Ovce místo sekačky. Zvířata spásají trávu v sadu plném vzácných odrůd

  10:14
Karlovarské Lázeňské lesy využívají k údržbě třešňového a višňového sadu nejekologičtější sekačku trávy. Do sadu plného vzácných ovocných odrůd nasadily stádo ovcí. Ty se mají ekologicky postarat o travní porost.

Třešně červenající se dozráváním, vysoká tráva na poměrně příkrém svahu a do toho bečení ovcí bojácně se choulících k sobě. Snad jen ještě cinkání jejich zvonečků a iluze horské pastviny v rozpuku léta je dokonalá. Ale přece jenom tady něco nesedí.

Předně při procházce travou sem tam zakopnete o prázdnou PET lahev, občas vám pod nohama zaskřípe odhozená plechovka od piva, papíry a další nepořádek, které na horské pastvině rozhodně nenajdete. Toho je tady také poměrně požehnaně. Takřka nepřetržitý hlomoz automobilových motorů pak dává tušit, že civilizace je o dost blíž, než by se mohlo z idylické scenérie zdát. 

Navíc horskou pastvinu bude jen stěží obepínat vysoká kamenná zeď. Když pak znalí za vysokou hradbou stromů vytuší majestátní panorama města s dominantní budovou hotelu Imperial, je jasno: jsme v Karlových Varech.

Přesněji řečeno pod takzvanou „starou pražskou“, tedy pod Pražskou silnicí. Právě zde je možné najít sad se vzácnými odrůdami třešní a višní. O jeho údržbu se nyní stará dvacet odborníků na slovo vzatých. Přerostlé traviny od počátku června spásá stádo dvou desítek ovcí.

„Dvě bahnice a 18 jehňat zapůjčil na letní pastvinu soukromý zemědělec,“ říká Martina Nentvichová, projektová manažerka Lázeňských lesů Karlovy Vary. Právě tato městská organizace má totiž ojedinělý sad ve správě. A ojedinělá je i nová metoda péče o něj. Nejenže znamená pastva úsporu nákladů na kosení trávy, navíc se tímto způsobem daří zajišťovat ekologický a šetrný způsob hospodaření, který je podle projektové manažerky v souladu s jedinečností starého porostu stromů. 

V minulosti pracovníci správy lázeňských lesů více než dvouhektarový pozemek pravidelně sekali, shrabávali a trávu odváželi do kompostárny. Pastva je tedy snad ve všech ohledech pro lokalitu přínosem. Navíc pohled na pasoucí se ovce bude jistě zajímavým zpestřením pro návštěvníky města. Vždyť kde jinde by mohli potkat jejich stádo na dohled od lázeňského centra?

Volný přístup

„I když je sad oplocený, bude nadále přístupný pro všechny obyvatele, kteří mají zájem ochutnat směsici starých odrůd,“ slibuje Stanislav Dvořák, ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary. 

I tato volnost má ovšem své mantinely. Především je do sadu zapovězený vstup se psy. Návštěvníci musejí důkladně zavírat vstupy do areálu. To vše kvůli bezpečnosti ovcí. Tu, vedle už zmiňované kamenné zdi, která lemuje areál v délce 450 metrů, zajišťuje i dalších 150 metrů oplocení z dřevěných kůlů a lesnického pletiva.

Pastvy mají ovce dost. Kdyby jim náhodou došel apetyt, je možné po dohodě s majitelem posílit tým ekologických sekaček o dalších deset kusů. O to, aby zvířata netrpěla žízní, se v rámci spolupráce starají zaměstnanci Správy lázeňských parků. V případě nepřízně počasí najdou ovce úkryt v propustku pod Pražskou silnicí. A na zimu se vrátí ke svému chovateli.

Lokalita, ve které ovce hodují, je v Karlovarském kraji unikátní. Na rozloze 2,2 hektaru zde roste 190 stromů třešní a višní. „Dvě třetiny z nich byly vysázené pravděpodobně ještě před druhou světovou válkou,“ přibližuje historii lokality Martina Nentvichová.

Pestrost odrůd je záviděníhodná. V sadu roste několik desítek starých druhů třešní a višní.

„Mezi nejvzácnější patří Lyonská raná třešeň, žlutoplodá třešeň Droganova či měkkoplodé odrůdy Kaštánka a Růžovka. Mezi ovocnářské skvosty patří také višně Amarelka královská, Královna Hortenzie nebo Sladkovišeň raná,“ dodává Martina Nentvichová.