Vydávají týdeník a starají se o kulturu. Spolek z Valče chce předávat nadšení

  9:24
Vydávání týdeníku pro občany, pořádání nejrůznějších výstav a uměleckých plenérů, i práce na obnově krajiny. To jsou hlavní aktivity spolku Tranquillite, který přes deset let funguje ve Valči na Karlovarsku. Jeho členové mají spoustu plánů i na letošní rok.

Spolek Tranquillite je ve Valči aktivní na více frontách. Jeho členové pořádají nejrůznější výstavy, umělecká sympozia, nebo divadelní představení ve vyhlášeném zámeckém theatronu. | foto: Archiv Tranquillite z. s.

„Do Valče se postupně přistěhovalo více mladších lidí. Chtěli jsme přinést obci svůj entuziasmus, rozvíjet zdejší kulturu a celkově Valeč oživit. Je to krásné místo, které si zaslouží, aby mu lidé i něco vraceli, nejen zde čerpali životní energii,“ nastínila motivy vzniku Tranquillite z.s. členka Barbora Tichá.

Název spolku se inspiroval nápisem na historických erbech. „Nápis tranquillite se objevuje na erbech a historických budovách. Znamená to v překladu ztišení, zpomalení, klid. To nám k našim záměrům sedělo,“ ozřejmila motivy názvu spolku Tichá.

Společnost umělců

Tranquillite z.s. se podařilo během let přivést do Valče nejrůznější umělce. Spolek ve spolupráci se Státním zámkem Valeč zorganizoval řadu výstav, sympózií, plenérů a dalších kulturních akcí.

„Sešli se zde například malíři, šperkaři, sochaři, nebo keramici. Zároveň spolupracujeme i s několika univerzitami, proto mohli ukázat svá díla i začínající a méně známí umělci. V současné době plánujeme uspořádat také několik divadelních představení. Zdejší výjimečný zámecký theatron k tomu doslova vybízí,“ potvrdila členka spolku.

Vlastní zpravodaj

O obecních novinkách se lidé pravidelně dozvídají prostřednictvím Valečského týdeníku, který spolek vydává. Kromě tištěné podoby, kterou dostávají občané do schránek, putuje týdeník e-mailem i na vzdálenější místa.

„Máme i anglickou mutaci, kterou, stejně jako českou verzi, zasíláme zájemcům mailem. Naše akce díky tomu navštěvují i lidé ze vzdálenějších končin,“ informovala Tichá.

Valeč je kromě zámku a parku známá také díky zdejším ovocným sadům. Členové spolku se aktivně podílejí na jejich údržbě. „Sady zde bývaly skutečně vyhlášené. I název místní slavnosti květů se pojí právě s nimi. Proto pravidelně vysazujeme další stromky, pomáháme sady udržovat, a celkově se staráme o krajinu. Je správné zvelebovat místo, kde člověk žije,“ podotkla členka spolku.

V současnosti tvoří Tranquillite z.s. dvanáct členů ve věku mezi třiceti až čtyřiceti lety. „Snad se nám bude dařit i nadále pracovat na podobných smysluplných projektech. Chtěla bych zmínit Karlovarský kraj a Obecní úřad Valeč, kteří naše záměry podporují a díky nim se daří spoustu věcí zrealizovat. Děkujeme za vstřícný přístup také Státnímu zámku Valeč,“ uzavřela Barbora Tichá.

Autor: