Vodárny dostaly pokutu čtvrt milionu za úhyn ohrožených raků a mihulí

  14:04
Čtvrtmilionovou pokutu dostala od České inspekce životního prostředí chebská vodárenská společnost Chevak za loňskou havárii na Kosovém potoce. Při ní tehdy uhynuly desítky kriticky ohrožených raků a mihulí.

V Kosovém potoce na Chebsku uhynuly desítky kriticky ohrožených raků a mihulí. | foto: Český rybářský svaz

Firma je podle inspektorů zodpovědná za nekontrolovaný únik znečištěných odpadních vod z přečerpávací stanice odpadních vod ve Valech na Chebsku do Kosového potoka.

Kvůli havárii uhynulo loni v červenci nejméně 75 kriticky ohrožených raků říčních, 19 kriticky ohrožených mihulí potočních a 25 ohrožených vranek obecných. 

Inspektoři předpokládají, že počet uhynulých živočichů byl ve skutečnosti vyšší, protože některé mrtvé jedince mohl proud vody odnést dále po toku a už nebylo možné je najít.

Firma Chevak Cheb se proti uložené pokutě odvolala, ministerstvo životního prostředí ale odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. Pokuta je tedy pravomocná.

„Právní úprava správního trestání právnických osob je nová od 1. července 2017. Řada věcí, včetně sjednocení principů odpovědnosti právnických osob za přestupky a nově zavedených tzv. liberačních důvodů (zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek), stále ještě není v praxi sankčních orgánů zaběhlá. Společnost Chevak Cheb a.s. je přesvědčena, že naplnila důvody ke zproštění odpovědnosti za havárii, neboť kontinuálně prováděla opatření k předcházení podobným událostem, včetně automatizovaného řízení a pravidelných fyzických kontrol přečerpávací stanice,“ uvedl za představenstvo společnosti Chevak Cheb Petr Černý.

S postupem a závěry ČIŽP a ministerstva podle něj Chevak nesouhlasí. „Z výše uvedených důvodů podáváme správní žalobu proti předmětným rozhodnutím. Odpovědnost společnosti Chevak Cheb za havárii, a případně také nepřiměřená výše pokuty, by tak měly být přezkoumány soudem,“ doplnil Černý.

„Ke kontaminaci potoka došlo 12. až 16. července 2018 kvůli závadě na zařízení přečerpávací stanice odpadních vod. Působení závadných látek mělo za následek rychlou a drastickou změnu vodního prostředí a rozsáhlý úhyn ryb a raků. Havárií byl zasažen minimálně tříkilometrový úsek toku, od přečerpávací stanice ve Valech až po silniční most v ulici třída Vítězství v Mariánských Lázních,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem.

Společnost se tak podle ČIŽP dopustila dvou porušení zákona na ochranu přírody a krajin - poškození významného krajinného prvku, kterým Kosový potok je, a především způsobila úhyn zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich prostředí.

Fotogalerie

„Jsme přesvědčeni, že firma nerealizovala všechna opatření, aby vodoprávní havárii zabránila. Například týdenní kontroly a údržby přečerpávací stanice byly z našeho pohledu nedostatečné. Nepředstavují kontrolní mechanismus schopný reagovat na akutní závadu,“ doplnil Grund.

Jak uvedla ČZIP, v odebraných vzorcích kontaminovaných vod byl prokázán například výskyt enterokoků a koliformních bakterií escherichia coli, což jsou indikátory fekálního znečištění.

„Se členy místní organizace rybářského svazu jsme se brodili potokem a sbírali uhynulé živočichy. Celkem bylo předáno k likvidaci 30 kilogramů ryb a raků. Dle odhadu to byla asi jedna třetina, která se podařila sesbírat. Zastoupena zde byla mihule potoční, vranka obecná, lipan podhorní, pstruh obecný, pstruh duhový a rak říční,“ napsal po loňské havárii na webové stránky Českého rybářského svazu člen profesionální stráže západočeského územního svazu Václav Houška.

Autor: