Karlovarský kraj volá domů vystěhovalce, o návratu uvažuje až čtvrtina z nich

  13:34
Téměř dvě stovky lidí projevily zájem zúčastnit se historicky první schůzky takzvaných expatů, tedy těch, kteří se v minulosti odstěhovali z Karlovarského kraje, a přemýšlejí o návratu. Podle výsledků nedávného průzkumu uvažuje o stěhování zpět do rodného regionu více než čtvrtina všech vystěhovalců. I proto v letošním roce kraj jmenoval koordinátora, který celou problematiku zastřešuje.

Zmíněná schůzka expatů se uskuteční 11. června v Praze. Dalším městem, kde se podobná akce bude konat, je Plzeň.

„Odliv obyvatel z kraje je nepříznivý trend, kterého jsme si vědomi včetně jeho konsekvencí pro situaci v regionu. Je to komplexní problém, který je nutné řešit jednotně a dlouhodobě, jedině tak můžeme dosáhnout změny,“ konstatoval hejtman Petr Kulhánek.

Koordinátorem pro návrat původních rodáků kraj ustanovil Dominika Jandla. „Navrhl konkrétní nástroje, jak s nimi navázat kontakt, jak o ně pečovat a jak je aktivně lákat zpět,“ řekl hejtman.

Vary chtějí družstevní výstavbou zvrátit úbytek obyvatel. Plánů je více

Cílem neformálního pražského setkání je podle Dominika Jandla vzbudit zájem v komunitě expatů. „Věříme, že mezi nimi bude rezonovat a informace se dostanou dál,“ konstatoval koordinátor projektu návratu vystěhovalců. Jestli bude mít měřitelný efekt, tedy že se v dohledné době do regionu vrátí určitý počet lidí, je podle něj těžké říct.

Na akci v Praze chce Jandl komunitě ukázat základní data sociodemografického vývoje v kraji. „Necílíme přitom úplně na studenty. Pro ty jsou určené projekty kraje, jako jsou například stipendia,“ podotkl koordinátor.

Návrat je dnes reálnější

Cílovou skupinou jsou tak aktivní lidé ve věku 25 let a více. „Jsou to lidé, kteří pracují například ve vývoji software, marketingu a dalších oborech, kde je možné pracovat na dálku a jejich návrat do regionu je tak nejsnazší,“ naznačil Jandl. „Chceme ale slyšet i jejich důvod, proč se vrátit nechtějí,“ doplnil.

Z dat, která kraj získal z průzkumu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, vyplývá, že 49 procent dotazovaných návrat do kraje někdy zvažovalo a 27 procent stále zvažuje. Na chystaných setkáních chce kraj prezentovat data, jež naznačují, že se výrazně proměňují pracovní trendy i životní podmínky a že návrat do regionu je dnes pro nemalou část lidí reálnější než kdy dříve.

Karlovarský kraj se vylidňuje nejrychleji v Česku, lidi láká hlavně Praha

Statistiky mluví neúprosnou řečí. Ročně klesá počet obyvatel kraje průměrně o 1200 lidí. Pokud by se nepodařilo nepříznivý trend zvrátit, byl by matematicky region do roku 2260 bez lidí.

Prahu a Plzeň, kde se podobné setkání uskuteční 19. června, nevybrali autoři projektu návratu lidí do regionu náhodně. Podle statistických dat totiž právě do těchto měst směřuje vysoké procento lidí z Karlovarského kraje. „V případě Plzně spouštíme kampaň, která má expaty na akci přilákat,“ dodal koordinátor projektu Dominik Jandl.