V rezervaci U Sedmi rybníků našla domov řada vzácných živočichů

  8:22
Cenným mokřadům na Chebsku hrozil zánik. Dnes se na obnovené soustavě rybníků prohánějí zástupci nejvzácnějších živočišných druhů a vyskytují se zde jedinečné vodní rostliny.

Za projektem obnovy významné rybniční soustavy v lokalitě mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou stojí Agentura ochrany přírody a krajiny spolu se Správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Přírodní rezervace U Sedmi rybníků se stala domovem mnoha jedinečných rostlinných i živočišných druhů vázaných na vodní prostředí. Žije zde mimo jiné i náš největší „vodní drak“, čolek velký. Bez pomoci člověka by však tato neobyčejná lokalita brzy zmizela.

„Podařilo se obnovit soustavu čtyř už takřka zaniklých rybníků a jednoho, který byl už několik let vypuštěný. Opravily se polorozpadlé hráze, které neumožňovaly udržet vodní hladinu ve stabilní výši, a dvě průtočná zařízení mezi jednotlivými rybníky. Navíc bylo nutné ještě zpevnit přístupové cesty a zhotovit vstupy k některým rybníkům,“ předestřel ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček. 

Doplnil, že ačkoli chráněné území nese název U Sedmi rybníků, reálně je těch rybníků už jen pět. Zbývající dva, které byly společně s ostatními vybudovány a pospojovány kanály v 19. století, již zanikly. Na jejich místě se v současnosti rozkládají cenné mokřady.

Podle Jindřicha Horáčka je nynější obnova soustavy rybníků jeden z nejrozsáhlejších projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů v Karlovarském kraji, které se podařilo uskutečnit. Práce byly zahájeny loni v květnu a dokončeny v létě roku 2020. Předcházela jim mnohaletá snaha a cílená příprava podkladů nutných pro získání dotace. 

„Výdaje čerpané z Evropského fondu pro regionální rozvoj činily zhruba 21,3 milionu korun. Evropské dotace tak podpořily zachování chráněného území, které je zařazeno mezi evropsky významné lokality,“ přiblížil Miloš Holub, garant projektu a zároveň zástupce Správy CHKO Slavkovský les.

Hliněný, Prostřední, Prázdný, Velký a Malý Vydýmač

Přírodní rezervace ležící v údolí Vonšovského potoka mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou zahrnuje pět rybníků. Jmenují se Hliněný, Prostřední, Prázdný, Velký Vydýmač a Malý Vydýmač. 

Na místě přírodovědci zaznamenali výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí. Jde kupříkladu o vzácné vodní ptáky, jako je potápka malá či kopřivka obecná, nebo o celou řadu obojživelníků. Žijí zde čolek horský, obecný i velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokani krátkonohý, ostronosý a zelený.

Rostou zde také chráněné rostliny, jako například vachta trojlistá, prstnatec májový nebo klikva bahenní. Objevuje se zde i velké množství vážek.

V lokalitě přírodní rezervace, která se rozprostírá na 5,2 hektarech, dělají výzkumníci pravidelný monitoring vodních živočichů. Díky tomu také zjistili, že populace místních obojživelníků zareagovaly na obnovu životního prostoru prakticky okamžitě. „Co nás nejvíce těší je, že dokonce i čolek velký hned v roce 2020 nově vytvořené vodní plochy osídlil,“ dodal garant projektu Miloš Holub.