplně by to nevyhovovalo původnímu projektu z hlediska požární bezpečnosti. Bylo pro nás lepší a čistší projektování zastavit a začít znovu,“ doplňuje ho krajský radní pro investice Václav Řehoř (ODS).

Pro kraj je to doslova fiasko. Přístavbu Domova U Biřičky připravuje už tři roky. V listopadu 2017 vybíral projektanta na architektonickou studii. Tu získal v červnu 2018 a prakticky ihned na městě narazil.

Už v témže měsíci přijal výbor pro územní plánování hradeckého zastupitelstva usnesení, aby „všechny orgány města se zvláštním zřetelem posuzovaly záměr dostavby v areálu domova důchodců“, a na další zasedání pozval zástupce kraje. Už v září 2018 bylo zřejmé, že záměr neprojde. I proto, že odbor hlavního architekta k němu vydal nesouhlasné závazné stanovisko.

Parkování bylo nedořešené, namítali místní

„Šlo jednak o hmotu, o řešení uliční čáry ve vztahu k okolní zástavbě a také o dopravu,“ vzpomíná hlavní městský architekt Petr Brůna.

Úředníci i členové územně-plánovacího výboru měli výhrady zejména k tomu, že návrh je příliš objemný a jeho architektura neodpovídá lokalitě ani současné budově domova.

„Forma byla dle mého názoru nešťastná, protože ty dvě budovy se perou. Na jedné straně je architektura v nějakém slohu a na druhé moderní pojetí. Navíc pozemek by byl z větší části zastavěn až zbytečné. Kompozice by měla být zvolena trochu jinak,“ říká člen výboru hradecký architekt František Křelina.

Původní varianta přístavby pavilonu H se nelíbila ani komisi místní samosprávy (KMS). Ta sice oceňuje dobrou komunikaci s vedením domova, avšak hlavně v parkování vidí problémy.

„Studie to neřešila, protože je to už nyní zoufalé. Klienti a zaměstnanci už nemají kde zaparkovat, dvě třetiny parkují v ulicích po okolí a blokují lidem vjezdy na pozemky,“ říká předseda KMS Nový Hradec Králové Pavel Dusil.

Architekturu ze studie Pavel Dusil přirovnává k levnějším alpským hotelům: „Do té krajiny se to moc nehodilo. Myslíme, že to místo by si zasloužilo trochu větší architektonickou péči.“

Chtěli by vybírat z více variant, jenže k mání byla jediná studie

Členové městského výboru na zasedáních několikrát zopakovali, že by bylo vhodné, aby kraj předložil více variant. Podle nich měl svůj záměr konzultovat dříve, když se studie připravovala.

Poprvé ho totiž zástupci kraje prezentovali výboru až v září 2018, ačkoliv hejtmanství vypsalo zakázku na zpracování všech stupňů projektové dokumentace už v červenci téhož roku. Přímo na zasedání výboru zástupci kraje přiznali, že nyní už bude zapracování změn komplikovanější.

Podle Františka Křeliny je zarážející, do jakých detailů byla prvotní studie dopracovaná: „Šla až do absurdních detailů. Tam byly pomalu nakreslené i ubrousky na stole. My bychom byli raději, kdyby se studie udělala třeba ve dvou variantách a bylo by z čeho vybrat. Ne vzít jednu variantu a o tu se rvát.“

Kraj si však stojí za tím, že projekt je v souladu s územním plánem. „Považuji za trochu nešťastné, že magistrát pro takto významné území neměl například regulační plán nebo územní studii. Projektant územnímu plánu vyhověl,“ míní Vladimír Derner.

„Nelze vzít otrocky územní plán a nevnímat další souvislosti v okolí. To se přesně stalo. Kraj na to byl upozorněn před rokem a půl, nic neudělali a dali opakovaně žádost. Ta se zamítla,“ upozorňuje Brůna.

Že se projekt nijak nezměnil, na to upozornili i členové výboru. Podle kraje však zásadní úpravy nebyly možné. „Jestli měli pocit, že jsme nepřišli s něčím úplně novým, to opravdu ne. Co šlo, jsme zohlednili. Kdybychom to měli přestavět, je to jiný projekt,“ vysvětluje Řehoř.

Vyberou nového projektanta. V pořadníku čeká 500 seniorů

Jenže právě to se nakonec stalo. Kraj v nejbližší době vypíše nový tendr na projektanta, který zohlední požadavky města. Z původní studie bude možné použít jen části.

„Vyřešily se záležitosti vnitřního provozu, organizačních vazeb, uspořádání a rozdělení ploch. I to má svoji hodnotu,“ říká Derner.

Za původní studii kraj zaplatil milion korun bez daně, projektové práce vysoutěžil za 9,9 milionu, ale nakonec zaplatil za část práce jen kolem milionu. Podle Řehoře bude nová soutěž znamenat roční zdržení a stavět by se tak mohlo až v roce 2022.

„Stavba je pro město naprosto prioritní. Nemohu se ztotožnit s tím, aby se projekt někde zadrhl. Je třeba k tomu přistoupit rozumně,“ nabízí kraji podporu náměstek hradeckého primátora pro sociální oblast Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Rozšíření Domova U Biřičky je klíčové. V Hradci je nyní přes 500 seniorů, kteří jsou v pořadníku. Domov je největším v kraji, má 340 lůžek.

„Kapacita přístavby se uvažovala 120 lůžek. Předpokládali jsme, že by se tam přesunula část současné kapacity, aby se prostory uvolnily, protože neodpovídají současným potřebám péče o klienty. Naše lokalita a trh práce jsou schopné unést služby pro 400 klientů. Na více není personál,“ upozorňuje ředitelka Daniela Lusková. Zaměstnance hledá i na Ukrajině.