Od kusu dřeva až k hudebnímu nástroji. Muzeum představí školákům houslaře

  9:48
Seznámit děti s historií výroby hudebních nástrojů, která má v chebském regionu dlouhou tradici. A také jim přiblížit cestu, která vede od kusu dřeva k nástroji, na který je možné hrát. To je cílem nového muzejního výukového programu Dílna houslaře.

Milena Pečárková, pedagožka volného času chebského muzea, připravuje rekvizity, pomůcky a pracovní sešity pro nový edukační program. | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Muzeum Cheb se snaží každý rok vytvořit nový muzejní edukační program pro školní děti. V letošním roce se jedná o Dílnu houslaře. Vzniká v souvislosti s expozicí hudebních nástrojů v Lubech, která je ve správě muzea. Na projekt jsme získali finanční podporu Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, z něhož byla financována zejména příprava pracovního sešitu ve verzi pro mladší a starší školní děti,“ uvedla Markéta Plevná Šalátová z Muzea Cheb. 

Podle jejích slov pracovní sešity seznámí účastníky výukového programu s dějinami výroby hudebních nástrojů se zaměřením na houslařskou dílnu, představí jim jednotlivé části hudebního nástroje i specifika jeho výroby. Doplnila, že příprava programu je společným dílem výtvarnice Etely Laňkové a muzejníků Mileny Pečárkové a Martina Plevného.

Pro nejmenší pohádka

„Máme vytištěné dva druhy pracovních sešitů. Ten pro mladší školní děti je hravý a ukrývá pohádku o houslaři, který vyléčil princeznu. Vymyslela ji Etela Laňková, která také k tomu příběhu vytvořila krásné obrázky. Já jsem měla na starost pracovní část sešitu, v níž se děti seznamují s tím, jak housle vznikají. Druhý sešit, určený žákům 2. stupně nebo středním školám, je dílem Martina Plevného,“ řekla muzejní pedagožka Milena Pečárková. 

Popsala, že pohádka, kterou sešit mladším dětem nabídne, je o Nikolasovi, jenž líbezným zvukem houslí vyléčil smutnou princeznu. Ta se nikdy neusmála, ale jakmile uslyšela tóny linoucí se z houslí, vše se změnilo. Začala se opět smát, a navíc zatoužila sama na housle hrát. 

„Král chtěl houslaře, který k nám přišel z italské Cremony, odměnit. On ale řekl, že největší odměnou pro něj bude, když se lidé tady v Čechách naučí housle vyrábět. Založil v Lubech dílnu, která se jmenovala po italské Cremoně. I u nás v muzeu si to děti budou moci vyzkoušet a vlastníma rukama vše osahat. Máme připravené skládačky, s jejichž pomocí nástroj sestaví,“ řekla učitelka.

Jako dárek podle ní dostanou všichni účastníci programu malé housličky, které pro ně vyrobil Martin Plevný na 3D tiskárně. „Do pracovní části jsem také přichystala nejrůznější hádanky a leccos dalšího ještě chystám. Program bude pro děti takovým dárkem do roku 2021 a mne moc těší, že už nyní se nám hlásí školy, které o něj mají zájem,“ konstatovala Milena Pečárková. 

Součástí besedy bude také promítání dokumentu o výrobě houslí přímo ze závodu výrobce hudebních strunných nástrojů Strunal Schönbach. 

„Účastníci tak budou moci porovnat postupy popsané v pracovním sešitu se současným způsobem výroby a uvědomí si, jak obtížné je stvořit z kusu dřeva hudební nástroj i co všechno ovlivňuje jeho výslednou podobu a především zvuk,“ dodala Markéta Plevná Šalátová.