O Krušné hory proslulé památkami UNESCO budou dva kraje pečovat spolu

  9:18
Rozvíjet cestovní ruch a propagovat příhraniční pohoří je cílem vznikající Destinační agentury Krušnohoří. Na jejím zrodu se dohodli zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje. Pokud založení agentury podpoří zastupitelé Karlovarského kraje, mohla by plně zahájit činnost v roce 2023.

Šest metrů vysoká kovová socha nad kruhovým objezdem na Božím Daru návštěvníky přijíždějící z Čech i Saska upozorňuje, že vstupují na území památky světového dědictví UNESCO. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Podle náměstka hejtmana Vojtěcha Franty doposud nikdo neřešil Krušnohoří jako jeden celek.

„Přitom se jedná o rozsáhlou oblast více než 100 kilometrů dlouhou a deset až 20 kilometrů širokou. Jde o území s velmi vysokým rozvojovým potenciálem,“ konstatoval náměstek, podle nějž má cestovní ruch významný dopad na zlepšení dostupnosti a kvality služeb.

Na české i německé straně Krušných hor je celkem 22 lokalit zapsaných jako hornické památky na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. I na ně se podle představitelů Ústeckého kraje nová agentura zaměří.

„Máme totiž pocit, že jejich turistický potenciál není v našem kraji stoprocentně využit. Chceme také, aby byla výrazným partnerem saské straně, která své hornické památky náležitě propaguje,“ sdělil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák.

„Věříme, že se tak podaří dosáhnout lepší propagace hornických památek v UNESCO,“ doplnil Michal Urban, šéf společnosti Montanregion Krušné hory/Erzgebirge.

Pomůže to návštěvníkům i místním

Nově vznikající destinační agentura chce podle Vojtěcha Franty systémově plánovat a zastřešovat veškeré aktivity, které byly zatím roztříštěny, tak aby dávaly smysl jak návštěvníkům regionu, tak místním.

„Naším cílem totiž není navýšit počet turistů v Krušných horách a zkomplikovat život místním, ale řízeně rozvíjet turismus v oblasti takovým způsobem, aby se naopak spokojenost a kvalita života trvale žijících pořád zlepšovala,“ řekl.

I proto považuje za důležité aktivní zapojení veřejnosti do plánovaného rozvoje Krušnohoří. „Motiv, který by měl prostoupit všechny úrovně práce oblastní destinační agentury, je ochrana jedinečné přírody Krušných hor v souladu s budováním funkčního turistického zázemí,“ dodal náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Destinační agentura Krušnohoří by měla fungovat na bázi neziskové organizace, respektive zapsaného spolku. Financovaná bude vícezdrojově s tím, že jak Karlovarský, tak Ústecký kraj do ní vloží po dvou milionech korun. Další prostředky by podle záměru měla získat od partnerů, vlastní činností či dalších grantů a fondů veřejné správy.

Autoři: ,