Podnikatelé se málo zapojují do třídění odpadu, Cheb přichází o peníze

  16:12
Cheb volá po větší kontrole místních podnikatelů ohledně nakládání s odpady. Podle starosty se většina nezapojuje do třídění odpadu, město tak přichází o statisíce korun ročně.

Svoz tříděného odpadu z podzemních kontejnerů v Chebu. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Přeplněné popelnice, přetékající kontejnery na tříděný odpad, nepořádek ve dvorních traktech a vysoké částky, které každoročně plynou z městského rozpočtu za odpad. To je podle chebské radnice důsledkem toho, že většina místních podnikatelů a živnostníků nemá smlouvu na svoz a likvidaci tříděného odpadu.

Vyplývá to z kontroly, kterou úředníci města dokončili v uplynulých dnech. Podle chebského starosty Antonína Jalovce je tak pravděpodobné, že se podnikatelé vyhýbají poplatkům, které za ně v konečném důsledku zaplatí město.

Radnice proto podnikatele vyzve k nápravě. Těm, kteří i přes výzvu neprokážou, že odpad likvidují v souladu s platnou legislativou, hrozí sankce.

„Nechali jsme na rejstříku živností prověřit, kolik v Chebu máme podnikatelů a kolik z nich je zapojeno do systému. Alarmující je, že z přibližně 1 800 podnikatelských subjektů ve městě je jich do svozu tříděného odpadu zapojeno jen asi 400. Je to taková pomyslná černá díra. Odpady z restaurací, prodejen a dalších provozoven tak zřejmě končí v popelnicích, které jsou určeny pro obyvatele. A to je špatně,“ uvedl starosta Jalovec.

Dodal, že většina podnikatelů sice má smlouvu na svoz komunálního odpadu s některou z firem, která tuto službu nabízí, nicméně opomíjí povinnost zapojit se i do systému třídění.

„Ve většině měst je to tak, že si podnikatelé zajistí své vlastní popelnice na tříděný odpad. V Chebu se mohou zapojit do městského systému a pak mohou využívat i stávající popelnice ve městě. Je ale na každém podnikateli, aby se do nějakého systému přihlásil a sám si zvolil, jakým způsobem bude tříděný odpad likvidovat. Musí ale prokázat, že to má smluvně zajištěno,“ vysvětlil Jalovec.

Podle jeho slov budou strážnici upozorňovat na tuto povinnost nejprve velké provozovny v centru města. Tedy prodejny a restaurace, které produkují poměrně velké množství odpadu.

Přihlásit se k třídění musí třeba i účetní

Povinnost přihlásit se k třídění ale mají podle Jalovce i živnostníci nebo osoby samostatně výdělečně činné, jež podnikají z domova. „To jsou například účetní nebo různí poradci. Přestože jsou přihlášeni do městského systému jako občané, mají ještě podle zákona povinnost prokázat, jak třídí a likvidují odpad jako podnikatelé,“ upřesnil starosta.

Město už také registruje první snahy o nápravu. V posledních dvou měsících se do systému přihlásilo několik desítek nových podnikatelských subjektů. Jedním z důvodů, proč se radnice začala zajímat o to, kudy tečou peníze za odpady, byla studie o nakládání s odpady, kterou si město nechalo zpracovat od společnosti Eko-kom. Ta odhalila, že lidé v Chebu produkují překvapivě hodně odpadu a málo třídí.

„Třeba v roce 2017 to bylo přibližně 220 kilogramů směsného odpadu na obyvatele, což je o 40 kilogramů více, než je celostátní průměr srovnatelně velkých obcí. K tomu je nutné připočíst dalších asi 240 kilogramů tříděného odpadu, například bio, papír, plast, sklo a nově i kov. V průměru tedy každý obyvatel v Chebu vyprodukuje 460 kilogramů odpadů ročně,“ vypočítal Jalovec.

Ten doufá, že právě zapojením podnikatelů do systému třídění se podaří negativní výsledky studie zvrátit. Město chce navíc zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, případně jednotlivé nádoby přesunout tak, aby to k nim lidé neměli daleko.