Osnovy podle dětských přání. Škola svobody jde na vzdělávání po svém

  13:30
Na první pohled se stará fara v Nebanicích na Chebsku za poslední roky příliš nezměnila. Zvenku je stále vidět, jak moc na ní zub času zaúřadoval. Uvnitř to už je jiné. Nová škola, která od loňského září funguje v přízemí letité památkově chráněné budovy, vždy od pondělí do středy ožívá dětským smíchem, zpěvem a hudbou. Zvonek, tradiční školní lavice a učebnice tu ale chybí.

Děti se učí jinak. Při hraní, na vycházkách nebo v průběhu činností, které si samy vyberou. Na dveřích jednotlivých místností jsou nápisy Kreativka, Hračkárna, Řádírna, Klidovka nebo Kuchyně. Vždy podle toho, co přesně se tu odehrává.

„Jsme v procesu budování a občas se to komplikuje. Vidíte ten flek? Nahoře v patře máme kotel, který v zimě vytekl. Štuky se budou muset udělat znova. Ale nejprve musí vše důkladně vyschnout,“ ukazuje na promočený strop nové koupelny Jan Hucko, který společně se svou ženou Jitkou a Jarmilou Klimešovou spolek Škola svobody Nebanice založili.

„Proč škola svobody? Protože se sami žáci podílejí na jejím chodu. Mohou se svobodně rozhodovat o tom co, kde, kdy, s kým a jakým způsobem budou dělat,“ vysvětluje Jan Hucko. Doplňuje, že základem školy je víra, že zodpovědnost za své učení mají samy děti, a důvěra, že i ti nejmenší jsou kompetentní rozhodovat o svém životě.

„Jsme přesvědčeni, že vzdělávání je přirozenou potřebou člověka a nedílnou součástí života. Věříme na radost ze vzdělávání, na vnitřní motivaci. Každé téma je možné podat tak, aby bylo zajímavé a dávalo smysl. Víme, že pokud se učíme to, co nás zajímá, tak nás učení baví a naplňuje. Získané znalosti a dovednosti pak můžeme používat a dál rozvíjet,“ předestírá filozofii školy, která je členem Asociace svobodných demokratických škol v České republice.

Tři tisíce měsíčně za dítě

V současné době do zdejší školy dochází dvanáct dětí, které by jinak rodiče doma vzdělávali individuálně. Škola funguje od 9 do 16 hodin a je otevřená i pro ty, jejichž děti potřebují delší adaptaci na zdejší prostředí. Tři průvodci a koordinátor učí tak, že dětem předávají informace v okamžiku, kdy o ně mají zájem.

„Pak je to učení skutečně efektivní,“ vysvětluje Jan Hucko a dodává, že od září do školy nastupuje nová paní učitelka s aprobací učitelství pro první stupeň. Škola zároveň přijme větší počet žáků. A to až dvojnásobně.

Děti si samy řeknou, co a jak se chtějí učit. Manželé staví novou školu

„Prostory pro ně máme. V současné době se snažíme splnit administrativní podmínky a požadavky ministerstva školství, abychom se mohli stát takzvanou rejstříkovou školou. V první řadě to znamená rekolaudovat bývalou faru na školu. Myslím si, že by to nemělo být náročné, protože historicky už v této budově škola byla. Je ale třeba vypracovat projekt, na který aktuálně nemáme peníze,“ vysvětluje.

Toho, že by škola měla potíže s personálním obsazením, se nebojí. „V okolí máme spoustu pedagogů, kteří se na provozu naší školy chtějí podílet, rádi by pracovali s dětmi na podobných principech, jaké vyznáváme. Jenže v současné době bychom je nezaplatili. Vzhledem k tomu, že nejsme zařazeni do rejstříku škol, fungujeme jen na základě školného, které platí rodiče. Aktuálně je školné tři tisíce korun na jedno dítě měsíčně,“ dodává Jan Hucko.