Památkáři vrátili krásu barokní stavbě ve Valči, je jediná svého druhu v Česku

  15:46
Unikátní theatron ve Valči na Karlovarsku se dočkal obnovy. Veřejnost si tak může prohlédnout krajinářskou stavbu, která vznikla v období baroka. Obnova theatronu přišla na 12,4 milionu korun z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Správa zámku obnovenou stavbu zapojí i do kulturních akcí, jakými je například Slavnost květu, která se ve Valči koná v sobotu.

„Romantická stavba tohoto typu v baroku se na území České republiky nebo střední Evropy nevyskytuje,“ vysvětlila Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. „Je to dílo inspirované Itálií. Má zásadní význam pro místní zahradu, je jednou z dominant parku, který se pomalu dostává ze stavu neúdržby. Za deset let se tady odvedla spousta práce,“ dodala.

Práce na theatronu začaly v roce 2021. Náročné rekonstrukci předcházel archeologický výzkum, letecké laserové skenování, geodetické zaměření a důkladný průzkum zdiva. Theatron má tři patra a stojí na pahorku, který vždy tvořil neobvyklý útvar v krajině.

Původně to byl kopec suti a kamene

Jižní část pahorku majitelé panství nechali odkopat, aby uvolnil místo hlavní barokní pohledové ose vedoucí od zámku na vrcholek se zříceninou Neuhaus. Každé patro theatronu je zděno jiným způsobem, zazděné jsou zde například kamenné sochy, terakotové prvky i drahé kameny. Mimořádný podíl na obnově má i stavební huť sociálního podniku Hartenberk.

„Byl to původně kopec suti a spadlého kamene, nevěděli jsme, co se tady zachovalo. Jsou použity různé způsoby a druhy materiálu. Museli jsme si je vytřídit a hledat i správný kámen na doplnění. Kdo si pozorně projde stavbu, různé druhy kamene rozpozná, ve zdi je umístěný i polodrahokam,“ prozradil šéf stavební hutě Bedřich Loos.

Kulisa v romantické zahradě

Část odborné veřejnosti zastává názor, že nebyl jen prvkem na pohledové ose, ale tvořil i hlavní centrum zámeckého parku. Proti romantické stavbě stojí na čestném místě v parku první a nejvýznamnější socha z dílny M. B. Brauna – Apoteóza hraběte Šporka.

„Teatron sloužil jako kulisa v romantické zahradě v době baroka. Jestli se tu hrálo divadlo a theatron sloužil jako jeviště, nemůžeme s určitostí doložit. V bádání k případné divadelní funkci ale dál pokračujeme,“ poznamenal valečský kastelán Tomáš Petr.

Na vršku, kde je umístěný thatron, byla také vodní kaskáda a sklepy, které celý kopec protínaly skrz naskr. „Je to prvek protoromantismu, který není svým rozsahem u nás, ale ani na sever od Alp obvyklý,“ řekl kastelán.

Autor: