Kmen z Prázdného rybníku zaměstnal chebské archeology

  10:10
Původní dřevěnou propusť vydala při opravách hráz rybníka s názvem Prázdný. Nahrubo otesaný kmen, zčásti vydlabaný jako koryto, nese letopočet 1906.

Jeden z objevů chebských archeologů. Kmen z roku 1906, který sloužil jako propusť na rybníku. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Archeologové z muzea Cheb tak nyní mají k dispozici památku, dokládající technologické řešení vodohospodářských staveb na počátku 20. století.

„V rámci revitalizace přírodní rezervace U Sedmi rybníků u Vojtanova probíhá taktéž archeologický výzkum, v jehož rámci byla při rekonstrukci hráze rybníka Prázdný původní dřevěná propusť odhalena. Dřevo je nutné ošetřit prostředkem proti plísni a poté nechat řízeně vysychat. Je žádoucí, aby ten proces byl co nejpomalejší, aby nedošlo k deformacím a lámání,“ uvedl archeolog Muzea Cheb Michal Beránek.

Dřevěnou památku také čeká dendrochronologický průzkum, který ověří datování, jež tehdejší stavitelé vytesali přímo do kmene, případně určí, zda dřevo ihned po pokácení skončilo na stavbě hráze nebo zda kmen na své využití nějaký čas čekal. Odborníci také zjistí, jaký druh stromu lidé použili.

„Bohužel s ohledem na postup stavebních prací neznáme přesné nálezové okolnosti dřevěného prvku, a tedy detaily jeho původního uložení. Ještě se však bude pracovat na dalších rybnících, kde by historická technologie měla být také. Zde tak budeme mít možnost získat další podrobnější informace,“ konstatoval archeolog Beránek.

Zbytky barokní pevnosti

Také při úpravách ulic Obrněné brigády a Valdšejnova museli stavebníkům asistovat archeologové. Ve výkopu pro vodovod byly odhaleny zděné zbytky pevnostního bastionu, který byl tradičně nazýván Bastion u Horní brány. Tu také chránil.

Výstavba chebské pevnosti začala v roce 1655 a trvala téměř sto let. V 18. století se však již pevnostní systém jevil jako zastaralý, proto byla pevnost v roce 1808 úředně zrušena a následně ve velké míře rozebrána. Právě na okruhu tehdejšího barokního opevnění se dnes nacházejí ulice Obrněné brigády a Komenského.

Archeologický průzkum odhalil část vnitřního příkopu, který chránil Horní bránu. Druhé zděné těleso patřilo obvodové zdi kavalíru, což je vyvýšená budova, vestavěná do bastionu.