VIDEO: Nitrem sopky prošli první návštěvníci, Komorní hůrka otevře za rok

  12:24
Na Komorní hůrce u Františkových Lázní měli lidé u příležitosti 270. výročí narození básníka a vědce J. W. Goetha možnost nahlédnout do nitra jedné z nejmladších českých sopek. Na místě razí specializovaná firma poslední část chodby, která podzemí zpřístupní. První oficiální návštěvníci by se do něj mohli podívat příští rok.

„Komorní hůrka je památka světového významu. Právě tady došlo k rozřešení historického sporu mezi plutonisty a neptunisty,“ uvedl Vladislav Rapprich z České geologické služby.

Fotogalerie

Zatímco plutonisté byli zastánci sopečného původu hornin, neptunisté si mysleli, že vznikaly usazováním ve vodním prostředí. 

„Šancí, jak to zjistit, bylo vyrubat do nějaké vyhaslé sopky štolu a přesvědčit se na vlastní oči. Jednou z oblastí, kde by to bylo možné udělat, bylo francouzské středohoří, druhou Chebsko. A ačkoli jinak nám v Čechách docela trvá, než se dohodneme, tentokrát jsme Francouze předběhli. Goethovi se totiž podařilo přesvědčit hraběte Šternberka, aby tak ohromný a drahý experiment financoval. Díky tomu nebyl tento spor, zásadní pro celosvětový rozvoj věd o Zemi, rozřešen ve Francii, ale u nás,“ vysvětlil Rapprich.

Ředitelka regionálních projektů Akademie věd Taťána Petrasová konstatovala, že projekt průzkumu a zpřístupnění Komorní hůrky je mimořádný také v souvislosti s výzkumem akademika Milana Brože, který na západě Čech dlouhodobě sleduje zemětřesné roje. 

„Zároveň se zde podařilo najít téma umožňující spolupráci vědců i regionů bez ohledu na státní hranice. A jako historičku umění mne velice těší, že nápis na portálu, který zdobí začátek chodby, připomíná práci a úlohu hraběte Kašpara Šternberka,“ dodala.

Přeshraniční projekt Brána do nitra Země, jehož součástí jsou práce v nitru Komorní hůrky, je zaměřený na zachování a zpřístupnění geologických památek v česko–bavorském příhraničí. Práce na Komorní hůrce včetně jejího zpřístupnění by měly být dokončeny v příštím roce.

V rámci projektu za 1,5 milionu eur, který dotací ve výši 85 procent podpořila Evropská unie, také vzniká stavba nového návštěvnického centra u přírodní rezervace Soos, chebská stezka Goethův naučný lesopark a pracuje se na otevření železnorudného dolu ve Fichtelbergu.