Unikátní zařízení na Sokolovsku dokáže zpracovat odpad z celého kraje

  9:24
Sokolovská uhelná a SUEZ CZ vybudují u Vřesové na Sokolovsku Regionální centrum zpracování a využití odpadů. Díky tomu vzniknou nová pracovní místa.

Areál a technologie zpracovatelské části společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové na Sokolovsku. (8.7.2020) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Obě firmy podepsaly konsorcium. Technologie, kterou chtějí použít, je schopna zpracovat 60 tisíc tun odpadu za rok, což je přibližně kapacita potřebná pro Karlovarský kraj.

Společný projekt využije zkušeností těžařské společnosti v oblasti energetiky a partnera, který do oboru odpadového hospodářství vnáší principy takzvaného oběhového hospodářství. 

„Projekt umožní v plném rozsahu rozvinout dlouho plánovanou spolupráci s krajskou Komunální odpadovou společností. Nabídne obcím tolik potřebné služby v oblasti zpracování a využití komunálního odpadu,“ řekl ke konsorciu SUAS a SUEZ CZ místopředseda představenstva Sokolovské uhelné David Najvar.

První v České republice

V rámci projektu vzniklo v blízkosti areálu kombinátu ve Vřesové a skládky komunálního odpadu SUAS - skládková v prostoru bývalé výsypky zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu. Je to první zařízení svého druhu v České republice.

Společný projekt Sokolovské uhelné a SUEZ CZ se ovšem nebude opírat pouze o toto unikátní zařízení. To bude připravovat palivo pro nový energetický blok ve Vřesové, který konsorcium rovněž připravuje. Jeho spuštění záleží na schválení zákazu skládkování odpadu.

Do systému chtějí jeho autoři po úpravách zapojit i bioplynovou stanici. Ta umožní využití biologické složky odpadů k výrobě elektřiny a tepla. „Právě moderní a čisté energetické využití odpadu je hlavní změnou oproti původnímu projektu, který počítal s výrobou směsných pelet a jejich tlakovým zplyňováním ve Vřesové,“ upřesnil Najvar. 

Takzvaný RDF zdroj, který je schopný odpad spálit bez jakýchkoliv příměsí, bude záložní technologií pro výrobu elektřiny a tepla. Bude schopný zásobovat východní část regionu, ale také zajistí nová pracovní místa. Kolik pracovních příležitostí nakonec vznikne, ale není v tuto chvíli ještě jisté.

Právě tvorba nových pracovních míst je poté, co Sokolovská uhelná odstavila plynárnu ve Vřesové, ožehavou otázkou. Sokolovskou uhelnou postupně opustí přibližně tisícovka zaměstnanců.

Možnosti uplatnění pro ně, případně jejich další vzdělávání a rekvalifikace, má na starosti úřad práce. „Zaměstnavatelé, kteří přijmou propuštěné pracovníky, mohou získat příspěvek na jejich mzdy,“ uvedla Alice Kalousková, ředitelka krajské pobočky úřadu.

Ten nyní 25 dnes už bývalých zaměstnanců zapojil do projektu Outplacement. Ten kombinuje veškerá opatření nezbytná k podpoře dalšího uplatnění propuštěných pracovníků. „V jeho rámci je lze i dále vzdělávat,“ naznačila Kalousková. 

Jedním z měst, která se výhledově budou potýkat s největším nárůstem nezaměstnanosti, je Chodov. Na Vřesové totiž podle odhadu starosty Patrika Pizingera pracuje na pět stovek obyvatel města. Radnice proto ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou připravuje projekty pro jejich podporu

Jedním z nich jsou konzultační setkání s lidmi, kteří svou budoucnost v „době pouhelné“ spojují se soukromým podnikáním. „Chodov nemá tradici v malém podnikání. Je to město, kam lidé chodili za prací. Ale v té získali tolik zkušeností, které mohou nyní v podnikání zúročit,“ řekl starosta.

Hospodářská komora má se začínajícími podnikateli své zkušenosti. „Řada lidí, které jsme prováděli úskalími začátků, se na trhu uplatnila,“ uvedl Tomáš Linda, předseda krajské hospodářské komory.