K dobrovolníkům se v Chebu přidali i herci, seniorům nakoupí nebo uklidí

  9:12
Město Cheb zřídilo krizovou telefonní linku pro pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným. A vyzývá každého, kdo má čas a chuť, aby přispěl jako dobrovolník. Do zajištění služby se zapojí například herci chebského divadla.

Pomoc se týká běžných nákupů, drobného úklidu, venčení domácích mazlíčků či vyzvednutí léků. Je také možné donést knihy z knihovny, zprostředkovat kontakt s institucemi, odnést dopisy na poštu nebo si v rámci psychické podpory se seniory popovídat či jim předčítat.

„S herci Západočeského divadla Cheb a s farní charitou jsme se domluvili, že zřídíme jakousi krizovou linku, která bude sloužit starším občanům nebo lidem, kteří mají problémy s pohybem,“ popsal chebský místostarosta Jiří Černý. 

Projekt bude založený na práci dobrovolníků, kteří se v době koronavirové epidemie hlásí charitě. Právě charita bude zajišťovat jejich registraci a zaštítí je i po legislativní stránce.

„Od 9 do 21 hodin každý všední den funguje linka, kde na telefonním čísle 777 355 370 operátoři poskytují radu, pomoc a podporu. Hotové už jsou i webové stránky Pomáháme v Chebu s jednoduchými kontakty, na které se mohou lidé obrátit,“ popsal Černý. 

Systém požadavků budou vyřizovat operátoři, kteří žádosti zanesou do databáze. O uloženou žádost se pak postará konkrétní dobrovolník, který zpětně potvrdí, že byla vyřízena.

„Snaha se zapojit je vlastní iniciativa herců, kteří chtějí pomáhat v nejrůznějších oblastech. Z mého pohledu to je velmi přínosné,“ řekla ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

Linka by měla sloužit i po skončení epidemie

Podle Černého byla sice linka zřízena jako pomoc v době koronavirové epidemie, měla by ale, byť třeba v omezenější míře, fungovat i nadále. Záležet bude na potřebách seniorů a zájmu dobrovolníků pomáhat.

„Je to pro naše seniory ohromná pomoc a já jsem rád, že tady v Chebu máme partu lidí, která je ochotná se na projektu podílet,“ dodal Černý.

Cheb mimo to rozváží také osamělým seniorům nad 75 let, kteří o to projeví zájem, dvakrát v týdnu zdarma potravinové balíčky. Právě v rámci této služby bude o nové lince informovat. Zajišťuje i senior taxi. Dříve narození Chebané mohou dotované jízdy vozů taxi využít například při dopravě k lékaři či do nejrůznějších institucí.