Karlovarské tržiště ve Varšavské ulici zanikne, nahradí ho foodtrucky

  9:26
Dny karlovarského tržiště ve Varšavské ulici jsou definitivně sečtené. Většina stánků je stejně dlouhodobě nevyužita a zájemci o pronájem se nijak nehrnou. Nyní dobíhají smlouvy stávajícím nájemníkům a nové už provozovatel tržiště KV City Centrum uzavírat nebude. Na místě zrušeného tržiště výhledově vznikne prostor pro foodtrucky.

Tržiště ve Varšavské ulici bude zrušeno zatím bez náhrady. O vybudování podobného provozovatel ani město dosud neuvažovali, nicméně vhodná prostranství v Karlových Varech jsou. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„To znamená například prodej grilovaných kuřat, kávy a podobně,“ naznačila další osud prostranství Simona Vránová, ředitelka KV City Centra. To pro město zajišťuje správu této lokality.

Město podle ní může vypovědět smlouvu bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta je 30 dní. Od toho se také odvíjí termín, kdy začne příprava prostranství pro jeho novou éru.

„Záleží na tom, kdy se nám prostor podaří uvolnit a vyklidit,“ vysvětlila ředitelka KV City Centra.

Poté, co správce tržiště vyklidí, začne příprava prostranství pro nové určení.

„To znamená, že musíme plochu vyčistit, srovnat a případně připravit pro město cenovou nabídku na rozvod elektřiny,“ popsala další postup Simona Vránová.

Jedním z důvodů, proč se KV City Centrum, respektive město, rozhodlo ukončit tržiště, je podle mluvčího magistrátu Jana Kopála nízká využívanost stánků. „Otevřených je jich minimum,“ popsal stav.

Navíc se někteří provozovatelé těchto stánků nechovali tak, jak by měli. „Za stánky je parkoviště. Oni tam ale budovali různé příruční sklady a podobně,“ naznačil Kopál další z problémů.

O osudu stánků rozhodne posouzení jejich stavu

Až se podaří veškeré stánky vyprázdnit, deponuje město dřevěné stavby nejspíš v areálu koupaliště Rolava. Další osud stánků bude záležet na jejich technickém stavu.

„Pokud budou v pořádku, není problém je postavit jinde. Pokud ne, zlikvidujeme je,“ konstatoval mluvčí.

S osudem stánků se pojí i možnost zřízení nového tržiště podobného rozsahu. Jak Simona Vránová, tak Jan Kopál ale nedokázali v současné chvíli říct, jestli je jeho vznik na pořadu dne.

„Zatím jsme o tom neuvažovali,“ konstatovala ředitelka KV City Centra. „Prostranství, která by byla na tržiště vhodná, v Karlových Varech jsou. Pokud bychom se ale rozhodli vytvořit nové, neslo by to s sebou nutnost změny v tržním řádu města. A tu by museli odsouhlasit zastupitelé,“ vysvětlil mluvčí magistrátu.