Šéfka nám dělá peklo, stěžují si zaměstnanci domova. Úřad za ní stojí

  10:08
Vedení Domova důchodců v Polici nad Metují čelí dlouhodobé kritice. Na jeho neprofesionální a nelidské chovaní upozorňují někteří bývalí i současní zaměstnanci, předchůdkyně ředitelky i starostka města. Podle krajského úřadu však domov nepochybil a situace se již uklidňuje.

Domov důchodců v Polici nad Metují | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Špatné pracovní podmínky, přetíženost zaměstnanců, necitlivé organizační změny práce, neoprávněné kontroly, šikana, bossing, urážky. Až neuvěřitelně vypadá seznam výtek proti ředitelce Domova důchodců v Polici nad Metují Janě Šrámkové, která je ve funkci od dubna 2014.

Kritika se valí od vedení polické radnice, zaměstnanců domova včetně odborové organizace i ze strany dlouholeté bývalé ředitelky Věry Kašíkové.

Redakce MF DNES má k dispozici řadu oficiálních stížností, které doputovaly v průběhu posledního půlroku na stůl vedení Královéhradeckého kraje coby zřizovatele domova důchodců, i ty, které musel interně řešit management domova. Z písemných zpráv je patrné, že v polickém zařízení už minimálně rok vládne napjatá atmosféra, která ovlivňuje jeho chod a spolupráci s městem.

Zdravotní sestry a někteří bývalí zaměstnanci si stěžují na aroganci, neoprávněnou kritiku nebo rozvracení kolektivu.

„Ředitelka dělá všem peklo, zaměstnanci neznají nic než postihy a výhrůžky. Většina z nás to psychicky nezvládá,“ stojí například ve zprávě podepsané zdravotním a ošetřujícím personálem polického domova pro seniory.

Trpělivost došla i starostce, oslovila krajské zastupitele

Před necelým rokem došla trpělivost i radě města Police nad Metují v čele se starostkou Idou Jenkovou, která kvůli domovu důchodců iniciovala řadu schůzek s vysokými představiteli kraje. Všem krajským zastupitelům včetně radních a hejtmana rozeslala na začátku letošního roku zprávu, kde shrnula výtky proti způsobu, jak Šrámková domov vede.

„Zaměstnanci si stěžují na špatné pracovní podmínky, přetíženost, pronásledování pracovníků, necitlivé zavádění novinek, nevhodné chování ke klientům domova i rodinným příslušníkům. Současná ředitelka nepřipouští diskusi, zbavuje se starých pracovníků, odlišný názor bere jako útok na svoji osobu a neloajálnost,“ píše mimo jiné starostka Jenková v této zprávě.

Bývalá ředitelka se s nástupkyní po čase názorově rozešla

Kriticky se starostka k vedení domova vyjadřuje dodnes a servítky si nebere ani bývalá ředitelka Věra Kašíková, která v domově důchodců pracovala skoro 30 let, tedy i v době mohutné přestavby celého areálu v ulici Na Sibiři.

Kašíková byla členkou komise, která vybírala nové vedení a pro Šrámkovou před čtyřmi lety hlasovala. Netají se, že spolu ze začátku vycházely dobře. Exředitelka novou šéfovou domova do funkce zaučovala.

„Pomohla jsem jí i v osobním životě, sehnala jí podnájem. Věnovala jsem jí čas při společných procházkách, kde se mnou sdílela pracovní záležitosti,“ uvedla Kašíková. Po zhruba dvou letech se exředitelka se svou nástupkyní začala názorově rozcházet.

„Zažívala jsem zklamání, nelíbilo se mi, jak vede zaměstnance, jak mluví s uživateli domova i s jejich rodinami. Nerozumí provozu. Vznikla mezi námi komunikační bariéra,“ všímá si Věra Kašíková.

„Ředitelka dorostla k pocitu, že vše ví a dělá správně. Domov se stal za jejího vedení smutným místem bez náboje a vize. Zaměstnanci se bojí, ředitelka Šrámková byla do funkce ředitelky domova důchodců jmenována v dubnu 2014. Pro její jmenování tehdy hlasovali všichni členové komise včetně Kašíkové a starostky Jenkové. Teď se však většina obrátila proti ní.

„Není vůči lidem empatická, nepoužívá selský rozum, uráží i kuchařky. Atmosféra na pracovišti je skutečně tíživá,“ shrnula své pocity Kašíková, která je dodnes s mnoha současnými i bývalými zaměstnanci v kontaktu.

V domově přibylo klientů, o něž je obtížnější se starat, vysvětluje spor krajský úřad

K pochybení ze strany vedení nedošlo a v domově důchodců se údajně v poslední době vše stabilizuje. Takový je názor odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, pod který Domov důchodců v Polici nad Metují spadá. „Náměstek hejtmana Vladimír Derner i pracovníci odboru sociálních věcí se situací v organizaci zabývají,“ uvedl Jiří Altmann z krajského odboru sociálních věcí.

Altmann upozorňuje, že ačkoliv mnozí působení ředitelky kritizují, je řada jiných zaměstnanců, kteří stojí na její straně.

„Proti sobě tu stojí dvě skupiny zaměstnanců. Jednu tvoří ti, kteří převážně pracují v organizaci déle, druhou zaměstnanci většinou novější, mezi které lze počítat jak vrchní sestru, tak i ředitelku,“ řekl.

Jádro sporu tkví podle Altmanna v tom, že v domově důchodců narostl podíl klientů s vyšším stupněm závislosti na pomoc jiné osoby, což klade na personál nové nároky a způsobuje dočasné problémy. V letech 2013 až 2017 se v domově dle požadavků kraje podíl osob ve třetím a čtvrtém stupni závislosti zvýšil o 42,2 procenta a mezi roky 2016 a 2017 skokově o 21 procent.

„S tímto trendem je spojené zvýšení zátěže pro personál v přímé obslužné péči. V souvislosti s tím postupně v organizaci posilujeme personál. Od 1. července 2016 došlo k navýšení jeho stavu o pět pracovníků v sociálních službách a o dvě zdravotní sestry. Od 1. července jsme personál posílili o jednoho sociálního pracovníka, dva pracovníky v sociálních službách a o jednu zdravotní sestru. Celkem se tak od 1.července 2016 zvýšil počet o sedm pracovníků v sociálních službách, o tři zdravotní sestry a o jednoho sociálního pracovníka,“ vypočítal Altmann.

Pracovníci krajského sociálního odboru nyní optimisticky předpokládají, že se situace uklidní, protože věří, že někteří z nespokojených a přepracovaných polických zaměstnanců svůj postoj díky nové výpomoci přehodnotí.

„Poskytování pobytové sociální služby je náročné, na pracovníky jsou kladeny zvýšené požadavky s ohledem na potřebu zajištění kvalitní a bezpečné služby. V takovém prostředí samozřejmě vznikají i konflikty, především na personální bázi. K pochybení ze strany vedení organizace nedošlo. Je totiž nutné mít na zřeteli současný trend, který lze sledovat napříč všemi pobytovými sociálními službami, kdy nynější skladba klientů těchto zařízení je odlišná od klientely před třemi lety,“ připomněl Jiří Altmann.

Ředitelka Domova důchodců v Polici nad Metují Jana Šrámková na dotazy redaktora MF DNES neodpověděla a pouze odkázala na výše uvedené vyjádření krajského sociálního odboru: „S obsahem této odpovědi jsem byla seznámena, ztotožňuji se s ní a myslím, že dostatečně popisuje příčinu krize i způsob řešení celého problému.“