Ruiny a známky k minerálce Ida se vydražily za 39 milionů, Náchod neuspěl

  11:34
Bývalý provozní areál v náchodské části Běloves, kde se dříve lahvovala a distribuovala minerální voda Ida, prošel v úterý dražbou. Zchátralé objekty koupil nový majitel včetně ochranné známky na kyselku z pramene Ida za 39 milionů korun. Zájem mělo i město Náchod, ale jeho finanční prostředky na nákup nestačily.

Elektronická dražba začala úderem úterní 11. hodiny. Vyvolávací částka byla 17 227 500 korun a minimální příhoz byl 50 tisíc korun. Celkem osm účastníků zvyšovalo částku po dobu tří hodin, objekt nakonec získal za 39 milionů korun navrhovatel s číslem 950.

O areál bývalých lázní mělo zájem i město Náchod, jehož zástupcům dali k nákupu mandát zastupitelé i radní. Ovšem částka zdaleka nestačila.

„Samozřejmě jsme se zúčastnili dražby, protože o vše, co je spojené s minerálkou a obnovou lázeňství v Náchodě, má město zájem. Nicméně naše finanční prostředky na nákup nebyly tak vysoké. Zástupci města byli limitováni částkou 18 milionů korun,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Předmětem elektronické dražby byly nemovitosti na východním okraji města mezi ulicemi Kladská a Polská v tamní rezidenční zástavbě. Patří mezi ně průmyslové haly, sklady, administrativní budova s přístavbou vrátnice a garáže. Podle posudku jsou objekty zdevastované, určené buď ke kompletní rekonstrukci, nebo k demolici.

Lázně v Bělovsi

  • Minerální voda byla známa už za třicetileté války, Albrecht z Valdštejna si ji nechával posílat do ležení v Kladsku.
  • Lázně zažily rozkvět v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století.
  • Ve druhé polovině 20. století lázně znárodnil stát, v restituci se vrátily potomkům Honlových, ale kvůli hygienickým požadavkům v roce 1996 skončily.
  • V roce 2000 koupili lázně podnikatelé Miroslav Borůvka a Marian Khalifa se společností Běloveské lázně. Opakovaně je nabízeli městu k prodeji, neúspěšně se je pokusili vydražit, nechali je zpustnout.
  • Stáčírna zkrachovala v roce 2001, dodnes byla v majetku Mariana Khalify, podle katastru nemovitostí je na ni uvaleno zástavní právo z titulu exekuce.

Dražily se také ochranné známky, a to Běloveská kyselka z pramene Ida, Léčivá voda Ida, Minerální voda Ida i Běloveská kyselka Ida. S novým majitelem areálu, který ještě není znám, se město pokusí spojit a jednat.

Obnova lázeňství v Náchodě

Náchod se už léta snaží obnovit lázeňskou tradici, která v Náchodě skončila před dvěma dekádami. Před šesti lety si najalo firmu na průzkumné vrty a snažilo se najít minerálku s podobnými vlastnostmi, jaké měla známá běloveská kyselka Ida.

„Od roku 2016 se podařilo vyvrtat nové zdroje minerální vody, vybudovat minerálkovod, obnovit Malé lázně za Kauflandem, získat a zprovoznit technologii na skladování oxidu uhličitého pro léčebné účely a vytvořit studii pro rozvoj velkého lázeňského parku s citlivým přístupem k okolní přírodě i zástavbě,“ vyjmenovala mluvčí Náchoda.

Město investuje i do infrastruktury v příměstské části Běloves. Oba břehy Metuje spojuje u Malých lázní nový most, opravený je povrch promenády podél řeky, dětské dopravní hřiště, budují se parkovací místa.

Za historický milník město považuje koupi areálu Velkých lázní, který Náchod získal od soukromého vlastníka letos v lednu.

„Získali jsme tím nejen původní areál pro výstavbu provozních budov, ale také přístup k původním zdrojům minerálky IDA. Bez zbytečných odkladů se začalo s obnovou parku ve Velkých lázních, zajištěním historických budov před další devastací a znovuzprovozněním prameníku Jakub a vrtů běloveské kyselky,“ uvedla Nina Adlof.

Navíc letos v létě ministerstvo zdravotnictví povolilo městu využívat všechny čtyři léčivé zdroje (Běla, Jan, IDA I, IDAII) pro pitné kůry, balneoprovoz a získávání léčivého plynu.

„Několik dlouhých let to vypadalo, že již nic nepomůže navrácení léčivé minerální vody občanům města a jeho návštěvníkům. Proto je tato událost významná i počtem léčivých zdrojů, které město vlastní a může nabídnout k využití. Maximálně proto usilujeme o to, aby kontrola nad zdroji a provozem navždy zůstala v rukou města. Již se nesmí opakovat situace, kdy je město a jeho lázeňský statut v zajetí spekulantů a dobrodruhů,“ vysvětlila mluvčí města.

7. prosince 2016

Původní stáčírna minerální vody v Bělovsi se zavřela v roce 2000, pak si lidé nadivoko čepovali vodu z přepadových trubek na břehu Metuje.

Prameník, z něhož lidé stáčeli minerálku mezi lety 2011 až 2015, musel být zavřen, když vyšlo najevo, že město zapomnělo vyřešit problém s nadměrným množstvím arzenu. Navíc se rozhořel spor s majitelem lázní, který městu vypověděl nájem z kapličky a užívání vrtu.

Roku 2017 odkoupila staré lázně společnost Lázně Běloves, provázaná s firmou IDA SpaMed. Plánovala zbořit staré domy a vystavět v Bělovsi do čtyř let lázeňský komplex s monoblokovou prosklenou budovou za půl miliardy korun až pro 200 pacientů. K tomu ovšem nikdy nedošlo.

O dva roky později odkoupily ruiny starých lázní Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Vlastnily je dva roky, v roce 2021 odhlasovali zastupitelé Náchoda nákup 2,5 hektaru starých lázní i se zbytky budov za 40 milionů korun.