Investor stavby hal u Rudé věže smrti přišel před referendem s kompromisem

  9:26
S kompromisním řešením přichází necelý měsíc před historicky prvním ostrovským referendem investor výstavby dvou hal v areálu bývalého podniku Škoda Ostrov. Pracuje nyní se třemi variantami podoby nové haly u Rudé věže smrti, památky UNESCO.

Slavnostní zahájení výstavby haly B v Panattoni Parku Ostrov North. Plocha pro stavbu haly už je zpevněná a na místě začínají pracovat první stavební stroje. Na pozadí Rudá věž smrti. (10. listopadu 2021) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Podle Pavla Sovičky, ředitele společnosti Panattoni pro Českou a Slovenskou republiku, by totiž větší z hal bylo možné navýšit ne po celé její délce, ale jen v některých částech. Obdobně nyní staví halu pro firmu v Chomutově.

Právě tato společnost podle Sovičky zvažovala přijít do Ostrova a kvůli nejasnostem o výšce stavby, o kterých mají rozhodnout obyvatelé města v referendu, zvolila sever Čech.

„Část haly jsme zvýšili pro potřeby testování technologií a výrobu,“ konstatoval Sovička. Obdobný model by se podle něj dal požít i v Ostrově.

„V podstatě tak existují tři varianty. Původní výška stavby 12 metrů, zvýšení jen určitých partií, anebo plná výška 22,5 metrů u celé stavby,“ naznačil Sovička.

Halu by společnost Panattoni stavěla na klíč zájemcům o její využití. Těch ovšem ubývá.

„Jeden už dal přednost Ústeckému kraji a další se rozhodují mezi Českou republikou a Německem. Velice pravděpodobně ale nebudou čekat na výsledky referenda a rozhodnou se dříve. S tím ale musíme žít,“ podotkl ředitel.

Referendum v Ostrově je naplánované na 18. února. Otázka zůstává stejná: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo neschválilo změnu č. 3 Územního plánu Ostrov?

„Otázku jsme zvolili záměrně tak, aby k referendu přišli ti, které tato navrhovaná změna územního plánu zajímá,“ uvedl ostrovský starosta Jan Bureš

Ale komplikovanost otázky už v prosinci, kdy se mělo uskutečnit referendum původně, vyvolala kritiku opozičních zastupitelů. I proto radnice přidává vysvětlení: ANO - Chci zabránit změně územního plánu, protože nesouhlasím s navýšením hal z 12 na 22,5 metru. NE - Nechci zabránit změně územního plánu a souhlasím s navýšením hal z 12 na 22,5 metru.

Obava o památku UNESCO

Podle starosty Bureše přišla k navrhované změně územního plánu řada námitek a připomínek, které nyní vyhodnocuje odbor rozvoje a územního plánu města Ostrov.

„Asi nejzásadnější je námitka z odboru kultury krajského úřadu, podle kterého bude mít stavba negativní vliv na národní kulturní památku, Rudou věž smrti. Je na žadateli, tedy na společnosti Panattoni, nalézt dohodu s orgány státní památkové péče. Pokud se to nepodaří, bude rozhodovat nadřízený orgán, kterým je v tomto případě ministerstvo pro místní rozvoj,“ doplnil Bureš.

Investor tyto námitky řeší. „V rámci vyjádření odboru kultury se zásadní body týkaly UNESCO, tedy Rudé věže smrti. Konkrétně toho, že stavba našich hal může zasahovat do ochranné zóny věže. Myslím si ale, že v tomto ohledu došlo k nedorozumění. Ani jedna z hal do ochranného pásma nezasahuje,“ vyjádřil se k námitkám Pavel Sovička s tím, že námitky bude společnost řešit na jaře. 

„Ve finále ovšem bude záležet na výsledcích referenda. Pokud se občané města postaví proti záměru navýšit halu, budou jednání bezpředmětná,“ dodal ředitel Panattoni.

Starosta Bureš zdůrazňuje, že referendum se netýká toho, zda v areálu bývalé Škody Ostrov haly vyrostou, nebo ne.

„Haly tady budou, je na ně vydané platné stavební povolení. Lidé se mají pouze vyjádřit k podobě větší z nich. Současná podoba územního plánu totiž neumožňuje v Ostrově stavět haly vyšší než 15 metrů,“ dodal starosta.