V Domě dětí a mládeže Sluníčko tráví čas i čtyři generace jedné rodiny

  9:16
Za poslední roky prošly domy dětí a mládeže obrovskou proměnou. Už nejsou jen středisky volného času, která organizují pravidelné kroužky a letní tábory, ale na svém kontě mají celou řadu dalších aktivit. Pořádají se zde nejrůznější akce, programy a školení, setkávají se tu lidé napříč generacemi.

Ašský Dům dětí a mládeže Sluníčko | foto: Milan Vrbata, MÚ Aš

Jak říká Eva Holečková, ředitelka Domu dětí a mládeže Sluníčko Aš, není výjimkou, že se v jednom prostoru scházejí rodiče, prarodiče i děti. Podle ní jsou právě střediska volného času organizacemi, které dokážou flexibilně a zejména rychle reagovat na změny ve společnosti.

Říkáte, že domy dětí se proměňují. Jaká je tedy v současnosti náplň práce středisek volného času?
Škála těch činností je nesmírně široká. Hlavní náplní jsou samozřejmě kroužky, ale jsou to také výukové či preventivní programy pro školy, kde dochází k propojování neformálního a formálního vzdělávání, a dále různé aktivity pro děti, žáky či studenty. Střediska vzdělávají rovněž dospělé. Staly se tak centry, kde se potkávají všechny generace, a to od maminek s nejmenšími dětmi až po seniory.

Můžete popsat běžný den ve Sluníčku?
Dům dětí se otevírá každý den v devět ráno a poslední aktivity končí v osm hodin večer. Dopoledne patří maminkám s nejmenšími dětmi, pak přicházejí děti ze základní školy, pozdě odpoledne a večer se tu scházejí mladí. Tento čas patří i dospělým, nechybí ani senioři. Takže se nám regulérně stává, že naše zařízení navštěvují klidně i tři, čtyři generace jedné rodiny. To je pro nás to nejhezčí, když tady máme prababičku, babičku, dceru i vnučku. A každá z nich u nás najde svou aktivitu, která ji baví.

Co konkrétně dům dětí nabízí?
Od 9 do 12 hodin jsme k dispozici maminkám s nejmenšími dětmi. Najdou zde otevřené herny, pohybová cvičení, učí se spolu s dětmi říkanky, mohou využít kojenecké plavání. Dopoledne také připravujeme programy pro školy v našem regionu, například dopravní výchovu pro 4. a 5. třídy. Dopravní hřiště využívají i mateřské školy nebo šesté ročníky gymnázia. Ve 13 hodin začínají ve spolupráci se ZŠ Kamenná školní kluby, kde si děti mohou udělat domácí úkoly a zkoušejí se zapojovat do nejrůznější zájmové činnosti. Je to taková ochutnávka aktivit, které nabízíme.

Vzhledem k tomu, že jsou zde dětem k dispozici pedagogové, funguje klub i jako příprava na vzdělávání. Kantoři mohou dětem poradit, případně jim leccos vysvětlit. Pak přijde čas na volnočasové aktivity. Letos se nám povedlo otevřít osmapadesát kroužků. I naše studentské parlamenty jsou velmi aktivní. V minulém týdnu byli dva naši členové zvoleni do vedení krajského parlamentu. Mladé lidi podporujeme v jejich seberozvoji a možném uplatnění na trhu práce prostřednictvím programu Teens a vzdělávacích mezinárodních programů podpořených Erasmus+.

Sluníčko však nefunguje jen v Aši...
Je to tak. Máme dvě hlavní centra. Tím jedním je Dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, který sídlí v ulici Štefánikova. A od roku 2016 spravujeme volnočasové multifunkční centrum v Hranicích. Děti z Hranic díky tomu nemusí na kroužky dojíždět do Aše. Další prostory nám poskytují školy, máme rovněž zázemí na nejrůznějších sportovištích, ať je to bazén či tělocvičny.

Je náročné skloubit vše dohromady?
Na tým lidí, kteří zde pracují, to klade velké nároky. Ale práce nás baví, děláme ji s radostí a hodně se vzděláváme. Musíme stále hledat, čím každou generaci zaujmout. Stěžejní je nabídnout takový program, který by cílovou skupinu oslovil. Myslím si, že jako společnost bychom měli klást větší důraz na to, jak naše děti tráví volný čas. Právě proto se u nás snažíme vytvářet prostředí, které je otevřené všem, s cílem zažívat úspěch a radost v této oblasti.

Děti se zde mohou naučit pracovat v týmu a překonávat odlišnosti. Chtěli bychom jim nabídnout co nejširší škálu činností, aby si mohly vybrat tu, v níž by se našly a která by je bavila. Věříme, že právě skrze zájmy mohou snáze objevit činnost, které by se mohly později věnovat i profesně. Doba se rychle mění, naposledy to byl covid, který nám dal nové návyky, i co se týče trávení volného času. Myslím si, že se nám daří a že cíl, který jsem si před lety dala, že budeme místem pro neformální vzdělávání a setkávání napříč generacemi, tak ten se nám povedlo splnit.

Jaký je zájem o vše, co nabízíte?
V současné době máme na šest stovek klientů, z nichž mnozí využívají i několik nabídek. To znamená, že navštěvují větší množství kroužků a dalších aktivit. Podotýkám, že takových lidí není málo.

Letos jste nabízeli dětem novinku, kroužek přímo ve firmě. Podařilo se ho naplnit?
Zájem byl obrovský. Na kroužku mladých techniků spolupracujeme s firmou HEINZ GLAS Decor v Hranicích. Podílejí se na něm zaměstnanci firmy, tedy technici. S nimi spolupracuje za dům dětí pedagog. Účastníci ve věku 9 až 14 let si mohou osvojit základní principy mechaniky a moderních technologií.

Na postaveném modelu se následně přesvědčí, jak tyto principy fungují v praxi. Děti v rámci kroužku skládají různé stavebnice, zajímají se o robotiku, 3D tisk, procvičí si matematické dovednosti, prakticky uvidí, jak je to s fyzikálními zákonitostmi. A proč jsme do toho šli? Chtěli jsme navázat na regionální spolupráci, posílit technické myšlení dětí a zároveň jim ukázat, že i práce ve fabrice může být inspirativní a rozvíjející.

Jak vidíte úlohu domů dětí v budoucnu?
Myslím, že domy dětí a obecně střediska volného času umí rychle reagovat na aktuální potřeby daného regionu. V tom je jejich jedinečnost a devíza pro budoucnost. Ukázala to pandemie covidu i válka na Ukrajině. Tyto organizace jsou schopné profesionálně a flexibilně reagovat na výzvy a potřeby, které dnešní doba přináší. Nabízejí vzdělávání na základě zájmu, navíc právě neformálním vzděláváním je možné získat mnoho kompetencí a dovedností pro život. Proto bych si moc přála, aby zájmové vzdělávání získalo větší systémovou a finanční podporu.

2. listopadu 2023