Na Ohři u Kyselky vznikne nový jez, podle vodáků bude nebezpečný

  12:16
Malou vodní elektrárnu s novým jezem chystá soukromý investor vybudovat na Ohři mezi Dubinou a Kyselkou na Karlovarsku. Jez nedaleko Dubiny má podle projektu dostat zcela novou podobu, která ovšem podle Asociace vodní turistiky a sportu může vodákům značně zkomplikovat život. Minimálně při stavbě vodního díla.

Jez na Ohři mezi Dubinou a Kyselkou chce zásadně přebudovat soukromý investor. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Je to doslova hrůzná stavba,“ komentuje záměr soukromého investora Bohumil Pražák, člen Asociace vodní turistiky a sportu. „Na řece přibude další ‚smrťák‘,“ obává se a přirovnává novou stavbu k nechvalně proslulému jezu v Radošově. 

„Přes patnáct let se na řece Ohři snažíme spolu s dalšími organizacemi pracovat na odstranění smrtelně nebezpečných jezů nebo jejich obeplutí, což se podařilo, až na jeden, kterým je Radošovský zabiják. V tuto chvíli se ale plánuje jez stejně nebezpečný,“ píšou členové asociace ve svém vyjádření. 

Toto tvrzení podpírají samotnou konstrukcí jezu. „Je stavěn jako Jamborův práh, což je stavba, která vytváří při větším průtoku obrovské vodní víry. Pokud se člověk úmyslně nebo neúmyslně dostane do těchto vírů, je velmi pravděpodobné, že utone,“ tvrdí vodáci z asociace.

Tento jez překonává ročně přes 30 tisíc vodáků a při souběhu okolností, tedy například při vyšším vodním stavu a odstávce vodní elektrárny, může podle nich dojít poměrně snadno ke vtažení lodě do jezu. Tomu nezabrání ani plánované bóje či výstražné cedule nad jezem. 

„Odmítám tvrzení, že povolujeme něco, co může být lidem nebezpečné,“ kategoricky prohlašuje starosta Kyselky Aleš Labík, který vydal investorovi kladné stanovisko. „Z podkladů, které mám, nevidím problém,“ vysvětluje.

Za normálních podmínek podle něj jez nebezpečný nebude. „A za obrovského průtoku vody je na řece nebezpečné vše,“ doplňuje.

Obdobně se k záměru stavby nového jezu a malé vodní elektrárny staví i Povodí Ohře. „Jez, který tam nyní je, jsme postupně nechávali přejít do přirozeného stavu. Chtěli jsme jej dokonce prodat, ale to je v rozporu se stanoviskem ministerstva zemědělství,“ říká mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský. 

Při přípravě projektu podle něj hledali správci řeky společnou řeč s ochranáři přírody i vodáky. „Všechny aspekty jsme zohlednili, v realizaci projektu nevidím problém. Klasická šlajsna, kterou bude možné jez proplout, je navržena tak, aby za prvé dělala pěknou vlnu a za druhé byla natolik bezpečná, že vodákům v případě ‚cvaknutí se‘ stačí malý úkrok stranou, a jsou v bezpečí,“ doplňuje Svejkovský.

Problémů se ovšem vodáci obávají už při samotné stavbě. „Zatím nemáme příslib, že by tam mělo být místo přístupné pro přenášení lodí. Pokud nebude, znamenalo by to nutnost přenášet asi tři kilometry. Plavba na Ohři by tak prakticky skončila v Dubině,“ tvrdí Bohumil Pražák.

„Staveništěm samozřejmě nebude možné proplouvat. Ale stavba se bude dělat na etapy, řeku zastavit nejde. Ovšem nosit se bude maximálně 200 metrů,“ oponuje Jan Svejkovský z Povodí Ohře.

Vodáci ovšem mají problém i s navrhovanou propustí, tedy šlajsnou. „Má být trvale zavřena a obsluhuje se tlačítkem. Z hlediska obslužnosti a poruchovosti těchto zařízení se jedná o nevhodnou variantu, která bude generovat problémy,“ píší členové Asociace vodní turistiky a sportu.

Soukromý investor už podle Jana Svejkovského zažádal o stavební povolení. Samotná stavba by podle jeho odhadu mohla začít do roka. A zřejmě nebude poslední podobného druhu. „Malá vodní elektrárna má vzniknout i na jezu v Radošově. Její stavba by zvýšila bezpečnost v tomto rizikovém úseku,“ dodává starosta Kyselky Aleš Labík.