Karlovy Vary mají odlehčovací službu, uleví od starostí pečovatelům

  9:12
V Karlových Varech začala oficiálně fungovat takzvaná odlehčovací služba. V krajském městě dlouhá léta chyběla, nyní ji ve svém objektu ve Východní ulici poskytuje Městské zařízení sociálních služeb. Najednou ji budou moct využít až tři lidé.

„Je to služba, kterou mohou využívat lidé dlouhodobě pečující o postiženou osobu. Předpokládáme, že většina klientů bude mít třetí až čtvrtý stupeň postižení,“ uvedl Petr Myšák, ředitel Městského zařízení sociálních služeb Karlovy Vary.

Zázemí pro tři klienty vzniklo v dlouhodobě nevyužívaném třípokojovém bytě.

„Dispozičně odpovídal našim záměrům. V listopadu a prosinci loňského roku jsme jej proto zrekonstruovali a upravili podle potřeb,“ přiblížil začátek projektu Myšák. 

Za úpravy a vybavení pokojů zaplatila městská organizace přibližně 900 tisíc korun. Většinu prostředků hradila ze svého, částkou sto tisíc přispěla Nadace ČEZ.

Odlehčovací služba je určená nejen seniorům. „Spodní věkovou hranici jsme nastavili na 16 let,“ potvrdil ředitel.

Za každý den pobytu zaplatí klient 380 korun, po dobu, kdy bude využívat odlehčovací službu, pak příspěvek na péči půjde na konto městské organizace.

„Myslím si, že tato částka je odpovídající nabízené službě,“ řekl Myšák. Tu mohou zájemci využívat maximálně 90 dní. Nejkratší možná doba definovaná není.

V odlehčovací službě se klientům dostane kompletní nepřetržité péče. Tu Městské zařízení sociálních služeb zatím dokáže zajistit stávajícími zaměstnanci. „Co se týká pečovatelů či zdravotních sester v objektu ve Staré Roli, máme jich aktuálně dostatek,“ řekl Petr Myšák. 

Pokud by zájem o odlehčovací službu byl takový, že by všechny tři pokoje byly vytížené na sto procent, je ředitel připravený stav personálu navýšit podle potřeb.

Zatím to vypadá, že zájem o tuto službu bude. „Už jsem zaznamenal dotazy na tuto možnost,“ naznačil Myšák.

Klienti se nemusejí nutně rekrutovat pouze z řad Karlovaranů. „Tuto službu budou moct využívat lidé z někdejšího okresu Karlovy Vary,“ potvrdil ředitel Městského zařízení sociálních služeb. To už má v současné době podepsanou smlouvu se třemi městy regionu. „Další se připravují,“ dodal Petr Myšák. 

Odlehčovací služba je třetím typem pomoci potřebným, které organizace nabízí. Doplní terénní pečovatele a pobytové zařízení ve Staré Roli.