Němec kdysi pokousaný psem pohraničníků se nevzdal. A vysoudil víc peněz

  13:30
Vytrvalost se vyplácí. Alespoň v případě dvaasedmdesátiletého Němce Jürgena Seiferta, kterého v roce 1983 při pokusu o přechod do západního Německa u Chebu vážně zranil služební pes. Seifert, který má po incidentu doživotní následky, se nespokojil s odškodněním, které vysoudil, a podal dovolání. A nejvyšší soud ho vyslyšel.

Peter Pietruschinski, Joachim Ernst a Jürgen Seifert (zleva) u chebského okresního soudu | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Na tomto základě Obvodní soud pro Prahu 2, který před dvěma lety navýšil odškodnění ministerstva spravedlnosti o 15 tisíc korun, původní rozsudek přehodnotil. Seifertovi nově přiznal dodatečné odškodnění 135 tisíc korun,“ uvedl advokát Lubomír Müller.

Oproti částce 20 980 korun, již Seifertovi v roce 2020 přiznalo ministerstvo spravedlnosti, to je významný rozdíl.

Bylo to nespravedlivé

„Tehdy Seifert získal náhradu ušlého výdělku za období od 7. do 17. listopadu 1983 ve výši 917 korun, náklady vazby byly 220 korun, náhrada nákladů trestního řízení 200 korun. Dvě stě korun získal za vypracování lékařské zprávy. Cestovné a nocležné ocenilo ministerstvo částkou 3 193 korun. Jako bolestné pak získal 16 250 korun,“ popsal jednotlivé položky odškodnění advokát Müller.

To Seifert pokládal za nespravedlivé, a proto podal žalobu. A uspěl. Soudce obvodního soudu mu v roce 2022 k původně přiznanému odškodnění přidal navíc 15 tisíc. Jenže ani to nepokládal Seifert za dostatečné. Jeho odvolání však senát Městského soudu v Praze zamítl. A uložil mu zaplatit 600 korun ministerstvu spravedlnosti jako náklady odvolacího řízení.

Průlomový rozsudek

Seifert se nevzdal, proti takovému rozsudku podal dovolání. Nejvyšší soud mu vyhověl. „Senát rozhodl, že obecné soudy nejsou vázány podzákonným právním předpisem, jímž vyhláška je. Mohou tak nepoužít ustanovení, jež by bránila přiznání odškodnění ve výši přiměřené okolnostem,“ vysvětlil Müller. Soudci odkázali i na nález Ústavního soudu v podobné kauze.

Obvodní soud pro Prahu 2 následně vydal průlomový rozsudek. Obě strany teď mají možnost názor soudu přijmout nebo se proti němu odvolat.

Celý příběh se začal psát v listopadu 1983, kdy byl Seifert spolu s dvěma přáteli (tehdy byli všichni občané Německé demokratické republiky) zadržen při pokusu o přechod státní hranice do západního Německa.

Postižení je trvalé

Přitom ho vážně zranil služební pes československých pohraničníků. „Už jsem ležel, když na mne skočil služební pes a zahryzl se mi do levého stehna. Poté ke mně přiběhli nějací lidé, psa odtrhli, mne zvedli a dali mi něco přes hlavu. Ruce mi spoutali za zády. V protokolu ovšem chybí, že mne poté pes napadl ještě jednou. Tentokrát zaútočil přímo na genitálie,“ uvedl Seifert.

„Utrpěl jsem vážné zranění, které mne stále trápí. Musel jsem se podrobit několika operacím,“ popsal v roce 2019 Seifert před Okresním soudem v Chebu hrůzný zážitek u tehdy ostře střežené československé hranice. Chebská soudkyně Věra Mathauserová následně Jürgena Seiferta plně rehabilitovala.

14. září 2023