Sokolovská uhelná ještě těží, v budoucnu si ale musí poradit i bez uhlí

  16:16
Na polovinu objemu klesla za posledních pět let těžba hnědého uhlí Sokolovské uhelné. Největší lom Jiří opouští nyní kolem 3,5 milionu tun uhlí ročně, ještě před pěti lety však dokázala firma vytěžit dvojnásobek. Současné technologické limity se podle předsedy dozorčí rady společnosti Pavla Tomka pohybují v rozmezí 2,5 a 3,5 milionu tun.

Navzdory útlumu ovšem těžba mírně vzrostla. To má podle Tomka souvislost s ruskou agresí na Ukrajině a potřebou zajistit dodávky tepla a elektřiny právě z uhelných zdrojů. „Pokud jde o územní limity, kam můžeme těžit, nejsme omezeni ani rokem 2030, ani rokem 2035. Místa, kde těžíme, jsou stále v územních limitech,“ poznamenal Tomek.

Jezero o 1 200 hektarech

„Nepotřebujeme tedy ani kvůli dalším aktivitám, které by mohly sahat i za rok 2040, jakékoliv změny těchto limitů,“ podotkl Tomek v nedávném rozhovoru.

S těžbou v lomu Jiří podle něj firma počítá do roku 2032. „Kdybychom měli jít až za tento rok, měli bychom v nejbližších měsících rozhodovat, zda otevřít těžbu v lokalitě Královské Poříčí. Ta je součástí stávajícího lomu,“ naznačil.

Už teď je nicméně jasné, jak bude probíhat rekultivace lokality. V první fázi počítá Sokolovská uhelná s jejím zatopením. „Vznikne jezero o výměře 1200 hektarů. Na budoucnost se chci ale podívat i jiným pohledem. Přibíráme proto různé odborníky včetně urbanistů, abychom si udělali jakýsi generel budoucího rozvoje území,“ řekl předseda dozorčí rady.

Těží dva velkostroje

Tomek si uvědomuje si, že další kroky budou problémem příštích generací. „Čím dřív ale budeme mít výhled budoucího využití, tak jsme schopni ještě ze stávajícího stavu modelovat to, co bude potřeba a to, co doporučí urbanisté, geotechnici či vodohospodáři,“ doplnil Tomek.

Lom Jiří má na délku asi 2,5 kilometru a na šířku zhruba pět. Rozprostírá se mezi Sokolovem, Svatavou, Lomnicí, Vintířovem a Novým Sedlem. Těžbu v současné době zajišťují dva kolesové velkostroje řady KU 800 a pět menších KU 300. Největší stroj přitom dokáže za dvanáctihodinovou směnu vytěžit až 20 tisíc kubíků zeminy.

Nová fotovoltaika

Vedle těžby uhlí pracuje Sokolovská uhelná a její sesterská skupina SUAS Group na dalších formách výroby energií založených na obnovitelných zdrojích. Hodně přitom sází na fotovoltaické elektrárny. „V současné době se dokončují procesy pro získání stavebního povolení na tři další fotovoltaické parky. V Novém Sedle, Lítově u Habartova a na Smolnické výsypce.

„V letošním roce jsme plánovali zahájení výstavby parku v Novém Sedle. V tuto chvíli je otázkou, zda projekt rozdělíme na dvě etapy. Mimo jiné to souvisí i s otázkou daně z mimořádných příjmů a schopností tuto investici financovat,“ naznačil Tomek blízkou budoucnost těžařské firmy.