Klienti s postižením zabydlí tři domácnosti, asistentům uleví zvedací systém

  11:22
Barevné domky v Hajnici na Trutnovsku, kde pečují o klienty s mentálním a kombinovaným postižením, mají za sebou největší investici v novodobé historii. Skončila výstavba bezbariérové budovy se třemi skupinovými domácnostmi pro 36 klientů. Asistentům usnadní práci zvedací systémy.

Kapacita zařízení se nezvýší, zato se výrazně zlepší pohodlí pro klienty i zaměstnance. Královéhradecký kraj za novostavbu zaplatil 130 milionů korun. Modernizace bude pokračovat rekonstrukcí administrativní a provozní budovy.

Historie hajnického areálu sahá do druhé světové války, ústav sociální péče začal na samotě pod Liščí horou sloužit v 60. letech.

Výstavba jednopodlažní budovy začala na podzim 2021. Ve třech traktech je 18 dvoupokojů, každý má vlastní hygienické zázemí.

„Pro klienty jsme vytvořili zázemí, které se co nejvíce podobá běžnému domácímu prostředí a zároveň respektuje osobnost a práva člověka,“ sdělila krajská radní Martina Berdychová (Východočeši), která má v gesci sociální oblast.

Každá ze tří skupinových domácností má společenskou místnost. Pro celý areál slouží nová ordinace se sesternou.

Pohyb dělá mnohým problémy

„Naší cílovou skupinou jsou lidé s postižením středním až těžkým mentálním či kombinovaným, kteří nezvládají žít ve svém přirozeném prostředí za podpory svých nejbližších a ambulantních služeb. Průměrný věk klientů je 47 let, ze dvou třetin to jsou muži,“ uvedla ředitelka Barevných domků Lucie Skalová.

Po celé budově jsou stropní zvedací systémy, které zaměstnancům usnadňují manipulaci s hendikepovanými. Mnozí z nich mají poruchy hybnosti nebo jsou imobilní.

„Budova je bezbariérová a uzpůsobená potřebám klientů, kteří jsou výrazně odkázáni na podporu našich asistentů. Je to obrovská změna jak pro klienty, tak pro naše pracovníky,“ poznamenala ředitelka. Asistenti pomáhají klientům také se stravováním i hygienou.

Přednost mají lidé ve špatné sociální situaci

Otevřením nové budovy se však nezvýší kapacita Barevných domků. Do konce dubna se tam nastěhují klienti z hlavní budovy, kde bude od května pokračovat rekonstrukce. Stávající prostory jsou podle ředitelky nevyhovující.

„Kromě kanceláří zde budou terapeutické a aktivizační místnosti, tělocvična nebo zázemí pro fyzioterapeutku,“ uvedla Lucie Skalová. V hlavní budově vznikne nová kuchyň a prádelna.

V Barevných domcích pobývají lidé z kraje. O umístění do skupinových domácností je velký zájem, organizace eviduje na 60 žadatelů. „Pořadí není rozhodující. Když se uvolní místo, vybírá se podle toho, kdo je v nejméně příznivé sociální situaci,“ vysvětlila ředitelka.

Kromě hajnického areálu Barevné domky provozují chráněné bydlení v Trutnově, Vrchlabí a Dvoře Králové nad Labem. Součástí je také Barevná kavárna na trutnovském Horním Předměstí, kde hendikepovaní připravují občerstvení a obsluhují.

Ubytovna, domov důchodců, děti s postižením

Na místě, kde jsou Barevné domky dnes, začal v roce 1943 růst dvoupodlažní bytový dům pro pracovníky továrny na součásti pro německý letecký průmysl a rakety v nedaleké Horní Brusnici.

Rozestavěnou budovu převzalo v roce 1946 ministerstvo školství s plánem na školu v přírodě. Po převratu v roce 1948 však komunistická vláda do Hajnice umístila 70 řeholních sester. O šest let později se zařízení proměnilo v domov pro seniory. V prosinci 1961 se tam spustil provoz ústavu sociální péče pro děti s mentálním postižením.

V roce 1980 se kapacita zvýšila na 90 klientů, o které pečovalo 37 zaměstnanců včetně sester řádu svatého Vincenta. Poslední sestry odešly v roce 1989, od té doby tu pracují civilní zaměstnanci.

Ústav proměňují od 90. let

Barevné domky byly jedním z prvních zařízení v kraji, která začala s transformací sociálních služeb.

První skupinové domácnosti – Červený a Žlutý domek – vznikly už v 90. letech. V roce 2004 organizace v Trutnově dokončila opravu bývalého kojeneckého ústavu a zahájila zde provoz Oranžového domu s chráněným a skupinovým bydlením.

O dva roky později začala v okresním městě sloužit Barevná kavárna. V roce 2011 se v Hajnici otevřel Bílý domek pro klienty s poruchou autistického spektra.

Areál tvoří kromě provozní budovy a nového pavilonu šest rodinných domků. Dohromady zde pobývá 58 klientů, o které se stará 9 zdravotních sester a 56 pracovníků v sociálních službách. V chráněném bydlení v Trutnově, Vrchlabí a Dvoře Králové žije dalších 40 klientů. Celkem mají Barevné domky na 140 zaměstnanců.